A/15-16

1 / 46
volgende
Slide 1: Tekstslide
EnglishSpecial Education

In deze les zitten 46 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Past Simple

Slide 2 - Woordweb

PAST CONTINUOUS
Segédige: Was/Were     (E/1+E/3=WAS)
Ige alakja: -ing

Használat:
  1. Múltbeli folyamat, hosszabb ideig tartó cselekvés     
                           I was playing on the Playstation all night yesterday.
   2. Összetett mondatok esetén ilyeneket is tudunk kreálni:
       2/A. Valami zajlott, zajlott és egyszercsak volt közben egy pontszerű cselekvés:
                       She was watching the Exatlon when I entered the room.
       2/B. Egymással párhuzamosan zajló cselekvések a múltban:
                       They were dancing while Ödön was drinking at the bar.
Mi zajlott épp?
Figyeljünk, hogy olyankor is ezt fogjuk használni, amikor olyan kérdésünk van, hogy "épp mit csináltál, amikor...?"
Ugye gyakorlatilag a kérdés arra fog vonbatkozni, hogy milyen folyamat közben voltál éppen, így Past Continuous kell ;)

Slide 3 - Tekstslide

Akkor kell Past Continuous-t használnod, amikor a múltban éppen történt valami, azaz akkor éppen folyamatban volt! Emlékezz csak, hogy mit mondtunk a Present Continuous-ról! Azt mondtuk, hogy a jelen egy adott pontján vagy szakaszában éppen folyamatban lévő cselekvésre használjuk. A Past Continuous-ra pontosan ugyanez igaz, azzal a különbséggel, hogy itt az állítás úgy hangzik, hogy „a múlt egy adott pillanatában vagy szakaszában éppen folyamatban lévő cselekvés leírására használjuk”. Jellemzően hosszabb ideig tartó cselekvéseknél fordul elő. Tipikus hosszabb ideig tartó cselekvések például: running, sleeping, dancing, walking, waiting stb. Ezek azok a cselekvések amiket ugye nem tudunk egy szempillantás alatt befejezni, kell hozzá egy kis idő, hogy végezzünk velük. :)

Slide 4 - Tekstslide

Read and translate the following text! Watch for the tenses.

Slide 5 - Tekstslide

An old pirate was sitting in the bar. He was smoking a pipe and drinking a glass of rum. He was wearing an eye patch and he had a parrot on his shoulder and a wooden leg. Instead of his right hand he had a metal hook. A young sailor was chatting with the pirate and he asked him about his adventures at sea.
     ‘So, how did you lose your leg?’, the young man asked the pirate.
     ‘Arrr! ,’ said the pirate, ‘You see, some sharks were circling the ship when I fell overboard. Luckily, my men pulled me back onto the ship before the sharks ate me completely, but one of the sharks got my leg.’
     ‘And how about the hook on your hand? How did you lose your hand?’
     ‘I was boarding a ship when another sailor cut off my hand with a sword.’
     ‘That’s amazing! What a life full of adventures!’ said the young man. ‘And how about your eye? How did you lose that?’
      ‘I was eating a grapefruit when the juice went into my eye.’
      ‘But I don’t understand. How did you lose your eye from the grapefruit juice?’
     ‘Arrr!’ said the pirate, ‘it was my first day with the new hook.’

Slide 6 - Tekstslide

Choose the correct answer!

Slide 7 - Tekstslide

I was taking a shower when you _____ .
A
were calling
B
was calling
C
called
D
call

Slide 8 - Quizvraag

Dan ________ Anne all night long.
A
called
B
was calling
C
were call
D
call

Slide 9 - Quizvraag

I _____ to go fishing, but Elek suggested going to the pub instead.
A
was wanting
B
was want
C
want
D
wanted

Slide 10 - Quizvraag

When I first saw her, she _____ on the balcony.
A
was standing
B
stood
C
standing
D
were vomiting

Slide 11 - Quizvraag

When _____ you last see her?
A
were
B
was
C
do
D
did

Slide 12 - Quizvraag

What _____ when the accident happened?
A
did you do
B
were you do
C
was you doing
D
were you doing

Slide 13 - Quizvraag

While I was watching the Champions Leage final, my wife _____ the shirts.
A
was ironing
B
cooked
C
watching
D
was vacuuming

Slide 14 - Quizvraag

Translate the following sentences!

Slide 15 - Tekstslide

Mialatt Viki futott, Károly a TV-t nézte otthon.

Slide 16 - Open vraag

Amikor Zoltán hazaért, a felesége éppen húslevest főzött.

Slide 17 - Open vraag

Esett az eső és Csilla bort ivott a kocsmában.

Slide 18 - Open vraag

Ági angolt tanult, Zoltán TV-t nézett, Csaba pedig főzött.

Slide 19 - Open vraag

Using of Past Continuous:

Slide 20 - Tekstslide

Melléknevek
Újabb szófaj, aminél tricky dolgokkal találkozunk: fokozás és melléknevekkel való összehasonlítás 


FOKOZÁS: Pont, mint magyarul 
alapfok (nagy) /középfok (nagyobb) /felsőfok (legnagyobb)

Angolul viszont két különböző módszerrel tudjuk képezni. Azt, hogy melyiket kell alkalmaznunk, a szótagszám dönti el. Szótagszámot kiejtés alapján számolunk!
nice = 1 szótag     beautiful = 3 szótag   famous = 2 szótag

Slide 21 - Tekstslide

És az alábbi módon képezzük:


Tehát:   old - older - the oldest
             beautiful - more beautiful - the most beautiful
             famous - more famous - the most famous
             happy - happier - the happiest
happy
Az -y végű melléknevek a toldalékolás során -i-vé alakulnak

Slide 22 - Tekstslide

Kivételek (mert azok mindig vannak…):
good - better - the best
bad - worse - the worst
much/many - more - the most
little - less - the least
far - farther/further - the farthest/the furthest

far
A far jelentése: messze, távol
Ha valami térben távoli: far-farther-the farthest
Ha valami időben messzebbi, esetleg további: far-further-the furthest

Slide 23 - Tekstslide

Make the comparitive and superlative forms of the following absolute adjectives!
Write them divided by a comma, like this:
nice --> nicer, the nicest

Slide 24 - Tekstslide

scruffy

Slide 25 - Open vraag

old

Slide 26 - Open vraag

economical

Slide 27 - Open vraag

anxious

Slide 28 - Open vraag

tall

Slide 29 - Open vraag

adventurous

Slide 30 - Open vraag

handsome

Slide 31 - Open vraag

evil

Slide 32 - Open vraag

early

Slide 33 - Open vraag

important

Slide 34 - Open vraag

precise

Slide 35 - Open vraag

thin

Slide 36 - Open vraag

obese

Slide 37 - Open vraag

attractive

Slide 38 - Open vraag

angry

Slide 39 - Open vraag

confident

Slide 40 - Open vraag

crazy

Slide 41 - Open vraag

distant

Slide 42 - Open vraag

lazy

Slide 43 - Open vraag

snobbish

Slide 44 - Open vraag

Slide 45 - Tekstslide

Goodbye!

Slide 46 - Tekstslide