6.2 Onafhankelijkheid

6.2 Onafhankelijkheid


Waarom streden de dertien Britse koloniën in
Noord-Amerika voor hun onafhankelijkheid?
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

6.2 Onafhankelijkheid


Waarom streden de dertien Britse koloniën in
Noord-Amerika voor hun onafhankelijkheid?

Slide 1 - Tekstslide

Wat weet je over kolonisten in de Verenigde Staten in de 17e en 18e eeuw?

Slide 2 - Woordweb

Koloniën aan de oostkust van Noord-Amerika
1674: Einde derde Engelse Oorlog -> Nederlandse kolonie wordt definitief Brits.
(New Amsterdam -> New York)

1763: einde aan de French and Indian Wars door de Vrede van Parijs
-> Engelsen krijgen het gebied ten oosten van de Mississippi
-> Fransen raken heel veel gebied kwijt.
Slide 3 - Tekstslide

Koloniale oorlogen
 • Koloniën voerden oorlog tegen de Indianen (inheemse bevolking) en elkaar.
 • Oorlogen kosten veel geld.
 • De Engelse staatsschuld was enorm toegenomen.
 • Engelse belastingbetalers protesteerden dat de koloniën daar zelf zo weinig aan bijdroegen.
 • Koloniën moesten meer belasting gaan betalen en er kwam strenger toezicht op de Acts of Navigation.Slide 4 - Tekstslide

Wat was de Acts of Navigation?
(Engelse Scheepvaartwetten)

Slide 5 - Open vraag

Acts of Navigation
(Vanaf 1651)

Alleen Engelse schepen of schepen van landen waarvan de producten afkomstig zijn mogen nog goederen naar Engeland transporteren. (Vooral gericht tegen de Republiek.)
+
Kolonisten moeten invoerrechten betalen voor producten uit Engeland.
+
Kolonisten mogen alleen grondstoffen leveren, geen nijverheidsproducten.
+
Invoerrechten voor suiker, glas en thee.

Slide 6 - Tekstslide

Stamp-Act (1765)
 • Belasting op alle drukwerk.
 • Zegelrechten voor officiële documenten, kranten en tijdschriften.

Slide 7 - Tekstslide

No Taxation Without Representation
 • De nieuwe belastingen leiden tot veel boosheid.
 • (Smokkel) handelaren in grote steden kwamen in verzet, ze vonden dat dit hun vrijheden en rechten als kolonisten aantastte.
 • Men vond de belastingen onrechtmatig, want de kolonisten werden niet vertegenwoordigd door het parlement in Londen: 'No taxation without representation!'
 • Verlichte ideeën van Locke, Montesquieu en Rousseau zoals het 'recht op volksvertegenwoordiging' en 'de rechten van het individu' hielpen mee.
 • Radicalen riepen op tot gewapend verzet -> opstootjes en rellen.
 • Engelse koning verhardde zijn standpunt en zei: 'Blows must decide.'
Slide 8 - Tekstslide

 "The Destruction of Tea at Boston Harbor in 1773"
gemaakt door Nathaniel Currier in 1846.

Slide 9 - Tekstslide

Boston Tea Party 1773
 • Een groep kolonisten (verkleedde zich als Indianen en) overviel drie Engelse schepen en gooide de lading thee overboord.
 • De Britten reageerde erg fel en sloten de haven van Boston.
 • De bestuursrechten van Massachusetts werden ingetrokken.
 • Andere koloniën kozen kant voor Massachusetts. -> Stuurden hun afgevaardigden naar het Eerste Continentale Congress.
 • Het Congress besloot Engelse producten volledig te boycotten.
 • De Amerikanen (koloniën) wilden zelfbestuur en het recht om zelf te beslissen over hun belastingen.

Slide 10 - Tekstslide

Onafhankelijkheidsoorlog 1776-1783
 • 1776: Congres laat een Onafhankelijkheidsverklaring opstellen door een commissie, geschreven door Thomas Jefferson.
 • Britten zetten troepen in tegen de kolonisten die hun onafhankelijkheid willen.
 • Kolonisten strijden voor hun vrijheid onder de leiding van George Washington.
 • Benjamin Franklin was aangesteld als Amerikaans gezant (boodschapper) en reisde naar de Republiek en Frankrijk om steun te krijgen in hun strijd tegen de Britten.


Slide 11 - Tekstslide

Wat wilden de Engelse koloniën?
- Snelle politieke erkenning van de nieuw uitgeroepen staat.
- Militaire en financiële steun.

Wat kregen de Engelse koloniën?
- Een bondgenootschap met Frankrijk.
- Frankrijk stuurde een leger en wapens om de opstandelingen te helpen.


Slide 12 - Tekstslide

De Verenigde Staten onafhankelijk
1783: Britten erkennen onafhankelijkheid van de dertien Engelse koloniën.

-> Verdrag van Parijs ondertekend
      (3 september 1783)

Slide 13 - Tekstslide

Hoe reageren Groot-Brittanië op de onafhankelijkheidsverklaring van de Engelse koloniën?
A
Ze waren blij eindelijk van de kolonisten af te zijn.
B
Ze sloten een verbond met Frankrijk
C
Ze sturen troepen om tegen de opstandige Engelse kolonisten te vechten.
D
Samen met de Spanjaarden beginnen ze een Zeeslag tegen de Engelse kolonisten.

Slide 14 - Quizvraag

Welke leus gebruikte de Engelse kolonisten om aan te geven dat ze het niet eens waren dat ze WEL belasting moesten betalen, maar GEEN plek in het parlement hadden?
A
No representation without taxation
B
Blows must decide.
C
No taxation without representation.
D
Tea and taxes must go!

Slide 15 - Quizvraag

Wat was de Boston Tea Party?
A
Een groot feest waarbij veel thee gedronken werd.
B
De gebeurtenis waarbij opstandige Engelse kolonisten theeladingen uit drie Britse schepen over boord gooiden uit protest.
C
De gebeurtenis waarbij opstandige Engelse kolonisten theeladingen van drie Britse schepen stalen en verkochten.
D
Een vergadering van de Britse koning met zijn beste vrienden, waarbij de wijn vervangen werd door thee.

Slide 16 - Quizvraag

In 1776 laat het Eerste Continentale Congress ( van de Engelse kolonies) een .................... opstellen door een commissie,
geschreven door Thomas Jefferson.
A
afhankelijkheidsverklaring
B
grondwet
C
onafhankelijkheidsverklaring
D
oorlogsverklaring

Slide 17 - Quizvraag

Welke rol speelde Frankrijk tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog?
A
Frankrijk was bondgenoten met Groot-Brittannië en hielp hen de opstandige Engelse kolonisten te verslaan.
B
Frankrijk was bondgenoot van de opstandige Engelse kolonisten en hielp hen met een leger en wapens.
C
Frankrijk koos geen kant en bemoeide zich niet met de Onafhankelijkheidsoorlog.
D
Frankrijk wisselde van kant en hielp soms Groot-Brittannië en soms de opstandige Engelse kolonisten.

Slide 18 - Quizvraag