Bevolking en duurzaamheid lesweek 2 ingekort 2021

Bijeenkomst lesweek 2
Vergrijzing en demografisch dividend 
Simpson's paradox en standaardiseren

Fertility en Gender
1 / 40
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeHBOStudiejaar 4

In deze les zitten 40 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Bijeenkomst lesweek 2
Vergrijzing en demografisch dividend 
Simpson's paradox en standaardiseren

Fertility en Gender

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vorige week:
Bevolkingsdiagrammen
Groei wereldbevolking
Demografische transitie
Levensverwachting
Sterfte

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doelen bijeenkomst
Je kunt de concepten vergrijzing en demografisch dividend uitleggen en toepassen in verschillende regio's
Je begrijpt wat het effect is van standaardiseren van gegevens.
Je kent vier factoren die invloed hebben op de vruchtbaarheid en kunt aangeven in hoeverre  en hoe deze te beinvloeden zijn.
Je kunt de veranderende houding tav genderaspecten in de bevolkingsgeografie verklaren
Je bent je bewust van het normatieve aspect van bevolkingsgeografie


Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vergrijzing: heeft Guido Weijers gelijk? Upload jouw argument

Slide 4 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Waarom vinden we vergrijzing een probleem? En geef ook een oplossing?

Slide 5 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

VN, https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAgeing2019-Highlights.pdf

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAgeing2019-Highlights.pdf

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is demografisch dividend?
A
Een uitkering vanaf een bepaalde leeftijd
B
Een fase in de demografische transitie
C
Een premie als je kinderen krijgt
D
Nooit van gehoord, vertel meer!

Slide 10 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De fase voor vergrijzing: 
Demografisch dividend

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

driehoek ,      granaat,    ui
grijze druk
Groene druk
Werkende bevolking

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Dividend of Disaster?
Voorbeeld Egypte
(Gould, 2015)
"Demografisch dividend" mogelijk vanaf ca 2005 Maar: Politieke onrust en economische crisis sinds 2010. Jeugdwerkloosheid 40% (2012) 
Foto Daily mail, 2011

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Demografisch dividend benutten?
- uitgaven onderwijs minimaal constant houden
- UPE* vaak wel in zicht; instroom VO verhogen
-investeren in structurele veranderingen economie
- en in de tweede helft van je demografisch gunstige periode: voorsorteren op vergrijzing

*Universal Primary Education

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 Brazilië socio-economisch (tot 2010)
Sterke economische groei
Teruggang ongelijkheid
Lage uitgaven aan onderwijs
Bolsa familia
Hoge uitgaven per oudere
Cash transfers oud - jong

Sicsu, 2016, cc

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Jeugdwerkloosheid: ca 20%
Kinderarbeid 8-14: ca 8% (Ecuador: 4% !)
Bovenbouw VO: 55% vd jongens, 64% vd meisjes
PISA scores: "dismal" (Levy, 2013, p. 197)

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bolsa Familia
Conditional cash transfer program
Verplichtingen zoals bezoeken consultatiebureau, aanwezigheidsplicht school
Nu aantal kinderen afneemt: optie om te verlengen tot 15+?

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Pensioen in Brazilië
  • Na 30 dienstjaren
  • Informele sector betaalt niet mee, krijgt wel (met 55/60 jaar)
  • Pensioenen essentieel in armoedebestrijding ouderen
  • en hun families

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Slide 22 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Hoe zou je het COVID voorbeeld kunnen standaardiseren?

Slide 23 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Standaardiseren
Invloed van verschillen in samenstelling van bevolking uitschakelen

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 25 - Tekstslide

Eerst assen benoemen, figuur rustig bekijken, vragen laten stellen

Waarom daalt de TFR?

Slide 26 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Welke factor heeft de minste correlatie met de TFR?
A
BNP/hoofd
B
kindersterfte
C
participatiegraad onderwijs
D
religie

Slide 27 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De demografische transitie in Afrika...
A
Begon later dan in EU
B
Begon met hogere uitgangswaarden dan EU
C
Duurt langer dan in EU
D
Verloopt sneller dan in Azie

Slide 28 - Quizvraag

na deze dia bordtekening met DTM in Europa en DTM in Afrika over elkaar: hogere uitgangswaardes, snellere daling sterfte, maar nu...?
Dan Azie / Z-A

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Teken in 1 figuur:
Demografische transitie EU
Demografische transitie Afrika
Waarbij je het effect van het verschil zichtbaar maakt

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waarom daalt de TFR?
Omdat de ideale gezinsgrootte daalt. Waarom?
- daling kindersterfte
- overgang van agrarische economie naar industrie / diensten, urbanisatie, i.c.m. onderwijs
- emancipatie

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke factoren zijn van invloed op de TFR?

Slide 34 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Bongaarts, 1978, via https://www.researchgate.net/figure/Bongaarts-framework-for-analyzing-the-proximate-determinants-of-fertility-Bongaarts_fig1_273575038

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Is de transitie te versnellen?
Bongaarts, 1978, via https://www.researchgate.net/figure/Bongaarts-framework-for-analyzing-the-proximate-determinants-of-fertility-Bongaarts_fig1_273575038

Slide 36 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waar kan men op sturen in Afrika?

Socio-economische ontwikkeling doorzetten:
- kindersterfte verder omlaag
- onderwijsparticipatie verder omhoog
- Voorlichting om ideale gezinsgrootte te laten dalen
En dan:
- Tegemoetkomen aan behoefte anticonceptie

Slide 37 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 38 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 39 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Men wil wel, maar....... "unmet need for contraception" 


Kennis
Beschikbaarheid
Kosten (ook reiskosten bv)
Angst voor bijwerkingen en gezondheid
Bezwaren omgeving, echtgenoot, familie
Zorgen om culturele, sociale acceptatie

Slide 40 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies