Master bevolkingsgeografie lesweek 6

Zuid Amerika

& demografisch dividend1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeHBOStudiejaar 1

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Zuid Amerika

& demografisch dividendSlide 1 - Tekstslide

Hoe hoog is de TFR in Brazilië?

Slide 2 - Open vraag

De TFR is 1,75. De bevolking van Brazilië
groeit / is stabiel / krimpt, omdat....

Slide 3 - Open vraag

Welke vraag zou je 5V leerlingen stellen?

Slide 4 - Tekstslide

Welke vraag zou je 5V stellen?

Slide 5 - Open vraag

Demografisch dividend
De periode dat de werkende bevolking groeit tov de niet-werkende
of:
de periode dat de demografische druk -tijdelijk - afneemt

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Welk diagram geeft de hoogste demografische druk?
A
1970
B
2000
C
2020
D
2050

Slide 8 - Quizvraag

changes in dependency ratios
Source: Silva Simoes, 2016, p.96.

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Dividend of Disaster?
Voorbeeld Egypte
(Gould, 2015)
"Demografisch dividend" mogelijk vanaf ca 2005. Politieke onrust en economische crisis sinds 2010.
Jeugdwerkloosheid 40% (2012)
TFR stijgt nu weer (iets)
Foto Daily mail, 2011

Slide 11 - Tekstslide

Demografisch dividend benutten
- uitgaven onderwijs minimaal constant houden
- UPE* vaak wel in zicht; instroom VO verhogen
-investeren in structurele veranderingen economie
- en in de tweede helft van je demografisch gunstige periode: voorsorteren op vergrijzing

*Universal Primary Education

Slide 12 - Tekstslide

(Simoes et al; 2014)

Economische
Ontwikkeling
Brazilië

Slide 13 - Tekstslide

 Brazilië socio-economisch (tot 2010)
Sterke economische groei
Teruggang ongelijkheid
Lage uitgaven aan onderwijs
Bolsa familia
Hoge uitgaven per oudere
Cash transfers oud - jong

Sicsu, 2016, cc

Slide 14 - Tekstslide

Uitdagingen Brazilië
Jeugdwerkloosheid stijgt
Gender issues
Health issues
Pensioenstelsel zeer genereus

Foto: Financial Times 16 mei 2017

Slide 15 - Tekstslide

(jeugd)werkloosheid: maatregelen
hervormingen arbeidsmarkt
- flexibilisering

verhogen opleidingsniveau
-kwaliteit
-kwantiteit


Slide 16 - Tekstslide

Jeugdwerkloosheid: ca 20%
Kinderarbeid 8-14: ca 8% (Ecuador: 4% !)
Bovenbouw VO: 55% jongens, 64% meisjes
PISA scores: "dismal" (Levy, 2013, p. 197)

Slide 17 - Tekstslide

Waarom maken jongeren hun school niet af in Brazilië

Slide 18 - Woordweb

Bolsa Familia
Conditional cash transfer program
Verplichtingen zoals bezoeken consultatiebureau, aanwezigheidsplicht school
Nu aantal kinderen afneemt: optie om te verlengen tot 15+

Slide 19 - Tekstslide

Wat is de gemiddelde leeftijd dat vrouwen in Brazilië (al) hun kind(eren) krijgen?
A
23
B
26
C
29
D
32

Slide 20 - Quizvraag

Tekst
67 per 1000
22 per 1000
22 per 1000
4 per 1000

Slide 21 - Sleepvraag

Adolescent Fertility Rate
Brazilië: 67
Nederland: 4
Adolescent fertility rate (Worldbank)
(births per 1,000 women ages 15-19)
Brazilië : 67
Eritrea: 54
India: 23
VS: 21
Nederland: 4


Slide 22 - Tekstslide

Is Zuid Amerika anders?
Adolescent fertility, worldbank 2015

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

De Gender development index voor NL is 0,966. Voor Pakistan 0,742.
Voor Brazilië?

Slide 25 - Open vraag

Gender Brazilië; gemengd beeld
Gender Development Index: 1.0005
HDI voor vrouwen is hoger dan voor mannen; mn door opleidingsniveau
Gender Inequality Index: 0.414
Adolescent Fertility heeft negstieve invloed op deze score

Gender in Brazilië: een gemengd beeld
Gender Development Index: 0,992
http://hdr.undp.org/en/composite/GDI
Gender Inequality Index: 0.407
http://hdr.undp.org/en/composite/GII

Geweld tegen vrouwen is toegestaan zegt 20% 
(Chili 10%)

Slide 26 - Tekstslide

Health Issues: een voorbeeld

Slide 27 - Tekstslide

Health issues: een voorbeeld
jongens 5-9 jaar
jaren 1975, 1989, 2010

Slide 28 - Tekstslide

Op welke leeftijd gaan Braziliaanse vrouwen gemiddeld met pensioen?

Slide 29 - Woordweb

Pensioen in Brazilië
  • Na 30 dienstjaren
  • Informele sector betaalt niet mee, krijgt wel (met 55/60 jaar)
  • Pensioenen essentieel in armoedebestrijding ouderen
  • en hun families

Slide 30 - Tekstslide

Voor de pauze
8 mei om 16 uur is er een klankbordgroep Master.
Studenten die dat willen, kunnen met de opleiding in gesprek over curriculum, organisatie, etc.etc.
EN:

Slide 31 - Tekstslide

Koffie! EN: Nationale Studenten Enquete (NSE)Via je HU-mail
Hoge respons = hoge betrouwbaarheid... dus: aaaaaah???

Slide 32 - Tekstslide