Present simple or present continuous?

Present simple or present continuous?
(Unit 3)

Repetition and practice
1 / 42
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 42 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 40 min

Onderdelen in deze les

Present simple or present continuous?
(Unit 3)

Repetition and practice

Slide 1 - Tekstslide

Goals:
  1. Ik weet het verschil tussen present simple and present continuous (the rules).
  2. Ik weet wanneer ik ze moet gebruiken.
  3. Ik weet hoe ik ze moet maken.

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

How much do you know about the present simple and present continuous?
-1100

Slide 4 - Poll

Present simple
Let's see how much you remember..

Slide 5 - Tekstslide

Sarah _______ her phone in class.
A
don't use
B
doesn't using
C
doesn't use
D
don't uses

Slide 6 - Quizvraag

She always ______________ (to tell) the truth.

Slide 7 - Open vraag

____ ____ ____ every Saturday? (you/work)

Slide 8 - Open vraag

Translate: Simon loopt elke dag naar school.

Slide 9 - Open vraag

Present continuous
Let's see how much you remember..

Slide 10 - Tekstslide

I __________ a book at the moment.
A
read
B
am reading
C
is reading
D
reading

Slide 11 - Quizvraag

Translate: Ze is piano aan het spelen.

Slide 12 - Open vraag

Ben je aan het luisteren?

Slide 13 - Open vraag

1. Ik weet het verschil tussen present simple en present continuous (rules)

Bij de volgende vraag moet je de zinnetjes naar de goede tijd slepen: present simple of present continuous?

Slide 14 - Tekstslide

Present simple or present continuous?
Present simple (gewoonte of feit)
Present continuous (something happening right now)
Look! Our cat is sleeping. 
They are helping their grandma right now. 
David never cleans up his mess.
She works at the NSG.

Slide 15 - Sleepvraag

Present simple (gewoonte / feit) or present continuous (right now)?
'I always do my homework.'
A
present simple
B
present continuous

Slide 16 - Quizvraag

Present simple or continuous?
'She is reading a poem right now.'
A
present simple
B
present continuous

Slide 17 - Quizvraag

What is the difference between the present simple and the present continuous?

Slide 18 - Tekstslide

Notes!
present simple
present continuous 
- feiten 
- gewoonten (regelmaat)
voor iets dat NU aan de hand is, vertalen met 'aan het'...


Slide 19 - Tekstslide

2. Ik weet wanneer ik deze tijden moet gebruiken (signaalwoorden).

Bij welke tijd worden de volgende signaalwoorden gebruikt? Present simple of present continuous? (weer een 'sleep-vraag')

Slide 20 - Tekstslide

Present simple 
Present continuous
Often
Always
Sometimes
Today
Now
At the moment
Look!
Usually
as we speak
every Thursday

Slide 21 - Sleepvraag

I am listening to music _________.
A
at the moment
B
every day

Slide 22 - Quizvraag

I listen to music __________.
A
every day
B
right now

Slide 23 - Quizvraag

Notes!
present simple
present continuous 
- feiten 
- gewoonten (regelmaat)

Signaalwoorden: always, never, sometimes, every... , often


voor iets dat NU aan de hand is, vertalen met 'aan het'...

Signaalwoorden: right now, now, at the moment, as we speak, look, listen, this week

Slide 24 - Tekstslide

3. Ik weet hoe ik deze tijden moet maken.
Er volgt nu weer een sleep-vraag!

Slide 25 - Tekstslide

Present simple or present continuous?
Present simple
Present continuous
I am working

you / they / we are working

he / she /it is working
 
I listen to music all the time.

She listens to music all the time.
Vragen maak je bijna altijd met Do of Does
Vragen maak je altijd met Am, Is of Are 
I don't work
He doesn't work
shitregel
Soms verdubbelt de medeklinker. Bijvoorbeeld: 

I am stopping the car.

Slide 26 - Sleepvraag

My friend .......... (niet leuk vinden) Stranger Things.
A
doesn't likes
B
don't like
C
doesn't like
D
likes not

Slide 27 - Quizvraag

Wat bedoelen we met de "shit-regel"?
Geef een kort voorbeeldzinnetje.

Slide 28 - Open vraag

Notes!
present simple
(hele ww, pas op SHIT)
present continuous 
(am/is/are + ww + ing)
:) 
I always walk / He always walks home. 
:) 
I am walking
you/we/they are walking
she/he/it is walking
:( 
I don't watch / She doesn't watch many movies

:( 
I am not walking
you/we/they are not walking
she/he/it is not walking
?
Do you always listen to him? Does she always listen to him?
?
Am I talking too fast?
Is he talking too fast?
Are we talking too fast?

Slide 29 - Tekstslide

Look! The dog .......... (play) with the ball.
A
plays
B
is playing
C
playing
D
does playing

Slide 30 - Quizvraag

They.......... (not talk) to each other at the moment.
A
don't talk
B
are not talking
C
don't talking
D
not talking

Slide 31 - Quizvraag

.............. you .......... (take) notes? Because I won't explain it again!
A
Is you taking
B
Do you take
C
Are you taking
D
Do you taking

Slide 32 - Quizvraag

Archie _______ a movie with his friends right now.
A
watching
B
does watching
C
is watching
D
watches

Slide 33 - Quizvraag

Laura _________ pizza as we speak.
A
eats
B
does eating
C
eating
D
is eating

Slide 34 - Quizvraag

They_________ pizza every day.
A
eats
B
are eating
C
eating
D
eat

Slide 35 - Quizvraag

It .......... (rain) right now.
A
is raining
B
be raining
C
raining
D
rains

Slide 36 - Quizvraag

Simon always__________ (to say) that he is going to be famous one day.

Slide 37 - Open vraag

Stan __________ (to do) the dishes right now.

Slide 38 - Open vraag

_______________ (your parents / to work) at the hospital?

Slide 39 - Open vraag

How much do you know about the present simple and continuous?
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 40 - Poll

Now:
Het huiswerk voor morgen is:
Maken: 3.5: exercises 1, 4 t/m 7 en 9
Leren: woordjes 3.5 (blz 132)
Als je dit nog niet af hebt, maak dit dan nu af.

*Alles al af? Begin dan aan de opdrachten uit 3.6 of ga aan de slag met leesvaardigheid: https://test-english.com/reading/a2/
Slide 41 - Tekstslide

Slide 42 - Tekstslide