Jij als dienstverlener hoofdstuk 13.1 en 13.2

1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
OmgangskundeMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide


Wat is teamwerk?
A
Samenwerken met anderen
B
Werk wat je voor je team doet
C
Onderlinge samenwerking om een samengesteld resultaat te behalen
D
Gaat om het 'wij' gevoel, rekening houdend met elkaar en de organisatie

Slide 4 - Quizvraag

Een goede samenwerking is afhankelijk van een aantal succesfactoren. Hoeveel succesfactoren zijn er?
A
3
B
4
C
5
D
6

Slide 5 - Quizvraag

Belbin spreekt van succesfactoren voor teamwork, welk rijtje klopt?
A
Wederzijds respect, gesloten communicatie, flexibel aanpassen
B
Methodisch werken, Roos van Leary, Wederzijds respect
C
Initiatief tonen, eigen verantwoordelijkheid, gesloten communicatie
D
Heldere doelen, open communicatie, flexibel aanpassen

Slide 6 - Quizvraag

Heldere doelen stellen. Daar kun je de SMART- methode voor gebruiken. SMART staat voor:
A
specifiek, meetbaar, actie, resultaat, tijdgebonden
B
specifiek, meetbaar, acceptabel realistisch, tijdgebonden

Slide 7 - Quizvraag

Wat kan een oorzaak zijn van slechte samenwerking in een team?

Slide 8 - Open vraag

Gezamenlijke verantwoordelijkheid betekent:
A
Elkaar steunen, ook als het moeilijk gaat
B
Taken van elkaar overneemt als dat nodig is
C
Teamleden nooit 'laten vallen'
D
Alle antwoorden zijn goed

Slide 9 - Quizvraag

Wat bedoelen we met open communicatie?

Slide 10 - Open vraag

Wat betekent wederzijds respect?

Slide 11 - Woordweb

Wie heeft het teamrollenmodel geschreven?
A
Leary
B
Els van Dijk
C
Belbin
D
Vugts

Slide 12 - Quizvraag

Hoeveel teamrollen zijn er volgens Belbin?
A
2
B
5
C
8
D
10

Slide 13 - Quizvraag

Noem zoveel mogelijk teamrollen

Slide 14 - Open vraag

Wat kan de oorzaak zijn dat de samenwerking niet goed verloopt?

Slide 15 - Open vraag

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide