Jij als dienstverlener hoofdstuk 14

1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
OmgangskundeMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Op welke manier kun je rapporteren?
A
Mondeling
B
Schriftelijk
C
Alle antwoorden zijn goed

Slide 5 - Quizvraag

Welke functie heeft rapporten?
A
Gezelligheid
B
Belangrijke informatie uitwisselen
C
Verantwoordelijkheid nemen

Slide 6 - Quizvraag

Wat is privacy?
A
Je mag altijd alles vertellen over andere mensen.
B
Je mag niet alles vertellen over andere mensen.
C
Je moet altijd alles vertellen
D
Op vakantie gaan

Slide 7 - Quizvraag

Wat is teamwerk?
A
Samenwerken met anderen
B
Werk wat je voor je team doet
C
Onderlinge Samenwerking om een samengesteld resultaat te behalen
D
Gaat om het 'wij' gevoel, rekening houdend met elkaar en de organisatie

Slide 8 - Quizvraag

Belbin spreekt van succesfactoren voor teamwork, welk rijtje klopt?
A
Wederzijds respect, Gesloten communicatie, flexibel aanpassen
B
Methodisch werken, Roos van Leary, Wederzijds respect
C
Initiatief tonen, eigen verantwoordelijkheid, gesloten communicatie
D
Heldere doelen, open communicatie, flexibel aanpassen

Slide 9 - Quizvraag

Heldere doelen stellen. Daar kun je de SMART- methode voor gebruiken. SMART staat voor:
A
Speciaal, meetbaar, actie, resultaat, tijdgebonden
B
Specifiek, meetbaar, acceptabel realistisch, tijdgebonden

Slide 10 - Quizvraag

Gezamenlijke verantwoordelijkheid betekent:
A
Elkaar steunen, ook als het moeilijk gaat
B
Taken van elkaar overneemt als dat nodig is
C
Andere teamleden nooit 'laat vallen'
D
Alle antwoorden zijn goed

Slide 11 - Quizvraag

Hoeveel teamrollen zijn er volgens Belbin?
A
2
B
4
C
6
D
8

Slide 12 - Quizvraag

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide