cross

Unit 3 - 3K !

Welcome!
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 40 min

Onderdelen in deze les

Welcome!

Slide 1 - Tekstslide

PAST CONTINIOUS
Je gebruikt de past continuous als je zegt wat er op een bepaald moment in het verleden aan de gang was of wat je toen aan het doen was. Enkele signaalwoorden zijn when en while.
I was trying to be helpful.
You were watching a film when I called you.
While he was working the teacher passed him.
Je maakt de past continuous met de verleden tijd van to be (was / were) + werkwoord + -ing.

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Ontkennend
Bij ontkennende zinnen gebruik je didn't + hele werkwoord

I didn't play football
He didn't see the tower
We didn't do well 

Slide 6 - Tekstslide

Vragend
was of were komt altijd vooraan in de zin

Was I playing a game?
Was he working at Monday?
Were you going to the supermarket?

Slide 7 - TekstslideJohn .......... (work) for this firm in the 1970s.


A
is working
B
were working
C
was working

Slide 8 - Quizvraag

She .......... (have) a bath when the telephone rang.
A
was having
B
were having
C
is having

Slide 9 - Quizvraag

What ....... you ........ (do) last night at seven?
A
was you doing
B
were you doing
C
are you doing

Slide 10 - Quizvraag

We saw a lot of rubbish when we ........... (walk) through the park.
A
was walking
B
were walking
C
are walking

Slide 11 - Quizvraag

Slide 12 - Tekstslide

Past Simple

Slide 13 - Tekstslide

The past simple

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Past Simple

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Short yes and no answers
  • Polite

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide

Onregelmatige ww. Let op: leren!
break-broke-broken
come-came-came
get-got-got
go-went-gone
hold-held-held
keep-kept-kept
meet-met-met
say-said-said
see-saw-seen
tell-told-told

Slide 29 - Tekstslide