3 K3 Lezen: verbanden en signaalwoorden

GIDS NEDERLANDS
INFORMATIE VOOR LESSEN NEDERLANDS
1 / 36
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 3

In deze les zitten 36 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

GIDS NEDERLANDS
INFORMATIE VOOR LESSEN NEDERLANDS

Slide 1 - Tekstslide

DOEL


- je kunt met behulp van signaalwoorden opsommingen, tegenstellingen en voorbeelden in een tekst herkennen en begrijpen.

tekstverbanden en signaalwoorden

Slide 2 - Tekstslide

Lees de tekst

Slide 3 - Tekstslide

Wat is het onderwerp van de tekst?

Slide 4 - Open vraag


Waarom wilde Ibrahim graag stage lopen in het buurthuis? Geef drie redenen.

Slide 5 - Open vraag


Noteer uit alinea 2 drie signaalwoorden.

Slide 6 - Open vraag

Welke twee activiteiten voerde Ibrahim op zijn stage uit?

Slide 7 - Open vraag


Noteer een tegenstelling uit alinea 4.

Slide 8 - Open vraag

Doe oortjes in

en bekijk 

de volgende filmpjes!

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Slide 11 - Video

Ingewikkeld

of niet?


Verbanden in teksten

Slide 12 - Tekstslide

TEKSTVERBANDEN

Zorgen ervoor dat

woorden, zinnen en alinea's

met elkaar samenhangen.

Slide 13 - Tekstslide

SIGNAALWOORDEN

Aan een

signaalwoord

zie je met

welk tekstverband

je te maken hebt.

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

VOORBEELD OPSOMMING

herken je aan signaalwoorden zoals:

 • ten eerste, ten tweede, ten slotte
 • om te beginnen
 • ook (nog)
 • verder
 • en
 • dubbele punt (:)
 • liggende streepje (-)
 • getallen (1, 2, 3)

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

 VOORBEELD TEGENSTELLING

herken je aan signaalwoorden zoals:

 • tegenover
 • maar
 • hoewel
 • echter
 • toch
 • aan de ene kant ... aan de andere kantSlide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

VOORBEELD TOELICHTING

herken je aan signaalwoorden zoals:

 • bijvoorbeeld
 • zo
 • zoals
 • denk aan
 • neem nou
 • onder andere


Slide 20 - Tekstslide

Lees de tekst oriënterend

Slide 21 - Tekstslide

Wat is het onderwerp van de tekst?

Slide 22 - Open vraag

Lees de tekst

Slide 23 - Tekstslide

Welk verband volgt na de eerste zin van alinea 2?
A
voorbeeld
B
opsomming
C
tegenstelling

Slide 24 - Quizvraag

Met welke verschillende kanten van het beroep maak je kennis tijdens een snuffelstage?

Slide 25 - Open vraag

Wat leer je niet tijdens een snuffelstage?

Slide 26 - Open vraag

Welke twee verbanden staan in alinea 3?

Slide 27 - Open vraag

Wat leer je in een beroepsvoorbereidende stage?

Slide 28 - Open vraag

Wat is het doel van een plaatsingsstage?

Slide 29 - Open vraag

Waarom hebben sommige scholen ook interne stages?

Slide 30 - Open vraag

Wat is het verband tussen de eerste en de tweede zin van alinea 6?
A
voorbeeld
B
opsomming
C
tegenstelling

Slide 31 - Quizvraag

Wat is de hoofdgedachte van de tekst?
A
Als je stage loopt in het vmbo, moet je aan verschillende zaken denken.
B
Hoe een stage in de praktijk ingevuld wordt, verschilt per opleiding.
C
In het vmbo kun je verschillende soorten stages lopen.

Slide 32 - Quizvraag

GELEERD?


- je kunt met behulp van signaalwoorden opsommingen, tegenstellingen en voorbeelden in een tekst herkennen en begrijpen.

tekstverbanden en signaalwoorden

Slide 33 - Tekstslide

Schrijf drie dingen
op die je deze les
hebt geleerd.

Slide 34 - Open vraag

Stel één vraag over iets dat je nog niet zo goed
hebt begrepen.

Slide 35 - Open vraag

GIDS NEDERLANDS
INFORMATIE VOOR LESSEN NEDERLANDS

Slide 36 - Tekstslide