Opname

Opname: Verpleeg- verzorgingshuizen
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Opname: Verpleeg- verzorgingshuizen

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel
Je kunt vertellen wat er gebeurd bij een opname in 
het verzorgingshuis of verpleeghuis

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesopzet
 • Introductie: opname in een verpleeghuis 
 • Filmpje ' Ken ie mie nog? ' kijken en bijbehorende vragen beantwoorden en nabespreken
 • Maken opdracht 1: opname
 • Noteren leervragen
  vanuit de theorie

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat versta jij onder het woord opname?

Slide 4 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Verpleeghuis:
hier kunnen zorgvragers van alle leeftijden verblijven die intensieve begeleiding nodig hebben die ze thuis of in een verzorgingshuis niet of te weinig kunnen krijgen. 

Er zijn drie soorten verpleeghuizen:

 • somatische verpleeghuizen (voor zorgvragers met een lichamelijke ziekte of handicap)
 • psychogeriatrische verpleeghuizen (voor zorgvragers die vooral geestelijke hulp en ondersteuning nodig hebben)
 • gecombineerde verpleeghuizen


Verzorgingshuis
Een verzorgingshuis is een woonvoorziening voor ouderen die gehele of gedeeltelijke zorg of begeleiding nodig hebben. 
Zorg kan nodig zijn op lichamelijk of psychisch vlak en er moet sprake zijn van verminderde zelfredzaamheid.
Intramurale zorg

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opname verpleeghuis
 • Voor de zorgvrager en zijn naasten een ingrijpende gebeurtenis.
 • Emotioneel proces waarbij gevoelens van rouw bij de zorgvrager en naasten een rol kunnen spelen.
 • Bij zorgvragers met dementie is er vaak geen sprake van een vrijwillige opname. Maar er is ook geen verzet. Dit heet opname zonder instemming en zonder verzet.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat kun jij doen als zorgverlener bij de opname in het verpleeghuis?

Slide 7 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat te doen als zorgverlener?
 • Schenk aandacht aan de emoties die bij de zorgvrager en zijn naasten  spelen;
 • Geef ruimte om emoties er te laten zijn. Leg ook uit dat heftige emoties erbij horen in deze fase;
 • Zorg ervoor dat de nieuwe zorgvrager en zijn naasten zich welkom voelen;
 • Houd de eerste dag zo informeel mogelijk!

Slide 8 - Tekstslide

Formele zaken, bijvoorbeeld administratie, kunnen op een andere dag aan de orde komen.

Laat iemand niet alleen.
Neem de tijd.
Luister zorgvuldig naar de beleving over de situatie.
Spreek duidelijk en kalm en blijf rustig en begripvol.
Probeer iemand positief te waarderen
Ga zo veel mogelijk conflicten uit de weg.
Stel eventuele beslissingen uit of bied de zorgvrager de gelegenheid om controle op beslissingen uit te oefenen.
Betrek je als zorgverlener in het verpleeghuis de mantelzorger bij de zorg?

Slide 9 - Open vraag

Omdat overbelasting van de mantelzorger vaak
een reden is voor verhuizing van de cliënt naar
een verpleeghuis of andere woonvoorziening, is
het belangrijk om de belasting van de
mantelzorger goed in de gaten te houden. Dit
kan door middel van een gewoon gesprek,
Redenen weerstand
Zorgvrager
 • Mening dat er nog niks aan de hand is;
 • Het niet willen verlaten van de oude, vertrouwde omgeving;
 • negatief beeld verpleeghuis:
 • Angst om de regie te verliezen

Mantelzorger/naasten
 • Angst voor eenzaamheid na het vertrek naar het verpleeghuis.
 • Schuldgevoel en het gevoel niet genoeg te hebben gedaan;
 • negatief beeld verpleeghuis;
 • grote afhankelijkheid in de relatie met de persoon die moet verhuizen;
 • verschil van mening in de familie over de verhuizing

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructiesOpname
 • welkom heten
 • begin maken met de wederzijdse kennismaking
 • naar behoefte ruimte geven aan het eigen verhaal/emoties
 • praktische punten voor de inhuizing en zorg aandachtspuntengezondheidsrisico's/ zorg
 • Informeel


anamnese
 • Alles wat niet per se noodzakelijk is bij opname
 • Je kunt dit doen bijv. aan de hand van levensdomeinen.
 • Het totale plaatje in beeld brengen doormiddel van een gesprek plaats waarin er dieper op de achtergrond en zorgbehoefte ingegaan wordt.
Verschil opname - anamnese

Slide 11 - Tekstslide

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2017/02/Handreiking-Waardig-verhuizen-van-thuis-naar-verpleeghuis-DEF.pdf?_ga=2.103980224.1597650530.1606507896-1711897918.1600107951

Tips
 1. Leer het levensverhaal van de (toekomstige) bewoner kennen.
 2. Organiseer (indien gewenst) huisbezoeken voorafgaand aan de verhuizing.
 3. Vermijd in alle uitingen het woord 'opname' en gebruik het woord 'verhuizing'.
 4. Maak de verhuisdag zo comfortabel mogelijk.
 5. Schenk in het hele proces aandacht aan de behoeftes en wensen van de mantelzorger.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

6 stappen van het zorgproces : Methodisch werken
Methodisch werken = een bewuste, systematische aanpak die zes stappen omvat: 
In het zorgproces kan je volgende zes stappen onderscheiden:

 1. verzamelen van gegevens
 2. formuleren zorgproblemen
 3. bepalen van doelen
 4. actie plannen
 5. uitvoeren van de activiteiten
 6. evalueren, rapporteren, bijstellen etc.
   

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Cyclisch werken – Systematisch werken

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aan het werk.....
Canvas: Deelopdracht 4
 • Lezen in zorgpad;
 • Maken opdracht 1: De opname


Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

https://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/vindplaats/Zorgleefplan/548%20Formulier%20opnamegesprek%20verpleeghuis%20somatiek.pdf

https://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/vindplaats/Zorgleefplan/548%20Formulier%20opnamegesprek%20psychogeriatrie.pdf


Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies