3.2 Monniken en Ridders

De Middeleeuwen
3. Monniken en Ridders
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

De Middeleeuwen
3. Monniken en Ridders

Slide 1 - Tekstslide

Tijd van monniken en ridders (500 - 1000)
In het wit zie je een helm, zoals ridders die droegen. Op de achtergrond zie je een deel van een klooster. Ridderschap en de christelijke kerk horen bij de Tijd van monniken en ridders.

Slide 2 - Tekstslide

Tijd van Grieken en Romeinen
(500 v. Chr. - 500 n. Chr.)
Tijd van Monniken en Ridders
(500-1000)
(Vroege Middeleeuwen)
Tijd van Steden en Staten
(1000-1500)
(Late Middeleeuwen)
1492: Columbus 'ontdekt' Amerika
(Einde van de Middeleeuwen)
⚓️
476: Val van het West-Romeinse Rijk
(Begin van de Middeleeuwen)
🔥
Tijd van Ontdekkers en Hervormers
(1500-1600)
Tijd van Regenten en Vorsten
(1600-1700)
Tijd van Pruiken en Revoluties
(1700-1800)

Slide 3 - Tekstslide


Het leenstelsel

 • Karel de Grote kon zijn land niet alleen besturen.
 • Daarom kreeg hij hulp van vazallen: mannen die met hem meevochten

 • Zijn trouwste vazallen kregen als beloning ieder een gebied in leen. 
 • Zij mochten dit namens hem besturen: zij werden zijn leenmannen.
 • Het leenstelsel heet ook wel: feodalisme

Slide 4 - Tekstslide


Het Frankische Rijk valt uiteen

 • Het rijk werd na de dood van Karel de Grote en zijn zoon Lodewijk de Vrome steeds meer verdeeld en verdeeld en verdeeld...
 • De edelen die deze gebieden bestuurden, 'vergaten soms maar even' dat zij dit gebied offcieel nog steeds in leen hadden van hun leenheer!

 • Of ze leenden het weer verder uit aan achterleenmannen...

Slide 5 - Tekstslide

Wat is een goed voorbeeld
van een leenstelsel?
A
De koning bestuurt zijn land helemaal in zijn eentje.
B
De koning heeft ministers die hem advies geven over het bestuur van zijn land.
C
De koning heeft niets te zeggen over het bestuur van zijn land.
D
De koning heeft zijn land in twintig stukken verdeeld. Ieder stuk wordt bestuurd door een vriend van hem.

Slide 6 - Quizvraag

Welke plicht heeft een leenman?
A
Hij moet in zijn gebied doen waar hij zin in heeft.
B
Hij moet elke ochtend bijtijds opstaan.
C
Hij moet trouw beloven aan zijn leenheer.
D
Hij moet delen van zijn gebied doorlenen aan onderleenmannen.

Slide 7 - Quizvraag

De Middeleeuwen
Ridders en Boeren

Slide 8 - Tekstslide

Leerdoel
Aan het eind van deze les kun je herkennen en uitleggen hoe edelen hun grondgebied organiseerden en bestuurden, en hoe het leven van de boeren er uit zag.

Slide 9 - Tekstslide

Hofstelsel (1)
 • Een dorp met landbouwgrond heette een domein

 • De heer, bijvoorbeeld een ridder, was de baas van een domein: alle grond was van hem.

 • Hij woonde soms in een donjon, een soort kasteel en soms in een vroonhof, de grote boerderij van de heer in het dorp

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Hofstelsel (2)
 • In het hofstelsel was het domein in twee stukken verdeeld.

 • Het ene deel van de grond was verpacht (verhuurd) aan horige boeren voor eigen opbrengst. Zij moesten een deel van opbrengst als pacht (belasting) betalen)

 • De opbrengst van het andere deel was volledig van de heer.

Slide 12 - Tekstslide

Een donjon, of mottekasteel, was een versterkte wachttoren. Hier woonde de heer als er gevaar was.
Het gebied buiten het domein bestond uit de grond van de vrije boeren en de woeste gronden, onontgonnen gebied en bossen.
De vrije boeren moesten tijdens een oorlog wél meevechten met de heer. De wapenuitrusting moesten ze zelf betalen.
De akkers van de heer werden bewerkt door horigen. Er waren akkers waarbij de volledige opbrengst naar de heer ging, en er waren akkers waarbij een deel van de opbrengst voor de horige boeren was. Overigens moesten ze hun pacht ook weer van deze opbrengst betalen.
Het vroonhof was de boerderij (hoeve) van de heer. Hier woonde de heer als er geen gevaar was. De opbrengsten van zijn akkers werd in schuren opgeslagen. In woningen naast een vroonhof woonden de horige boeren in geval van gevaar, zoals oorlog.
Bij het vroonhof waren stallen voor de dieren en boomgaarden.
Horigen woonden in vredestijd buiten het vroonhof
Met het hofstelsel bedoelen we het hele systeem (stelsel) van heren en horigen, inclusief de pacht en de herendiensten.

Slide 13 - Tekstslide

Stad en platteland

2 belangrijke veranderingen in de tijd van monniken en ridders:

 • Van betalen met geld naar ruilhandel

 •  Van een landbouwstedelijke samenleving naar een landbouwsamenleving.

Slide 14 - Tekstslide

De samenleving was een standenmaatschappij!

Slide 15 - Tekstslide

Wat is een ander woord voor horige?
A
Baas
B
Hofstelsel
C
Akker
D
Boer

Slide 16 - Quizvraag

Het systeem van heren en horigen die samenleven op een domein heet ...
A
Herendiensten
B
Vazalliteit
C
het Hofstelsel
D
het Drieslagstelsel

Slide 17 - Quizvraag

Hofstelsel
A
Een groep machtige boeren.
B
boeren die in ruil voor bescherming op het land van een heer werken

Slide 18 - Quizvraag

De afbeelding beeldt de standenmaatschappij van de Middeleeuwen uit.
Welke beschrijving past bij de afbeelding en is juist?

A
De koning regeert, de monnik bidt, de boer bewerkt het land.
B
Edelen hebben de macht, geestelijken geven raad en boeren moeten werken en vechten
C
Geestelijken moeten bidden voor allen, edelen vechten voor allen, boeren werken voor allen.
D
Monniken moeten bidden en werken onder bescherming van de ridders en boeren moeten daarbij helpen.

Slide 19 - Quizvraag