1.2 steeds meer samenhang

GLOBALISERING
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4,5

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

GLOBALISERING

Slide 1 - Tekstslide

1.2  Steeds meer samenhang

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen
 • Je weet wat globalisering is.
 • Je begrijpt hoe technologische ontwikkelingen en globalisering met elkaar samenhangen.
 • Je weet wat tijdruimtecompressie is.

Slide 3 - Tekstslide

Tijdruimtecompressie
De relatieve afstand is door technologische/transport- ontwikkelingen verkleint. Je bent veel sneller met het vliegtuig dan met een schip of paard en wagen.

Slide 4 - Tekstslide

Global Village
tijd-ruimtecompressie
 • Afname reistijden
 • Afname transportkosten
 • Verbetering infrastructuur
 • -> selectief, 
 • niet overal even snel

Slide 5 - Tekstslide

Transportnetwerken 
Hub en spoke netwerk

Vanuit knooppunt (hub - grote stad) contact met andere hubs en herverdeling over achterland. 

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Voorbeeld afstandsverval
 • Door de aanleg van de hogesneldheidslijn krimpt de relatieve afstand in China
 • Absolute afstand en ligging blijven gelijk
 • Des te groter de absolute afstand tussen twee plaatsen, des te minder interactie er is tussen plaatsen = afstandsinterval

Slide 8 - Tekstslide

Waarom speelt de ontwikkeling van technologie een belangrijke factor bij globalisering?

Slide 9 - Open vraag

Globalisatie en technologie
Transporttechnologie: Technologische ontwikkeling in de transportsector, met als doel het zo efficiënt mogelijk vervoeren van mensen en goederen. 

Informatietechnologie: Technologische innovaties om mobiele informatie uit te wisselen. 

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

De absolute afstand is de afstand in
A
tijd
B
kilometers (hemelsbreed)
C
Percentages
D
kilo's

Slide 12 - Quizvraag

De relatieve afstand is de afstand uitgedrukt in
A
Percentages
B
Kilometers
C
Tijd en moeite
D
Verschillen

Slide 13 - Quizvraag

Interactietheorie Ullman
Voorwaarden voor vervoersstroom (mensen en goederen):
 1. Complementariteit
 2. Transporteerbaarheid
 3. Geen tussenliggende mogelijkheden


Slide 14 - Tekstslide