Herhalen avoir, être, faire, aller in alle tijden

La conjuguaison des verbes
Deze les herhalen we de werkwoordsvervoegingen van
avoir, être, aller en faire in de volgende tijden:

Le présent, le passé composé, l'imparfait en le futur proche
1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
FransMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

La conjuguaison des verbes
Deze les herhalen we de werkwoordsvervoegingen van
avoir, être, aller en faire in de volgende tijden:

Le présent, le passé composé, l'imparfait en le futur proche

Slide 1 - Tekstslide

D'abord, les verbes au présent!

Slide 2 - Tekstslide

être
=
 zijn
il/elle/on
nous
vous
ils/elles
tu
je
sommes
sont
suis
êtes
es
est

Slide 3 - Sleepvraag

Avoir
j'
tu
il/elle/on
nous
vous
ils/elles
ai
as
a
avons
avez
ont

Slide 4 - Sleepvraag

Aller
je
tu
il/elle/on
nous
vous
ils/elles
vais
vas
va
allons
allez
vont

Slide 5 - Sleepvraag

Faire
je
tu
il/elle/on
nous
vous
ils/elles
fais
fais
fait
faisons
faites
font

Slide 6 - Sleepvraag

Zij hebben

Slide 7 - Open vraag

Ik doe

Slide 8 - Open vraag

Jij gaat

Slide 9 - Open vraag

Jullie zijn

Slide 10 - Open vraag

Zij is

Slide 11 - Open vraag

On continue avec le passé composé 

Slide 12 - Tekstslide

Vervoegd met avoir of être?
  • Faire, être en avoir worden vervoegd met het hulpwerkwoord
      avoir
  • Aller wordt vervoegd met het hulpwerkwoord être 

Faire: J'ai fait                    Avoir: J'ai eu                         
Être: J'ai été                      Aller: Je suis allé(e)

Slide 13 - Tekstslide

Vervoeg in de passé composé
Nous ... (avoir) un cadeau

Slide 14 - Open vraag

Vervoeg in de passé composé
Elle ... (être) à Lille.

Slide 15 - Open vraag

Vervoeg in de passé composé
Tu ... (faire) du jogging?

Slide 16 - Open vraag

Vervoeg in de passé composé
Elle .... (aller) au concert

Slide 17 - Open vraag

Et maintenant... l'imparfait

Slide 18 - Tekstslide

Uitgangen imparfait
De stam van de imparfait = 
nous-vorm présent        - ons + uitgangen

Uitgangen imparfait
ais-ais-ait-ions-iez-aient

Slide 19 - Tekstslide

Donc...
Stam imparfait:
- Avoir: Nous avons --> av-                          Nous avions
- Aller: Nous allons --> all-                           Nous allions
- Faire: Nous faisons --> fais-                     Nous faisions

ATTENTION! être --> ét-                                 Nous étions

Slide 20 - Tekstslide

Vervoeg in de imparfait
Il .... (faire)

Slide 21 - Open vraag

Vervoeg in de imparfait
Vous.... (aller)

Slide 22 - Open vraag

Vervoeg in de imparfait
J'.... (être)

Slide 23 - Open vraag

Vervoeg in de imparfait
Nous.... (avoir)

Slide 24 - Open vraag

Et les derniers... le futur proche

Slide 25 - Tekstslide

Hoe maak je le futur proche?
Een vorm van het werkwoord aller + het hele werkwoord
Je vais   +  hele ww 
Tu vas 
Il, elle, on va
Nous allons
Vous allez 
Ils vont 

Slide 26 - Tekstslide

Vervoeg in de futur proche
On ... (avoir)

Slide 27 - Open vraag

Vervoeg in de futur proche
J' .... (faire)

Slide 28 - Open vraag

Vervoeg in de futur proche
Ils .... (être)

Slide 29 - Open vraag

Vervoeg in de futur proche
Tu .... (avoir)

Slide 30 - Open vraag

Et on mélange!
Nu komen alle tijden door elkaar alors ATTENTION!

Slide 31 - Tekstslide

Ik ben
A
Je suis
B
Je serai
C
Je serais
D
J'ai

Slide 32 - Quizvraag

Wij gaan maken (futur proche)
A
Nous allons faire
B
Nous allons avoir
C
Nous allions faire
D
Nous devons faire

Slide 33 - Quizvraag

Zij zullen doen (futur simple)
A
Ils font
B
Ils feront
C
Ils feriont
D
Ils feraient

Slide 34 - Quizvraag

Sarah en Flora zijn gegaan
A
Sarah et Flora sont allé
B
Sarah et Flora ont allé
C
Sarah et Flora sont allées
D
Sarah et Flora ont allée

Slide 35 - Quizvraag

Jullie hadden
A
Vous avez
B
Vous aviez
C
Vous aurez
D
Vous auriez

Slide 36 - Quizvraag

Ik ben geweest
A
Je suis été
B
J'ai eu
C
J'ai été
D
Je suis eu

Slide 37 - Quizvraag