Koe

Close Reading
Je krijgt zo een tekst. Deze tekst gaan we gezamenlijk lezen. Tijdens het lezen, lees je mee en omcirkel je moeilijke woorden/zinnen, die je niet goed begrijpt.
Je nummert nu eerst de tekst.
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
Begrijpend lezenBasisschoolGroep 8

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Close Reading
Je krijgt zo een tekst. Deze tekst gaan we gezamenlijk lezen. Tijdens het lezen, lees je mee en omcirkel je moeilijke woorden/zinnen, die je niet goed begrijpt.
Je nummert nu eerst de tekst.

Slide 1 - Tekstslide

Doel sessie 1
Ik weet waar de tekst over gaat en kan dit in mijn eigen woorden vertellen.

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Welke personen of dieren komen er voor in de tekst?

Slide 4 - Open vraag

Welk persoon/dier is in deze tekst het belangrijkst? Waarom denk je dat?
Kleur het bewijs hiervan geel. Bespreek dit vervolgens met je oogmaatje.

Slide 5 - Tekstslide

Omschrijf in je eigen woorden waar dit verhaal over gaat. Bedenk het eerst zelf en bespreek het erna aan je schoudermaatje. Samen vul je een antwoord in.

Slide 6 - Open vraag

Bespreek in je team wat het begin - midden - eind is van dit verhaal.  Zet lijnen na het begin, na het midden en na het eind. Beargumenteer ook waarom jullie dat vinden.

Slide 7 - Tekstslide

Doel sessie 2
Ik begrijp  wat er bedoeld wordt met bepaalde uitdrukkingen en ik leer de hoofdpersonen beter kennen.

Slide 8 - Tekstslide

In de eerste alinea staat: 'een grote stapel vee'. Wat betekent dat?

Slide 9 - Open vraag

De tweede alinea begint met: 'Ik heb gekalfd'. Wat betekent het woord 'gekalfd'?

Slide 10 - Open vraag

In de tekst staan verschillende uitdrukkingen. We zoeken er eerst samen 1. Daarna ga je het zelf proberen. Onderstreep de uitdrukkingen met rood en bespreek de betekenis met je schoudermaatje.

Slide 11 - Tekstslide

In de tekst gaat het over Barteljoris. Wie was Barteljoris?

Slide 12 - Open vraag

Kenmerken Barteljoris

Slide 13 - Woordweb

In de tekst staan verschillende tegenstellingen. Welke kom je allemaal tegen in de tekst en waar herken je ze aan? Onderstreep deze met blauw en bespreek ze met je oogmaatje.

Slide 14 - Tekstslide

Wie wordt er bedoeld met nummer veertienhonderdtwee? 

Slide 15 - Tekstslide

Doel sessie 3
Ik kan verbanden, overeenkomsten en verschillen benoemen in de tekst. Ook kan ik mij beter inleven in de hoofdpersonen.

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Hoe voelt de koe zich?

Slide 18 - Open vraag

Hoe zou veertienhonderdtwee zich voelen als zij in de tijd van vroeger zou leven?

Slide 19 - Open vraag

Wat wil de schrijver met dit verhaal vertellen? Bespreek het met je oogmaatje en vul 1 antwoord in.

Slide 20 - Open vraag

Waarom eindigt de schrijver met: 'Je bent in deze tijd geen koe, je bent alleen een uier'?

Slide 21 - Open vraag

Welke titel zou je aan dit gedicht geven? 
Bedenk het eerst zelf, bespreek het daarna met je schoudermaatje en daarna met je team. 

Slide 22 - Tekstslide

Einde

Slide 23 - Tekstslide