Lectuur: terug in Iolcus (BB. p. 48)

Medea: terug in Iolcus
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
LatijnSecundair onderwijs

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Medea: terug in Iolcus

Slide 1 - Tekstslide

Medea: terug in Iolcus
Neem je BB erbij op p. 48. Eerst geef ik jullie kort in vertaling mee wat er gebeurde nadat Jason de 5 opdrachten kreeg van koning Aeëtes. Vervolgens lezen jullie het Latijnse fragment "Terug in Iolcus" en los je ondertussen ondertussen de vragen op in deze LessonUpopdracht.
Je moet dus geen notities maken of een vertaling opschrijven.
Succes!

Slide 2 - Tekstslide

Met de hulp van Medea
Lees het vervolg van het verhaal:
Dit was voor Jason een onmogelijke opdracht. Maar vanuit de hoge Olympus had Juno toegekeken. Zij was haar weldoener niet vergeten en vroeg aan Venus om een handje toe te steken. Een pijl van Cupido trof Medea. Smoorverliefd op Jason besloot zij om haar tovenaarskunsten ten dienste te stellen van de Griekse held. Ze bereidde een toverzalf die Jason onkwetsbaar maakte.

Slide 3 - Tekstslide

Juno helpt Jason. In de tekst staat er "zij was haar weldoener niet vergeten". Wat had Jason eerder gedaan om Juno te helpen?

Slide 4 - Open vraag

Met de hulp van Medea
De volgende dag, nadat hij de stieren had getemd, de akker had omgeploegd, de tanden had gezaaid en de gewapende mannen had gedood, deed Jason de draak inslapen met het gif dat hij van Medea had gekregen en hij nam het Gulden Vlies weg uit de tempel van Mars. Nadat hij het Gulden Vlies had weggenomen, vluchtte hij samen met Medea en Absyrtus over de golven naar Griekenland. Omdat koning Aeëtes hen achtervolgde terwijl ze vluchtten, beging Medea een afschuwelijke misdaad: ze doodde Absyrtus, sneed zijn lichaam in stukken en wierp zijn ledematen in zee. Omdat de koning de afzonderlijke delen van zijn zoon wilde bijeenzoeken, gaf hij het op om hen te achtervolgen. Zo kon Jason met Medea ontkomen en naar huis varen.

Slide 5 - Tekstslide

De dochter van koning Aeëtes, Medea, helpt Jason bij het uitvoeren van de opdrachten. Welke afgrijselijke misdaad begaat Medea nog om Jason te helpen?

Slide 6 - Open vraag

Terug in Iolcus
Hoewel Jason en Medea het Gulden Vlies aan Pelias aanboden, weigerde de koning om troonsafstand te doen. Poeslief benaderde Medea de dochters van Pelias.

Neem nu je BB. erbij op p. 48 en lees verder in het Latijn.

Slide 7 - Tekstslide

Wat is het grondwoord van filiis (R. 41)
A
filis
B
filius
C
filia
D
filium

Slide 8 - Quizvraag

Terug in Iolcus
In de inleiding bij het fragment was sprake over de dochters van koning Pelias. Dus filiis is vrouwelijk en het grondwoord is filia.

Slide 9 - Tekstslide

Vertaal "filiis regiis adstantibus". Regiis mag je vertalen als "van de koning". Tip: hou rekening met de tijd van het gezegde in de rompzin: "mersit (ind. perf. van mergere).

Slide 10 - Open vraag

Terug in Iolcus
Tip r. 41: arietem < aries = ram (zie bij de tekstuitleg in het begin van het verhaal)

Slide 11 - Tekstslide

R. 41-42: wat doet Medea voor de ogen van de dochters van Pelias?

Slide 12 - Open vraag

Wie wordt bedoeld met "patrem vestrum" R. 42
A
Pelias (de oom van Jason)
B
Jason
C
Aeëtes (de vader van Medea)
D
Aeson (de vader van Jason)

Slide 13 - Quizvraag

In welke wijs en tijd staat het werkwoord "merseretis" R. 42
A
ind. praes.
B
ind. perf.
C
ind. fut. exact.
D
conj. perf.

Slide 14 - Quizvraag

In welke wijs en tijd staat het werkwoord "mutabo" R. 42
A
ind. praes.
B
ind. fut. simpl.
C
ind. imperf.
D
conj. praes.

Slide 15 - Quizvraag

Welke tijdsverhouding verstaat er tussen "mergeretis" en "mutabo" R. 42
A
voortijdig
B
natijdig
C
gelijktijdig

Slide 16 - Quizvraag

Welke tijdsverhouding verstaat er tussen "mergeretis" en "mutabo" R. 42
Voortijdig: want Medea zegt dat de dochters van Pelias hun vader eerst moeten onderdompelen in water en dat zijzelf (Medea) daarna hun vader zal veranderen in een zeer mooie, jonge man net zoals ze kort daarvoor een oude ram in een jong lam heeft veranderd.

Slide 17 - Tekstslide

His verbis Peliae filiis persuasit: patrem in aquam ferventem merserunt.
Volgen de dochter van Pelias de raad van Medea op?
A
ja
B
nee

Slide 18 - Quizvraag

Qui statim magno dolore mortuus est, nam Medea promissis non stetit.
Wat gebeurt er met Pelias?

Slide 19 - Open vraag

Wie wordt bedoeld met "patris" op de laatste regel?
A
Pelias (de oom van Jason)
B
Jason
C
Aeëtes (de vader van Medea)
D
Aeson (de vader van Jason)

Slide 20 - Quizvraag

Krijgt Jason waarop hij recht heeft? Het koninkrijk van zijn vader? R45
Ook na de dood van Pelias krijgt Jason het koninkrijk van zijn vader niet terug. De zoon van Pelias steekt hier immers een stokje voor.

Slide 21 - Tekstslide

"immo a regis filio expulsus est et cum Medea Corinthum fugit"
Wat gebeurt er Jason en Medea op het einde van het fragment (eigen woorden)

Slide 22 - Open vraag

Goed gedaan!
Hopelijk is het bij jullie tijdens het lezen van dit fragment beter vergaan dan Jason en Medea tijdens hun bezoek aan Iolcus.

Slide 23 - Tekstslide