Lupin: épisode 1-2


Bonjour 3THV
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
FransMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1-3

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les


Bonjour 3THV

Slide 1 - Tekstslide

Planning du jour
Huiswerk overzicht
Nieuwe taak : Schrijfvaardigheid H.2
Lupin 

Slide 2 - Tekstslide

Planning It's Learning

Slide 3 - Tekstslide

Huiswerk overzicht

Slide 4 - Tekstslide

Schrijfvaardigheid H.2
Leerdoel : Ik kan vertellen over aankopen en zakgeld

Richtlijnen :
  •  min. 100 woorden.
  •  min. 4 vragen exclusief beleefdheden.
Voorbeelden :zie It's Learning

Inleverdatum : woensdag 3 februari

Slide 5 - Tekstslide

Voorbeeld 3TH

Slide 6 - Tekstslide

Phrases clé TL

Slide 7 - Tekstslide

Phrases clé Havo

Slide 8 - Tekstslide

Voorbeeld 3VWO

Slide 9 - Tekstslide

Phrases clé D VWO

Slide 10 - Tekstslide

Éxercice 1.
Les personnages
Travaillez ensemble. Décrivez  le rôle des personnages suivants. Qu’est-ce qu’ils font dans le premier épisode?

Beschrijf de rol van de personages  in de eerste aflevering.
Voer de informatie over de personages in op de volgende slides ----->

Slide 11 - Tekstslide

Exercice 2
Les lieux
Travaillez ensemble. Décrivez ce qui se passe…
Wat gebeurt er op de volgende plekken in aflevering 1?  ------>

Slide 12 - Tekstslide

Décrivez ce qui se passe…
1. …au musée du Louvre (intérieur).
2.…au musée du Louvre (extérieur).
3.…dans la maison des Pellegrini.  

Slide 13 - Tekstslide

A demain!

Slide 14 - Tekstslide

1. …au musée du Louvre (intérieur).
2.…au musée du Louvre (extérieur).
3.…dans la maison des Pellegrini.

Slide 15 - Open vraag


Le vocabulaire

Maak een lijst met 20 Franse woorden over aflevering 1 en vertaal ze.
Slide 16 - Open vraag

1. Van welke koningin was de ketting die wordt geveild?


Slide 17 - Open vraag

2. Hoe heet het boek dat Assane cadeau geeft aan zijn zoon Raoul?


Slide 18 - Open vraag

4. Welke twee producten gaan niet door de veiligheidsscan van het Louvre?


Slide 19 - Open vraag

5. Welk bedrag wordt er uiteindelijk geboden voor de ketting?

Slide 20 - Open vraag

6. Waarom lukt het niet om de bewakers te verblinden met een chemisch middel?

Slide 21 - Open vraag

7. Wat vindt de commissaris als hij Assane fouilleert?

Slide 22 - Open vraag

8. Met welke smoes krijgt Assane de baan als schoonmaker in het Louvre?


Slide 23 - Open vraag

9. Hoe zorgt Assane ervoor dat de wisseltruc met de ketting werkt?


Slide 24 - Open vraag

10. Wat zit er in de vuilniszak die Assane aan het einde van de aflevering weggooit?

Slide 25 - Open vraag