Les 11 Hoofdstuk 4 Management: leidinggeven & besluitvorming

Programma les 10
  •  Voorkennis activeren
  • Casus maken wk 6, bijeenkomst 2: opdracht 2
  • Presenteren casus
  • Vragen?
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
BedrijfseconomieHBOStudiejaar 1

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Programma les 10
  •  Voorkennis activeren
  • Casus maken wk 6, bijeenkomst 2: opdracht 2
  • Presenteren casus
  • Vragen?

Slide 1 - Tekstslide

Wat weet je over het Angelsaksische en Rijnlandse bedrijfsmodel?

Slide 2 - Open vraag

Slide 3 - Tekstslide

Hier zie je 3 basisstijlen van leidinggeven. wat weet je van deze stijlen?

Slide 4 - Open vraag

Slide 5 - Tekstslide

Wat weet je over situationeel leidinggeven?

Slide 6 - Open vraag

Slide 7 - Tekstslide

Wat weet je over stijlflexibiliteit en stijleffectiviteit?

Slide 8 - Open vraag

Wat weet je over managementrollen?

Slide 9 - Open vraag

Slide 10 - Tekstslide

Opdracht (overslaan)
Ga naar figuren & tabellen in Mylab. Benoem met je groepje de eventuele bedenker van de figuren (totaal 16) die worden getoond en je zoekt de theoretische uitleg erbij. Je presenteert de figuren met de uitleg. (tijd: 30 min, presentatie 15 min.)
Groepje 1 figuur 4.1 t/m 4.6
Groepje 2 figuur 4.7 t/m 4.11
Groepje 3 figuur 4.12 t/m 4.16

Slide 11 - Tekstslide

Opdracht 
Maak de Casus op Moodle van week 6, bijeenkomst 2: opdracht 2 leidinggeven en besluitvorming. (we maken nu 2 groepen, tijd: 30 min, presentatie 15 min.) 

Slide 12 - Tekstslide

Leerdoelen:
De student:
1.  kan het belang, de functie en de samenhang beschrijven van de missie, visie, strategie en doelstellingen van de organisatie;
2. kan de structuur van organisaties beschrijven aan de hand van lijn- en stafstructuren;
3. kan de verschillende leiderschapsstijlen uitleggen alsmede de invloed hiervan op de bedrijfscultuur;
4. kan de organisatiecultuur beschrijven aan de hand van cultuurmodellen;
5. kan de belangrijkste werkzaamheden, taken en rollen van een manager opsommen;
6. Kan de fasen van het besluitvormingsproces toepassen en de aspecten van besluitvorming beschrijven;
7. Kan de 4 stijlen van besluiten nemen onderscheiden;
8. kan de diverse motivatietheorieën beschrijven.

Slide 13 - Tekstslide

Beschrijf deze les in 1 woord

Slide 14 - Woordweb