Hoofdstuk 1 - Wat heb ik met de politiek te maken?

Hoofdstuk 1
Wat heb ik met de politiek te maken?
1 / 40
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijkundeMiddelbare schoolvmboLeerjaar 3,4

In deze les zitten 40 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 1
Wat heb ik met de politiek te maken?

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Als je een extra snoepautomaat wilt op school, bij wie zou je dat moeten regelen?


Als je een extra snoepautomaat wilt op school,
bij wie zou je dat moeten regelen?

Slide 2 - Woordweb

Probeer een koppeling te maken naar een systeem dichterbij de leerling --> het schoolsysteem
Wat leer ik deze les?
 • de mogelijkheden die individuele burgers hebben om de politieke   besluitvorming te beïnvloeden
 • de kenmerken van belangen- of pressiegroepen 
 • de mogelijkheden van belangen- of pressiegroepen om politieke   besluitvorming te beïnvloeden 
 • de mogelijkheden die zowel individuele burgers als belangen- of   pressiegroepen hebben
 • de namen en taken van de actoren op het gemeentelijk bestuursniveau en hun rol in het politieke besluitvormingsproces
Ik leer...

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat leer ik deze les?
 • de mogelijkheden die individuele burgers hebben om de politieke   besluitvorming te beïnvloeden
 • de kenmerken van belangen- of pressiegroepen 
 • de mogelijkheden van belangen- of pressiegroepen om politieke   besluitvorming te beïnvloeden 
 • de mogelijkheden die zowel individuele burgers als belangen- of   pressiegroepen hebben
 • de verschillende machtsmiddelen die burgers, belangen- en pressiegroepen kunnen hebben om de politieke besluitvorming te beïnvloeden 
 • de namen en taken van de actoren op het gemeentelijk bestuursniveau en hun rol in het politieke besluitvormingsproces
Ik leer...

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Belangengroep
Een groep mensen die invloed probeert te hebben op de besluiten van de politiek 
Pressiegroep

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lobbyen
3 manieren van invloed uitoefenen door een pressiegroep
Referendum
Adviesorgaan

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies
'Ik ga tegen een maximum van migranten stemmen.'
Bij welke manier van invloed uitoefenen door een pressiegroep past dit?
'Ik ga tegen een maximum van migranten stemmen.' Bij welke manier van invloed uitoefenen door een pressiegroep past dit?
A
Lobbyen
B
Referendum
C
Adviesorgaan

Slide 7 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies
'Vluchtelingenwerk geeft aan dat een maximum migranten
invoeren voor problemen gaat zorgen.' Bij welke manier
van invloed uitoefenen door een pressiegroep past dit?
'Vluchtelingenwerk geeft aan dat een maximum migranten invoeren voor problemen gaat zorgen.' Bij welke manier van invloed uitoefenen door een pressiegroep past dit?
A
Lobbyen
B
Referendum
C
Adviesorgaan

Slide 8 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe kun je zelf invloed uitoefenen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om invloed uit te oefenen als burger op de beslissingen van de politiek 

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Invloed uitoefenen als burger
 • Actie organiseren
 • Media
 • Een politieke partij oprichten
 • Bestaande politieke partij opzoeken
 • Petitie
 • Klacht bij de gemeente
 • Klacht bij de ombudsman
 • Burgerinitiatief
 • Rechter
 • Officiële inspraakmogelijkheid


Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies
Welke mogelijkheid om invloed uit te oefenen in de politiek zou jij gebruiken?
Stel: je wilt meer waardering voor de beroepen op het MBO. 
Welke mogelijkheid om invloed uit te oefenen in de politiek zou jij gebruiken? 

Slide 12 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies
Het verzamelen van veel handtekeningen hoort bij:
Het verzamelen van veel handtekeningen hoort bij:
A
Organiseren actie
B
Indienen van een klacht bij de gemeente
C
Petitie
D
Politieke partij oprichten

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Waar horen de mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de politiek bij? Sleep ze naar burger of pressiegroep. 
Petitie
Referendum
Klacht bij de gemeente
Media
Advies
Burger
Pressiegroep

Slide 14 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Machtsmiddelen
Een middel om het gedrag van een ander te beïnvloeden

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies
Wie heeft er meer macht om de alcoholgrens te verlagen?
Wie heeft er meer macht om de alcoholgrens te verlagen?
A
Jij alleen
B
100.000 handtekeningen van scholieren

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke machtsmiddelen bestaan er in de politiek?
 • Kennis & deskundigheid
 • Toegang tot politici
 • Gebruik maken van de media
 • Aantal mensen
 • Formele bevoegdheden
 • Leider met gezag
 • Adviesorgaan
 • Financiële middelen

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructiesOver welke machtsmiddelen zou de voormalige president van Amerika
Barack Obama beschikken volgens jou? Leg uit.

Over welke machtsmiddelen zou de voormalige president van Amerika
Barack Obama beschikken volgens jou? Leg uit. 

Slide 18 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructiesOver welk machtsmiddel beschikt iemand die is aangesteld als minister?
Over welk machtsmiddel beschikt iemand die is aangesteld als minister?
A
Aantal mensen
B
Formele bevoegdheid
C
Financiële middelen
D
Leider met gezag

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Politiek
Politiek gaat over belangen en waarden

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Politicus (meervoud: politici)
Iemand die werkt in de politiek en besluiten neemt

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je al over de politiek in Nederland?
Wat weet je al over de politiek in Nederland?

Slide 22 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

1. Land
3 bestuurslagen politiek in Nederland
2. Provincie

3. Gemeente

Europa

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Taken van de gemeente


 • Bijhouden wie er in de gemeente woont
 • Heffen van lokale belastingen
 • Uitgeven van officiële documenten
 • Verstrekken van uitkeringen
 • Aanleggen van straten, fietsroutes en voetpaden
 • Maken van bestemmingsplannen

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1. Gemeenteraad
3 bestuurslagen in de gemeenten van Nederland
2. Burgemeester
3. Wethouders

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

3

Slide 26 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Compromis
Een akkoord waarbij alle partijen iets van hun waarden en belangen opgeven om toch een deel van hun doel te bereiken

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Oppositie
Partijen die niet in de coalitie zitten

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

00:34Op welke manier heb jij te maken met de gemeente? Noem minstens 3 manieren
Op welke manier heb jij te maken met de gemeente? Noem minstens 3 manieren

Slide 29 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

01:10


Wie zitten er niet in het college van B & W?
Wie zitten er niet in het college van B & W?
A
Gemeenteraad
B
Burgemeester
C
Wethouders

Slide 30 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

01:10Wie stelt in grote lijnen het beleid vast van de gemeente?
Wie stelt in grote lijnen het beleid vast van de gemeente?
A
Burgemeester
B
Wethouders
C
Gemeenteraad

Slide 31 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies
Naar welke instantie ga je het eerste
als je snoepautomaten op scholen wilt verbieden?
Naar welke instantie ga je het eerste als je snoepautomaten op scholen wilt verbieden?
A
Europa
B
Land
C
Provincie
D
Gemeente

Slide 32 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 33 - Video

Samenvattingsvideo van dit hoofdstuk 'Wat heb ik met politiek te maken'

Slide 34 - Link

Filmpjes, testjes en een quiz over dit hoofdstuk voor BB vindt u hier.

Slide 35 - Link

Filmpjes, testjes en een quiz over dit hoofdstuk voor KGT vindt u hier.


Wat heb je geleerd deze les?
Wat heb je geleerd deze les?

Slide 36 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies
Wat vind je nog lastig?
Wat vind je nog lastig?

Slide 37 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat heb ik geleerd deze les?
 • de mogelijkheden die individuele burgers hebben om de politieke   besluitvorming te beïnvloeden
 • de kenmerken van belangen- of pressiegroepen 
 • de mogelijkheden van belangen- of pressiegroepen om politieke   besluitvorming te beïnvloeden 
 • de mogelijkheden die zowel individuele burgers als belangen- of   pressiegroepen hebben
 • de namen en taken van de actoren op het gemeentelijk bestuursniveau en hun   rol in het politieke besluitvormingsproces
Ik leerde...

Slide 38 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat heb ik geleerd deze les?
 • de mogelijkheden die individuele burgers hebben om de politieke   besluitvorming te beïnvloeden
 • de kenmerken van belangen- of pressiegroepen 
 • de mogelijkheden van belangen- of pressiegroepen om politieke   besluitvorming te beïnvloeden 
 • de mogelijkheden die zowel individuele burgers als belangen- of   pressiegroepen hebben
 • de verschillende machtsmiddelen die burgers, belangen- en pressiegroepen   kunnen hebben om de politieke besluitvorming te beïnvloeden 
 • de namen en taken van de actoren op het gemeentelijk bestuursniveau en hun   rol in het politieke besluitvormingsproces
Ik leerde...

Slide 39 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De volgende Seneca-les gaat over:
Politieke stromingen in Nederland
Einde van de les 'Wat heb ik met de politiek te maken?'

Slide 40 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies