Klas 3 info-avond

De entreeopleiding
  • Samenwerking met het Albeda
  • Entreeopleiding (vroeger mbo 1)
  • 2 jarig op Accent Capelle
Accent
VO
Albeda
mbo
1 / 7
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapPraktijkonderwijsLeerjaar 3

In deze les zitten 7 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

De entreeopleiding
  • Samenwerking met het Albeda
  • Entreeopleiding (vroeger mbo 1)
  • 2 jarig op Accent Capelle
Accent
VO
Albeda
mbo

Slide 1 - Tekstslide

De entreeopleiding
P entree programma 
klas 4 
1 jaar
Entree examenklas 5
1 jaar


1
2
3
1

Slide 2 - Tekstslide

Overgang klas 3 - klas 4
Indien de wens er is om naar de pré entree te gaan:
- bespreken met mentor - coachingstraject

Toelating pré entree:
- Ontwikkeling op NL/RW (vanaf klas 1)
- Succesvolle stage
- goede werkhouding/ motivatie - coachbaar zijn

                                     22 juni 2021 determinatie nieuwe leerlingen

Slide 3 - Tekstslide

Starten in het pré entree programma - Leerlingen kiezen een branche (richting);
- Mentor is de vakdocent van die branche
- Leerlingen volgen de lessen  van het pré entree programma;
- ma/ do/ vr school - di/ wo externe stage;
- Iedere periode een leerlingbespreking met alle betrokken docenten;
- Determinatie.


Slide 4 - Tekstslide

Pré entree programma klas 4
Basisdeel

- Nederlands 2F/ PTA
- Rekenen 
- Burgerschap
- Loopbaan 
- Portfolio
- huiswerkbegeleiding

Plannen en organiseren!
Profieldeel

Interne stage
- branche keuze
-branchecertificaat 
- portfolio

Externe stage
- minimaal 400 uur
- portfolio

Slide 5 - Tekstslide

Doel pré entree programma:
"De voorbereiding op je het examenjaar."

Slide 6 - Tekstslide

Wat kun je met een entreediploma?

  1. Werken
  2. Werkend leren - mbo 2 - BBL
  3. mbo 2 - BOL - studeren en stage

Slide 7 - Tekstslide