Paradigma's

Welkom!
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijwetenschappenMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 14 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Welkom!

Slide 1 - Tekstslide

Vandaag
  • Uitleg
  • Oefenen

Lesdoel: na deze les kan je uitleggen welke 4 paradigma's er zijn

Maak weer aantekeningen!

Slide 2 - Tekstslide

Paradigma's
Paradigma = wetenschappelijke bril
Referentiekader


Is iets anders dan een vraagstuk
Vraagstuk is manier om  onderzoek /kennis te categoriseren
Zegt niets over wat hoe wetenschapper de samenleving ziet

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Actoren versus Structuur
Een structuur-paradigma herken je als een maatschappelijk verschijnsel wordt verklaard alsof de inrichting van de samenleving het gedrag van actoren bepaalt: structuur bepaalt individueel gedrag. Voorbeeld: waarom is er criminaliteit? Omdat door machtsverschillen in de samenleving de machthebbers hebben bepaald wat wel en wat niet legaal is. Structuur bepaalt gedrag.


Een actor-paradigma herken je als een maatschappelijk verschijnsel wordt verklaard door alsof het gedrag van actoren de inrichting van de samenleving bepaalt: individueel gedrag bepaalt structuur. Voorbeeld: waarom is er criminaliteit? Omdat sommige individuen daar meer voordeel in zien dan zich aan de wet te houden. Gedrag actoren zorgt voor een maatschappelijk verschijnsel.

Slide 6 - Tekstslide

Consensus versus Conflict
Ordesociologen zien consensus als basis van de samenleving. Zij richten zich op een stabiele toestand in de samenleving is, overeenstemming. Hierbij passen het sociaal-constructivisme-paradigma en het functionalisme-paradigma. 

Sommige wetenschappers zijn van mening dat conflicten de achterliggende basis zijn van een samenleving. Zij worden ook wel conflictsociologen genoemd en je ziet hen terug in het rationele-actor-paradigma en in het conflict-paradigma. .

Slide 7 - Tekstslide

Rationale actor paradigma
Actor - conflict 

Mensen streven naar nutsmaximalisatie 
Mensen zijn in staat om belangen af te wegen
Economische visie (kapitalisme)

Criminaliteit: rationele keuzetheorie mensen maken een bewuste keuze om crimineel gedrag te vertonen. Levert meer op

Slide 8 - Tekstslide

Sociaalconstructivisme - paradigma
Actor - consensus
Symbolisch interactionisme

Gedrag van mensen wordt bepaald door hoe mensen de werkelijkheid zien
Constructen = denkbeelden

Criminaliteit: etiketteringstheorie mensen krijgen label opgeplakt en gaan zich daar naar gedragen

Slide 9 - Tekstslide

Conflict paradigma
Structuur - conflict

Conflict leidt tot verandering
Ongelijkheid

Criminaliteit: structurele deviantie theorie
Structuren in de samenleving zijn in het voordeel van  de machthebbers  

Slide 10 - Tekstslide

Functionalisme - paradigma
Structuur - consensus

Samenleving is een geheel en elk onderdeel (groep) heeft een functie. Metafoor: lichaam met organen
Focus: hoe blijft samenleving stabiel

Criminaliteit: bindingstheorie, bindingen remmen criminaliteit

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Vraag
Hoe zou een sociaal constructivist naar deze ontwikkeling kijken?

  • Mensen hebben denkbeelden (constructen) over de werkelijkheid. 
  • Die denkbeelden bepalen hun gedrag


Slide 13 - Tekstslide

Aan de slag!
Maak opdracht 19 blz 102 
= huiswerk voor vrijdag

Slide 14 - Tekstslide