Present perfect lesson 2KGT Theme 4

Never have I ever...
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 2,3

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Never have I ever...

Slide 1 - Tekstslide

Never have I ever .....
als het gaat over iets dat je nog nooit in je leven hebt gedaan, gebruik je dus ook de Present Perfect. 
Praat je over een iets wat in het verleden  zo was maar nog steeds relevant -of gewoon nog niet voorbij is?
Gebruik de Present Perfect

 'Never have I ever eaten insects'.
 'Never have I ever caught Corona '.

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Present Perfect 

        
Have/has + Past participle
                  (voltooid deelwoord)

Slide 4 - Tekstslide

Have or Has? I have
you have
he/she/it has
we have 
you have 
they have
she/he/it 
(shit) =
HAS 
I/you/they/we =
HAVE
...
depends on the subject
 
Subject = het onderwerp van de zin: WIE wat doet  


Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Sleepvraag

Slide 7 - Sleepvraag

They .............never
jumped out of a plane
A
has
B
have

Slide 8 - Quizvraag

He....... never
ironed his clothes on a cliff
A
has
B
have

Slide 9 - Quizvraag

Wat is dat andere woord ook alweer?


Regular verb                      Irregular verb 
the Past Participle
(het voltooide deelwoord)
1
2

Slide 10 - Tekstslide

play - played
walk - walked
work - worked
want - wanted
past participle 
=
Infinitive (stam) +(e)d

1: REGULAR VERBS    
50 regular verbs

Slide 11 - Tekstslide

I have never .......an icy mountain
(to climb)

Slide 12 - Open vraag

You have never ..........on a tightrope?
(to walk)

Slide 13 - Open vraag

past participle = 3rd row verbs  
to do -  did - done
to fly - flew - flown
to fight - fought - fought 
2: IRREGULAR VERBS

Slide 14 - Tekstslide

  Infinitive (stam).            Past Simple                   Past Participle
3 tijden/rijtjes irregular verbs
daarover ging de SO:

to do                                      did                                          done
to fly                                     flew                                         flown
to go                                    went                                        gone
hele werkwoord
1
verleden tijd
2
voltooid deelwoord
3

Slide 15 - Tekstslide

Welke ken je nog?
Fill in an irregular
PAST PARTICIPLE

Slide 16 - Woordweb

I .......(never - to fall) down
in public

Slide 17 - Open vraag

I...........(never - to see)
a ghost

Slide 18 - Open vraag

have never fallen down
have never seen a ghost

Slide 19 - Tekstslide

I ........(never - to meet)
my idol

Slide 20 - Open vraag

I .........(never - to make)
a prank call

Slide 21 - Open vraag

have never met my idol
have never made a prank call

Slide 22 - Tekstslide

I .........(never - to give)
myself a haircut

Slide 23 - Open vraag

I .........(never - to eat)
something really sour

Slide 24 - Open vraag

have never given
have never eaten

Slide 25 - Tekstslide

He ......... (never - to run)
on bionic boots

Slide 26 - Open vraag

I .........(never - to swim)
with a shark

Slide 27 - Open vraag

He ..........(never -to cheat)
on a test

Slide 28 - Open vraag

Peter ......(never - to catch)
a baseball

Slide 29 - Open vraag

She ........ (never to drive)
an invisible car before

Slide 30 - Open vraag

3

Slide 31 - Video

03:12-03:19
What did you say?
Vul nu de missende werkwoorden die je hoort in!
Let op je spelling!
Make the present perfect perfect.

Slide 32 - Tekstslide

03:23


HAVE WE
A
meet
B
met

Slide 33 - Quizvraag

03:38

I ____________ rather attached to them.

Slide 34 - Open vraag

Slide 35 - Tekstslide