CIT - Human Rights

CITIZENSHIP 
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

CITIZENSHIP 

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Today's Lesson 
 • What are human rights?
 • Why are human rights important?
 • Which organizations are active in human rights protection? 
 • Preparing a mini presentation 

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Human Rights

Slide 3 - Woordweb

Welke mensenrechten ken je? Het zijn er 30!
Human Rights 

 • Human rights are rights and freedoms for all people everywhere, regardless of their nationality, gender, heritage, race, religion, language or other status.  

 • Human rights are protected and supported by international and national laws and treaties.

Slide 4 - Tekstslide

Het belangrijkste verschil tussen grondrechten en mensenrechten is territoriaal. Mensenrechten zijn universeel, zonder enige beperking. Een grondrecht daarentegen bestaat binnen een specifiek rechtssysteem, met de beperkingen die de wet toekent. Daarom domineert het concept van grondrechten in de staatswetten.
Human Rights 
 • Universal Declaration of Human Rights 
 • 30 human rights 
 • Living up to human rights 
 • Amnesty International 

Slide 5 - Tekstslide

De mensenrechten staan in een verklaring die is opgesteld door de Vereningde Naties (VN). De VN zijn een internationale organisatie waarvan bijna alle landen ter wereld lid zijn. Binnen de VN werken landen onder meer samen op het gebied van veiligheid en mensenrechten. Alle leden van de VN hebben de verklaring ondertekend waarin de mensenrechten beschreven staan. Door deze verklaring te ondertekenen, hebben deze landen beloofd om ervoor te zorgen dat de mensenrechten in hun land worden nageleefd.

Hoewel bijna alle landen de mensenrechten verklaring hebben ondertekend, worden in veel landen nog regelmatig mensenrechten geschonden. In sommige landen is er bijvoorbeeld geen godsdienstvrijheid of heeft een groot gedeelte van de bevolking geen toegang tot gezondheidszorg.


Slide 6 - Video

Deze slide heeft geen instructies

United Nations 
The United Nations is an intergovernmental organization whose purposes are to maintain international peace and security, develop friendly relations among nations, achieve international cooperation, and be a centre for harmonizing the actions of nations

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Amnesty International
Amnesty International is an international non-governmental organization focused on human rights, with its headquarters in the United Kingdom. The organization says it has more than ten million members and supporters around the world.

Slide 8 - Tekstslide

https://youthforhumanrights.nl/mensenrechten/rechten-van-de-mens/ 

Hier vind je de 30 mensen rechten die er zijn. 

Human Rights Watch 

Human Rights Watch is an international non-governmental organization, headquartered in New York City, that conducts research and advocacy on human rights

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Which Human Right do you find important?

Slide 11 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Mini-presentations

 • Work in groups of two or three students 
 • Prepare a mini-presentation
 • Max. 4 slides (exc welkomslide) 
 • 4-7 minutes

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Mini-presentation
Choose a country in which human rights are not followed K
OR
Choose a human rights advocacy organization 
OR
Choose an issue/campagne (UN)
OR
Choose a person/group that fights for human rights  

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies