Les 3 Thermodynamica H15.2

Vooraf
Voorkennis activeren, aansluiten vorige les, interesse opwekken
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
natuurkundeHBOStudiejaar 2

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Vooraf
Voorkennis activeren, aansluiten vorige les, interesse opwekken

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Thermodynamica
H15 (§2)
Schooljaar 2020 / 2021

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voortgangsregistratie
Vrijdag tien keer ingevuld: ging goed

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vorige les: 1e hoofdwet
Je hebt een isotherm proces. Een ideaal gas verricht daarbij 3700 J arbeid.
Hoeveel warmte is aan het proces toe of afgevoerd?
A
3700 J
B
-3700 J
C
0J
D
7400 J

Slide 4 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Tekstslide

Van vorige les bij groep 3 gebleven.
Leerdoelen les 3
Je kunt een omschrijving in vaktaal geven van volgende vakinhoudelijke concepten:
  • Thermodynamische processen (quasistatisch en (ir)reversibel) bij ideale gassen, zoals isotherm proces.
  • Gebruik 1e hoofdwet, Cp en Cv.
Toepassing door opgaven te maken bij isotherm proces.
Gebruik van pijler taalsteun.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Instructie
Uitleggen, demonstreren, controle vragen stellen

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Warmte bij gassen (vorige les)
Voor vaste stoffen: 

Voor gassen:                                                 (volume constant)

                                                                             (druk contant)

                                                is molaire soortelijke warmte 
Q=m.c.ΔT
Q=n.Cv.ΔT
Q=n.Cp.ΔT
Cp

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vrijheidsgraden van beweging (Giancoli 7the Appendix D)
De inwendige energie wordt verdeeld over de verschillende bewegingsvrijheidsgraden.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

verband
CPCV=R

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Je hebt 1 mol N_2 van 100 graden Celsius.
Je voegt onder constante druk 100 J warmte toe.
Bereken de eindtemperatuur.

Slide 11 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf in volgende dia welke informatie je uit grafiek kunt halen

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke informatie kun je uit grafiek halen?

Slide 13 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Tekstslide

quasi statisch = vrijwel statisch
Extreem traag
Al het gas kan vrij bewegen tussen een reeks evenwichtstoestanden, die elk dezelfde constante temperatuur hebben.

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Isotherme processen (delta T = 0 )
  • Ideaal gas:
  • pV = nRT
  • Grootheden variabel en constant
  • pV = constant

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke lijn in pV-diagram hoort bij hogere temperatuur
A
lijn 2
B
lijn 1

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Isotherm proces
W = Q

W=nRT.ln(VAVB)

Slide 20 - Tekstslide

Formule afleiden en aangeven dat ze de afleiding moeten begrijpen, maar niet zelf hoeven te kunnen. Ze moeten wel met het resultaat kunnen werken.
Een ideaal gas ondergaat een isotherm proces. Welke van de volgende uitspraken is/zijn waar?
A
Er wordt geen warmte toegevoegd aan of verwijderd uit het gas.
B
De interne energie van het gas verandert niet
C
De gemiddelde kinetische energie van de moleculen verandert niet.

Slide 21 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Toepassing
Oefenen, groepsopdracht uitvoeren, debatteren

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Evaluatie
Samenvatten, herhalen, feedback vragen, vooruit blikken

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Huiswerk
  • Maken opgaven 10 en 11 op Cumlaude; geef voortgang in voortgangsregistratie
  • Bestuderen Giancoli H15, §2

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen les 3
Je kunt een omschrijving in vaktaal geven van volgende vakinhoudelijke concepten:
  • Thermodynamische processen (quasistatisch en (ir)reversibel) bij ideale gassen, zoals isotherm proces.
  • Gebruik 1e hoofdwet, Cp en Cv.
Toepassing door opgaven te maken bij isotherm proces.
Gebruik van pijler taalsteun.

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Heb je de leerdoelen behaald?
😒🙁😐🙂😃

Slide 27 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Welk cijfer zou je jezelf willen geven voor je werkhouding?
Waarom juist dat cijfer?

Slide 28 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Differentiatie
Extra uitleg, uitdagen, plusopdrachten

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ondersteunend materiaal
Op de elo vind je in de map "ondersteunend materiaal" video's met uitleg over 1e hoofdwet en thermodynamische processen.

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies