Leesvaardigheid Duits

Herzlich Willkommen!
Freitag, den 5. März
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
DuitsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3,4

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Herzlich Willkommen!
Freitag, den 5. März

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Programm für heute
1. Leseverstehen
- Wie liest man einen Text?
- Aufgabe 10.1 korrigieren
2. Aufgabe 14.4 korrigieren
3. Hausaufgaben für Mittwoch (+ BWS)
4. Kahoot

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opbouw van een tekst

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Der Aufbau eines Textes
Titel
Einleitung
Absatz
Quelle
Bild

Slide 4 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Leesstrategieën

Slide 5 - Tekstslide

Verder met H3A
Verder met V3A


Soorten leesstrategiën
 • voorspellen
 • voorkennis gebruiken
 • structuur van de tekst ontdekken / gebruiken
 • skimmen
 • scannen / selectief lezen
 • gedetaillieerd lezen 
 • woordbetekenissen afleiden of raden

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorspellen
Kijk naar titel, plaatjes, onderschriften, tussenkopjes en of opvallende woorden. 
Lees ook inleiding en vragen van de opdracht door.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorkennis gebruiken
Door het gebruik van voorkennis kun je eventueel gebrek aan woordkennis compenseren. Je kunt de tekst dus begrijpen zonder dat je alle (moeilijke) woorden moet kennen of opzoeken. 

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Structuur ontdekken en gebruiken
Je moet verbanden tussen delen van een tekst kunnen herkennen en aangeven. Denk hierbij aan conclusies, opsommingen, voorbeelden, verwijzingen etc. Hierbij zijn de signaalwoorden erg belangrijk! 

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Skimmen
De tekst snel en globaal doorlezen. 
Bij korte teksten: kijk naar de eerste en laatste zin van de alinea (ELZA-methode).
Bij lange teksten: lees de inleiding, eerste en laatste zinnen van de volgende alinea's. 

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Scannen
Je scant de tekst om een bepaald stukje informatie te vinden. Je leest dus selectief. Als je opzoek bent naar maar één bepaald gegeven, maak je gebruik van scannen. 

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Intensief (gedetailleerd lezen)
Een (korte) tekst of een gedeelte intensief lezen om de vraag te kunnen beantwoorden. 
De tekst: uitpluizen, verbanden ontdekken en leggen. 

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Woordbetekenissen raden / afleiden
Woordenboek gebruiken is handig, maar kost heel veel tijd. 
 • Lijkt het woord op het Nederlands of Engels?
 • Spreek het woord in gedachten uit. 
 • Hak het woord in stukjes.
 • Kijk naar de context waarin de zin staat. 

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kurzer Text
Langer Text
Scantext
Lückentext

Slide 14 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke leesstrategie heb je bij 10.1 kunnen gebruiken?

Slide 15 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

1. Wat wordt er in de eerste alinea gezegd?
A
Freiburg is de groenste stad van de wereld.
B
In het stadsdeel Vauban zijn er veel parken.
C
Vauban is een verstandig opgebouwd stadsdeel.

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

2. Wat is juist? In Vauban...
A
is de tram niet zo geschikt om mee naar school te gaan.
B
kunnen de leerlingen het beste met de fiets of lopend naar school gaan.
C
moeten de ouders hun kinderen met de auto naar school brengen.

Slide 17 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

3. Als je een auto hebt ...
A
kun je de auto in Vauban nergens parkeren.
B
kun je in Vauban niet harder dan 30 km/h rijden.
C
moet je de auto als inwoner van Vauban verkopen.

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

4. Welke mening hebben de inwoners van Vauban over auto's?
A
Ze vinden dat het leven mooier is, als je af en toe auto mag rijden.
B
Ze vinden het prima dat ze geen auto hebben.
C
Ze willen absoluut altijd een auto tot hun beschikking hebben.

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

5. Wat wordt er in de laatste alinea gezegd? De inwoners ...
A
hebben met hun eigen ideeën aan de inrichting van Vauban bijgedragen.
B
vinden dat de verkeersregels Vauban niet aantrekkelijk maken.
C
zijn het niet eens met de manier waarop Vauban gebouwd is.

Slide 20 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Aufgabe 14.4
1.  Gästezimmer
2. Erdgeschoss
3. Nachbarn
4. Möglichkeit
5. Umgebung

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hausaufgaben für Mittwoch
Lernen: Wörterliste B DU-NL + NL-DU


Freitag, den 19. März:
BWS Kapitel 3+4!

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies