nouns+prepositions quiz

Nouns and dependent prepositions
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

Onderdelen in deze les

Nouns and dependent prepositions

Slide 1 - Tekstslide

demand

Slide 2 - Open vraag

difference

Slide 3 - Open vraag

evidence

Slide 4 - Open vraag

increase

Slide 5 - Open vraag

interest

Slide 6 - Open vraag

need

Slide 7 - Open vraag

obsession

Slide 8 - Open vraag

ex.5
belief
A
on
B
in
C
for
D
to

Slide 9 - Quizvraag

ex.5
dependence
A
on
B
in
C
for
D
to

Slide 10 - Quizvraag

ex. 5
effect

A
on
B
in
C
for
D
to

Slide 11 - Quizvraag

ex. 5
objection

A
on
B
in
C
for
D
to

Slide 12 - Quizvraag

ex. 5
preference

A
on
B
in
C
for
D
to

Slide 13 - Quizvraag

ex. 5
reason

A
on
B
in
C
for
D
to

Slide 14 - Quizvraag

ex. 5
rise

A
on
B
in
C
for
D
to

Slide 15 - Quizvraag

ex. 5
solution

A
on
B
in
C
for
D
to

Slide 16 - Quizvraag

1a There has been a recent rise
A
with
B
in

Slide 17 - Quizvraag

1b Her rise ____ fame
A
to
B
for

Slide 18 - Quizvraag

2a What's the matter
A
with
B
of

Slide 19 - Quizvraag

2b.... a crime which is a matter____
A
for
B
on

Slide 20 - Quizvraag

3a His taste ___ travel
A
for
B
of

Slide 21 - Quizvraag

3b my parents' taste ____music
A
in
B
with

Slide 22 - Quizvraag

4a we had a difference ___ opinion
A
on
B
of

Slide 23 - Quizvraag

4b Have you noticed a difference ____
A
for
B
in

Slide 24 - Quizvraag

1 a huge rise
A
in
B
for

Slide 25 - Quizvraag

2 an apparent addiction ___
A
for
B
to

Slide 26 - Quizvraag

3 there's nothing the matter ____
A
in
B
with

Slide 27 - Quizvraag

4 the existence ____ today's software
A
of
B
in

Slide 28 - Quizvraag

5 to tell the difference _____
A
with
B
between

Slide 29 - Quizvraag

6 experts have shared evidence ___ the
A
in
B
for

Slide 30 - Quizvraag

7 a dramatic effect ___ our behaviour
A
to
B
on

Slide 31 - Quizvraag