Past Simple affirmative negative interrogative

Grammar 
Past Simple
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Grammar 
Past Simple

Slide 1 - Tekstslide

1. Past simple (revision)
= verleden tijd
= actie in het verleden, completely over and done!
keywords: last, yesterday, in (+ jaartal dat voorbij is), ago


Slide 2 - Tekstslide

  1.  Regelmatige ww (d.w.z. deze ww volgen een regel)
Regel:
ww+ ed bv. talk -> talked ; learn -> learned
Uitzonderingen:
       - eindigt je ww op -y, dan wordt deze i +ed
                            bv. marry -> married
       - bij korte ww + ww die eindigen op -l verdubbelt de laatste
       medeklinker
                            bv. travel -> travelled ; chat -> chatted
       - bij ww die al eindigen op -e voeg je enkel -d toe
                            bv. hate -> hated
1. Regelmatige ww (d.w.z. deze ww volgen een regel)
Regel:
ww+ ed bv. talk -> talked ; learn -> learned
Uitzonderingen:
       - eindigt je ww op medeklinker+y, dan wordt deze i +ed
                            bv. marry -> married  (let op: played)
       - bij korte ww + ww die eindigen op -l verdubbelt de laatste
       medeklinker
                            bv. travel -> travelled ; chat -> chatted
       - bij ww die al eindigen op -e voeg je enkel -d toe
                            bv. hate -> hated

Slide 3 - Tekstslide

2. Onregelmatige ww  (d.w.z. deze ww volgen geen regel)


     ww                      past simple              ww                     past simple
    be                             was/were                   give                      gave                  blow                         blew                            go                        went
    break                        broke                         have                     had
    come                        came                         make                   made
    fall                             fell                               meet                    met
    find                          found                          run                        ran
    fly                              flew                             put                        put
                           

Een heel aantal ww volgt geen regel en moet je uit je hoofd leren. 
(Dit is ook zo in het Nederlands: v.t. zwemmen -> zwom)

Slide 4 - Tekstslide

ww                                    past simple
say                                        said
take                                      took
tell                                         told 
see                                         saw
wake up                              woke up

Slide 5 - Tekstslide

Put the verb in the past simple!

He (talk) to his teacher.
A
talks
B
talked
C
talking
D
talk

Slide 6 - Quizvraag

Put the verb in the past simple!

They (put) their bags on the floor.
A
put
B
putted
C
putting
D
puts

Slide 7 - Quizvraag

Put the verb in the past simple!

Yesterday they (walk) home from school.

Slide 8 - Open vraag

Put the verb in the past simple!

He (come) back 2 days ago.

Slide 9 - Open vraag

2. Past simple negative and questions in the past simple
a. past simple negative
- van het ww 'to be': wasn't         weren't  
Example: The dogs weren't happy.
- van alle andere ww:
DIDN'T/DID NOT + INFINITIVE
 Example:  to go -> We didn't go to the party.
 

Slide 10 - Tekstslide

b. past simple questions
- questions met het ww 'to be':
Were/was + ow + rest?
Example: Were they at school yesterday?
- alle andere werkwoorden:
Did + ow + INFINITIVE + rest?

Example: Did they go to the theatre last night?
(-> opnieuw: volledige ww zonder -ed toe te voegen!)

Slide 11 - Tekstslide

Put the verb in the past simple:

I (not - know) this.
A
don't knew
B
doesn't know
C
didn't knew
D
didn't know

Slide 12 - Quizvraag

Put the verb in the past simple.

He (not be) here yesterday.
A
didn't be
B
weren't be
C
wasn't
D
wasn't be

Slide 13 - Quizvraag

Put the verb in the past simple.

They (not - go) to school 2 days ago.

Slide 14 - Open vraag

Change the sentence into a question.

He went to school.

Slide 15 - Open vraag

Change the sentence into a question.
Henri was at home.

Slide 16 - Open vraag

Change the sentence into a question.

The man talked to the girl.

Slide 17 - Open vraag