Klas 1 - period 4

Period 4
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Period 4

Slide 1 - Tekstslide

was/were
                               = verleden tijd van het werkwoord 'to be'
ow = I, he, she, it OF 1 pers/dier/ding            -> was / wasn't
ow = you, we, they OF >1 pers/dier/ding      -> were / weren't
              

Slide 2 - Tekstslide

Vul in: was of were

You ... looking at me the whole time.
A
was
B
were

Slide 3 - Quizvraag

Vul in: was of were

The children .... very happy to meet him.
A
was
B
were

Slide 4 - Quizvraag

Vul in: was of were

The girl ... there the whole time.
A
was
B
were

Slide 5 - Quizvraag

Past simple
(verleden tijd)
1. Regelmatige ww (d.w.z. deze ww volgen een regel)
Regel:
ww+ ed    bv. talk -> talked ; learn -> learned
Uitzonderingen:
       - eindigt je ww op -y, dan wordt deze i +ed
                            bv. marry -> married
       - bij korte ww + ww die eindigen op -l verdubbelt de laatste   
       medeklinker
                            bv. travel -> travelled  ;  chat -> chatted
       - bij ww die al eindigen op -e voeg je enkel -d toe
                            bv. hate -> hated


Slide 6 - Tekstslide

2. Onregelmatige ww  (d.w.z. deze ww volgen geen regel)


     ww                      past simple              ww                     past simple
    find                             found                       tell                           told
    have                            had                           think                       thought
    hear                             heard
    say                                said
    see                               saw
    shoot                           shot
                           

Een heel aantal ww volgt geen regel en moet je vanbuiten leren. 
(Dit is ook zo in het Nederlands: v.t. zwemmen -> zwom)

Slide 7 - Tekstslide

Past simple negative 
Didn't + INFINITIVE

Example: He didn't learn.
                             We didn't watch tv.

Slide 8 - Tekstslide

Vragen in de present en past simple
Present: je vraagt naar iets wat NU van toepassing isDo+ ow + INFINITIVE +rest?
  (wanneer je ow I, you, we, they of meer dan 1 is)

Slide 9 - Tekstslide

Does + ow + INFINITIVE + rest?
(wanneer je ow he, she, it of 1 pers/dier/ding is)

Slide 10 - Tekstslide

Past:  wanneer je vraagt naar iets uit het verleden

DID + ow + infinitive + rest?

Slide 11 - Tekstslide

Was / were in vragen
Word order:
was/were + ow + rest
Example: Were you at the crime scene?

Slide 12 - Tekstslide

Questions with question words
Word order:
question word + do/does/did + ow + infinitive + rest?
Example: Where did he buy the weapon?

Slide 13 - Tekstslide

Fill in, use the past simple

We ... him talking to his mum

A
heared
B
heard

Slide 14 - Quizvraag

Fill in, use the past simple

We .... him the truth.
A
don't told
B
didn't told
C
don't tell
D
didn't tell

Slide 15 - Quizvraag

Fill in, use past simple
We ... (not- think) about it again.

Slide 16 - Open vraag

Fill in, use the past simple

... he ... the house last week?
A
Did he bought
B
Does he bought
C
Did he buy
D
Does he buy

Slide 17 - Quizvraag

Maak van de volgende zin een vraag.
You liked him.

Slide 18 - Open vraag

Maak van de volgende instinker een vraag.

He watches tv all the time.

Slide 19 - Open vraag

Maak met de volgende woorden een vraag in de past simple.
why - you - ask - her - ?

Slide 20 - Open vraag

Putting place and time in the correct order
Wanneer je aan het eind van een zin de plaats en de tijd aangeeft, dan zet je deze altijd in dezelfde volgorde:

EERST  plaats
DAARNA tijd


bv. Oswald was born in New Orleans on October 18 1939.

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Link

Slide 23 - Link

Slide 24 - Link

Slide 25 - Link

Slide 26 - Link

Slide 27 - Link

Slide 28 - Link

Slide 29 - Link

Slide 30 - Link