12.5 De nieren dl1

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
Paragraaf 12.5 De nieren deel 1 (bouw en algemene werking + herhalen membraantransport)
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 80 min

Onderdelen in deze les

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
Paragraaf 12.5 De nieren deel 1 (bouw en algemene werking + herhalen membraantransport)

Slide 1 - Tekstslide

Doel en begrippen 12.5
Je leert de anatomie van je nieren
Je leert hoe je nieren stoffen uitscheiden

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Functie van de nieren
Uit het lichaam (bloed) verwijderen van afvalstoffen (zoals ureum), overtollige zouten, overtollig water en lichaamsvreemde stoffen (afbraakproducten van medicijnen).

Slide 4 - Tekstslide

Bouw van de nieren
In de buikholte, bloedtoevoer door de nierslagader (1L/min), afvoer door de nierader.
Urineleiders voeren
aangemaakte urine
af naar blaas
Blaas voert urine af
door de urinebuis/ plasbuis


Slide 5 - Tekstslide

Bouw van de nieren
Nier bestaat uit nierschors, 
niermerg en nierbekken.

Een functionele eenheid 
van een nier heet nefron 

Slide 6 - Tekstslide

Bouw van de nieren
Je hebt in elke nier 1,3 miljoen
nefronen.
Nefron begint in de schors, 
lus naar het merg, terug naar
de schors en dan richting 
nierbekken.




Slide 7 - Tekstslide

Glomerulus (bundel haarvaten) binnen een kapsel van Bowman
--> hierin ontstaat zo'n 180 L voorurine per dag, waarvan 99% weer terug naar het bloed gaat. 

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Link

Slide 10 - Link

Vormen van transport in nieren
Gefaciliteerd transport: via eiwitpoorten.

Passief: kost geen energie (ATP) = Diffusie en Osmose

Actief: kost energie (ATP)

Slide 11 - Tekstslide

Gefaciliteerd Cotransport
Bij cotransport gaan meerdere stoffen door dezelfde poort, gecombineerd.

Symport: stoffen gaan dezelfde kant op

Antiport: stoffen gaan tegengestelde kanten op

Slide 12 - Tekstslide

Passief transport 

Diffusie = transport met de concentratiegradiënt mee. 


Osmose: diffusie van water door een selectief permeabel membraan. In welke richting gaat water?

Slide 13 - Tekstslide

Actief transport
Transport van stoffen tegen een concentratiegradiënt in, kost energie (ATP)

Slide 14 - Tekstslide

Secundair actief transport
Wanneer het transport
afhankelijk is van een
investering van 
energie elders
(glucose) heet dit ook
wel secundair actief
transport.

Slide 15 - Tekstslide

Hoe verandert de osmotische waarde in het niermerg als een niereenheid veel Na+ wegpompt via actief transport?
A
stijgt
B
daalt

Slide 16 - Quizvraag

In welke richting verplaatst water zich als de osmotische waarde in het niermerg hoger is dan in een niereenheid?
A
naar merg
B
naar niereenheid

Slide 17 - Quizvraag

Doel 12.5 dl 1
Je hebt  de anatomie van je nieren geleerd
Je hebt verschillende manieren va membraantransport herhaald

BINAS 85A Nieren
BINAS 85C Niereenheid/ nefron


Slide 18 - Tekstslide