VT ouderenzorg MW les 6. Ziekte urine stelsel en circulatiestelsel 3

Wat weet je nog van vorige week?
Atherosclerose
hypertensie

acuut coronair syndroom
stabele en instabiele agina pectoris.

ventrikelhypertrofie
decompensatio cordis.

1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
pathologieMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Wat weet je nog van vorige week?
Atherosclerose
hypertensie

acuut coronair syndroom
stabele en instabiele agina pectoris.

ventrikelhypertrofie
decompensatio cordis.

Slide 1 - Tekstslide

Ziekten van
- circulatiestelsel 3
- urinewegstelsel
Ischemie
amputatie
nierstenen
nierinsufficientie

Slide 2 - Tekstslide

Hoofdleerdoelen
1. De student beschrijft de ligging, bouw, functie en werking van het urinewegstelsel. 
2. De student beschrijft de oorzaken, de gevolgen, de symptomen en de behandelingen beschrijven van de volgende aandoeningen/problematiek: 
 o Ischemie 
 o Amputatie 
 o Nierstenen 
 o Nierinsufficiëntie

Slide 3 - Tekstslide

Subleerdoelen
De student: 
 
3. Legt in eigen woorden uit wat ischemie is en welke gevolgen het kan hebben voor: 
 o de hersenen 
 o het hart 
 o de nieren 
 o de benen 
4. Omschrijft de indicatie tot amputatie in eigen woorden. 
5. Benoemt een aantal aandoeningen die kunnen leiden tot amputatie. 
6. Benoemt wat fantoompijn c.q. stomppijn is. 
7. Legt uit hoe fantoompijn ontstaat. 
8. Benoemt aandachtspunten bij de behandeling van mensen met geamputeerde ledematen . 
9. Benoemt vier oorzaken van nierstenen (nefrolithiasis). 
10. Beschrijft symptomen van nierstenen. 
11. Verklaart waarom er bij nefrolithiasis recidiverende urineweginfecties kunnen optreden. 
12. Benoemt onderzoeken die de arts kan doen bij nierstenen. 
13. Beschrijft de therapie bij nierstenen. 
14. Beschrijven hoe niersteenvergruizing gedaan wordt. 

Slide 4 - Tekstslide

Subleerdoelen
15. Legt uit wat onder nefrectomie wordt verstaan. 
16. Geeft aan wanneer men zal overgaan tot nefrectomie. 
17. Benoemt wat de gevolgen van nefrectomie voor de zorgvrager zijn. 
18. Beschrijft het Renine- Angiotensine- Aldosteron systeem (RAAS). 
19. Legt uit wat nierinsufficiëntie is. 
20. Legt de termen niervergiftiging en uremie uit. 
21. Benoemt vier verschillen tussen acute en chronische Nierinsufficiëntie. 
22. Benoemt drie hoofdoorzaken van acute nierinsufficiëntie en bij elke een voorbeeld. 
23. Benoemt drie symptomen van acute nierinsufficiëntie. 
24. Benoemt twee complicaties van acute nierinsufficiëntie. 
25. Benoemt drie symptomen van uremisch coma. 
26. Verklaart waarom bij een uremisch coma kussmaulademhaling optreedt. 
27. Benoemt de therapie bij acute nierinsufficiëntie. 
28. Benoemt drie oorzaken van chronische nierinsufficiëntie. 
29. Benoemt drie symptomen van chronische nierinsufficiëntie 
30. Beschrijft wat er onder uremische klachten verstaan wordt. 
31. Benoemt vijf complicaties van chronische nierinsufficiëntie. 
32. Benoemt de therapie bij chronische nierinsufficiëntie. 
33. Legt de verschillen tussen hemodialyse en peritoneale dialyse uit.

Slide 5 - Tekstslide

Wat gaan we doen vandaag? 
Les in 3 delen: 

- Ischemie 

- Amputatie 

- Nieren: anatomie, nierinsufficientie en nierstenen. 

Slide 6 - Tekstslide

timer
1:00
Wat is ischemie?

Slide 7 - Woordweb

Hersenen - Cerebri

Het hart (cor)
Nieren (renes) 
benen (onderste extremiteiten) 
TIA
CVA
angina pectoris
hartinfarct
nierinfarct 
claudicatio intermittens

Slide 8 - Sleepvraag

Vragen/opmerkingen over Ischemie en infarct ? 
let op: 3 lessen geweest over circulatiestoornissen, daarover nog vragen? 

Slide 9 - Tekstslide

Amputatie
Hoe zou het zijn, als dat je over komt? 

Slide 10 - Tekstslide

timer
1:00
3 indicaties voor amputatie

Slide 11 - Woordweb

welke van deze aandoeningen kunnen NIET direct leiden tot een amputatie?
A
diabetes mellitus
B
hypertensie
C
een ongeval (= trauma)
D
een kwaadaardige tumor

Slide 12 - Quizvraag

Stelling: Fantoompijn is pijn in de amputatiestomp
A
waar
B
niet waar

Slide 13 - Quizvraag

Fantoompijn: wat is dat dan? 
En ontstaat het? 
Wat zijn aandachtspunten bij de behandeling van amputatie? 

Slide 14 - Tekstslide

Vragen/opmerkingen over amputatie en fantoompijn? 

Slide 15 - Tekstslide

POLL: Wat is lekkerder,
Pizza? of Pasta?
A
pizza
B
pasta

Slide 16 - Quizvraag

Hoe werken de nieren ook al weer? 
Willen jullie het hier over hebben? 
NIEREN

Slide 17 - Tekstslide

timer
1:00
nierinsufficiëntie en
niervergiftiging

Slide 18 - Woordweb

acuut nierfalen
chronisch nierfalen
oorzaken
lage bloeddruk
hypertensie
acute Infectie nieren
door medicatie
auto immuunziekte
geen afvoer van urine
diabetes mellitus
aangeboren nierafwijking
onbehandelde acute nierinsufficientie

Slide 19 - Sleepvraag

Oorzaken
Acuut nierfalen                                                                         Chronisch nierfalen
Lage bloeddruk                                                                         Hypertensie
Acute infectie nieren                                                              Diabetes Mellitus
Door medicatie                                                                          Aangeboren nierafwijking
Auto-immuunziekte                                                                Onbehandelde acute nierinsufficientie
Geen afvoer van urine

Slide 20 - Tekstslide

acuut nierfalen
chronisch nierfalen
symptomen
oedeem
moe / energieverlies
(veel) minder plassen
donkere urine
hoofdpijn
sufheid/verminderd bewustzijn
rugpijn
misselijk/geen trek
hoge bloeddruk
slapte, zwakheid
jeuk
misselijk/geen trek
veel plassen in de nacht
jeuk
oedeem
gevoelsstoornissen
later juist veel urineren
botpijn

Slide 21 - Sleepvraag

Symptomen 
Accuut nierfalen                                                                                 Chronisch nierfalen
Rugpijn                                                                                                    Botpijn
Jeuk                                                                                                           Jeuk
Oedeem                                                                                                   Oedeem
Hoofdpijn                                                                                                Misselijk/ geen trek
(veel) minder plassen                                                                        Veel plassen in de nacht                                  
Hoge bloeddruk                                                                                    Later juist veel urineren
Misselijk/ geen trek                                                                             Moe/ energie verlies
Donkere urine                                                                                        Gevoelsstoornissen
Slapte/ zwakheid
Sufheid/ verminderd bewustzijn 


Slide 22 - Tekstslide


Acute nierinsufficiëntie. 
  • wat heb je ingevuld bij complicaties? 
  • hoge bloeddruk, hartaanval, beroerte, vatbaar voor infecties, maag/darmbloedingen

  • Wat heb je ingevuld bij behandeling? 
  • oorzaak behandelen
  • stabiliseren van de patient en hestel nierfunctie, door bij medicatie of dialyse

Slide 23 - Tekstslide

Chronische nierinsufficientie
  • wat heb je ingevuld bij complicaties? 
  • bloedarmoede, botontkalking, jeuk, maagdarmklachten, menstruatieklachten, spierzwakte, kanker, psychische klachten

  • Wat heb je ingevuld bij behandeling? 
  • medicatie, dialyse, transplantatie. 

Slide 24 - Tekstslide

Nog vragen/ opmerkingen over nierinsufficientie? 

Slide 25 - Tekstslide

timer
1:00
Nierstenen
wat heb je onthouden?

Slide 26 - Woordweb

Nog vragen/ opmerkingen over nierstenen? 

Let op je hebt hier zelf het certificaat voor gehaald in Expertcollege 

Slide 27 - Tekstslide

Volgende week: 
Zieken van het ademhalingsstelsel. 

Voorbereiding: 
e-Xpert mbo: Anatomie & Fysiologie – Ademhalingsstelsel  
e-Xpert mbo: Pathologie – COPD 

Slide 28 - Tekstslide