A09-10 VII.

PRESENT SIMPLE
Segédige: Do     (kijelentő mondatban nincs! E/3 esetén DOES!)
Ige alakja: Sima (kijelentő mondat esetén -s alak --> He often eats pizza.)

Használat:
 1. Rendszeresen ismétlődő     I play football twice a week.
 2. Általánosság, törvényszerűség, tulajdonság  Gyömrő is a nice town.
 3. There is/There are    There is a rat in the room.
 4. Ha nincs -ing-es alak
         4/A. Érzelmek        I like good wines.
         4/B. Érzékelés        I can see a pretty girl on the street.
         4/C.  Konstans, állandó  I have black hair.

Ismerkedjünk meg az első igeidőinkkel:
There is/are
Figyeljünk, hogy a “van” fordítható:
 -to be → van, lenni: I am Tamás.
 -to have → van, van neki: I have black hair.
 -there is/are → van, van valahol There are 6 people in this room. / There are a lot of problems in Syria.
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
EnglishSpecial Education

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

PRESENT SIMPLE
Segédige: Do     (kijelentő mondatban nincs! E/3 esetén DOES!)
Ige alakja: Sima (kijelentő mondat esetén -s alak --> He often eats pizza.)

Használat:
 1. Rendszeresen ismétlődő     I play football twice a week.
 2. Általánosság, törvényszerűség, tulajdonság  Gyömrő is a nice town.
 3. There is/There are    There is a rat in the room.
 4. Ha nincs -ing-es alak
         4/A. Érzelmek        I like good wines.
         4/B. Érzékelés        I can see a pretty girl on the street.
         4/C.  Konstans, állandó  I have black hair.

Ismerkedjünk meg az első igeidőinkkel:
There is/are
Figyeljünk, hogy a “van” fordítható:
 -to be → van, lenni: I am Tamás.
 -to have → van, van neki: I have black hair.
 -there is/are → van, van valahol There are 6 people in this room. / There are a lot of problems in Syria.

Slide 1 - Tekstslide

PRESENT CONTINUOUS
Segédige: Am/Are/Is   
Ige alakja: -ing

Használat:
 1. Éppen folyamatban lévő     I am talking to you.
 2. Düh, indulat                            You are never doing your homework!
 3. Rendszerestől eltérő cselekvés    I usually drink beer, but tonight I am drinking wine.
 4. Jövő idő kifejezésére            I am going to travel to India.
      (Ide később visszatérünk még)

És a második igeidőnk:
Folyamatban
Figyeljünk, hogy a nyilvánvalóan épp folyamatban lévőn kívül ezek is azok:
I am reading a good book now.
Attól függetlenül folyamatban van, hogy épp a kezemben van-e, hiszen elkezdtem egy hete és tart még két hétig.
Összetett mondatok
Nem kell megijedni az összetett mondatoktól, gyakorlatilag úgy kell kezelnünk őket, mintha különálló mondatok lennének. Ebből kifolyólag kell, hogy legyen bennük alany és állítmány. Ha van saját állítmánya, akkor pedig saját igeideje is van. Így az egyes tagmondatok lehetnek ugyanabban, vagy más-más igeidőkben is. Bizonyos kombinációk kifejezetten jelentenek valamit, mint itt is.

Slide 2 - Tekstslide

Drag the appropriate words to their places!

Slide 3 - Tekstslide

There ____ a pigeon on the tree.

Elek _____ on the PlayStation now.

They often _____ to school by bus.

_____ you a clever student?

_____ they watch Game of Thrones?
do
is playing
is
go
are

Slide 4 - Sleepvraag

Present Simple
Present Continuous

Slide 5 - Woordweb

Translate the following sentences!

Slide 6 - Tekstslide

Néha főzök rizst.

Slide 7 - Open vraag

Épp egy hot-dogot eszem.

Slide 8 - Open vraag

Minden nap iszom sört.

Slide 9 - Open vraag

A meccset nézed?

Slide 10 - Open vraag

Géza most sétál haza.

Slide 11 - Open vraag

Havonta kétszer táncolni megyek.

Slide 12 - Open vraag

Bianka minden reggel eszik két tojást otthon.

Slide 13 - Open vraag

Géza most sétál haza.

Slide 14 - Open vraag

Épp egy csésze teát iszom.

Slide 15 - Open vraag

Present simple or present continuous?

Slide 16 - Tekstslide

Present Simple vs. Present Continuous

She often ..... documentaries.
A
watch
B
is watching
C
watches
D
watching

Slide 17 - Quizvraag

Present Simple vs. Present Continuous

I usually ............. (walk) the dog in the morning
A
walk
B
am walking

Slide 18 - Quizvraag

Present Simple vs. Present Continuous

He ...... for his teacher at the moment.
A
look
B
looking
C
looks
D
is looking

Slide 19 - Quizvraag

Present simple vs Present continuous
He ... dinner for me at the moment.
A
cooks
B
is cooking

Slide 20 - Quizvraag

Present Simple vs. Present Continuous

We always ..... English in class.
A
speak
B
are speaking
C
speaks
D
is speaking

Slide 21 - Quizvraag

Type one sentence using Present Simple

Slide 22 - Open vraag

Type one sentence using present continuous:

Slide 23 - Open vraag

Slide 24 - Tekstslide

Goodbye!

Slide 25 - Tekstslide