Dementie (student)

Dementie 
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1-3

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Dementie 

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe was je vakantie en heb je nog voornemens?

Slide 2 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Module VT, week 1
Programma
 1. College dementie
 2. Voorbereidende opdracht D: bestuderen ZorgPad
 3. Dementiegame
 4. Groepsopdracht (vrijdag)

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen week 1
 De student heeft kennis van:

 • De belangrijkste indelingen en verklaringen van gedrag bij dementerende zorgvragers.
 • Verschillende manieren om naar een zorgvrager met een dementieel beeld te kijken.
 • (basiskennis) mensen met een vorm van dementie.
 • Begrippen die met Dementie te maken hebben.
 • De benaderingswijzen bij dementie 
Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waar denk je aan bij het woord dementie? Heb je er in je naaste omgeving al eens mee te maken gehad?

Slide 5 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat is dementie?
 • Verzamelnaam voor meer dan 50 ziekten, waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. 
 • Verwerking van informatie in de hersenen raakt verstoord. 
 • Beschadigingen in de hersenen verergeren waardoor steeds verdere achteruitgang in het functioneren. 

De bekendste is de ziekte van Alzheimer. 
Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Symptomen dementie?
Mensen met dementie hebben een combinatie van symptomen

Geheugenstoornissen 

Met één of meer cognitieve stoornissen:
 • Afasie: moeite om woorden te vinden en problemen om zich uit te drukken met taal
 • Apraxie: verminderd vermogen om motorische handelingen uit te voeren
 • Agnosie: onvermogen om objecten te herkennen
 • Stoornissen in uitvoerende functies : zoals rekenen, logisch nadenken, plannen

Gedragsproblemen
Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Cijfers dementie (Nederland)
 • >270.000 mensen met dementie. Ongeveer 12.000 mensen jonger <65 jaar. 
 • Ieder uur krijgen vijf mensen dementie.
 •  Toename door vergrijzing. Geschat wordt half miljoen in 2040.
 • 65 procent krijgt de diagnose: ziekte van Alzheimer. 
 • Treft ruim 8 procent van de mensen > 65 jaar.
 • Treft ruim 25 procent van de mensen >80 jaar.
 • Treft ruim 40 procent van de mensen >90 jaar.
 • De kans is 1 op de 5 dat iemand dementie krijgt. 
 • Voor vrouwen is dat 1 op 3, voor mannen 1 op 7. 
Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Tekstslide

Dementie is er niet van de ene op de andere dag. De schade in de hersenen ontstaat vaak geleidelijk. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de oorzaken van dementie, maar de oorzaak van dementie is nog niet duidelijk. Wetenschappers denken dat veranderingen in de hersenen met de ziekte te maken hebben.

0

Slide 10 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Symptomen
 1. Vergeetachtigheid
 2. Problemen dagelijkse handelingen
 3. Vergissingen tijd & plaats
 4. Taalproblemen
 5. Kwijtraken van spullen
 6. Slecht beoordelingsvermogen
 7. Terugtrekken uit sociale contacten
 8. Veranderingen in gedrag en karakter
 9. Onrust
 10. Problemen met zien

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ziekteverloop 4 fases
1. Bedreigde ik - beginnende dementie
2. De verdwaalde ik - matige ernstige dementie
3. De verborgen ik - ernstige dementie
4. De verzonken ik - ernstige dementie

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Specifieke gedragen 
van cliënten met dementie

 • Perseveren
 • Confabuleren
 • Verzamelzucht
 • Achterdocht
 • Decorumverlies
herhalen van vragen, operkingen, verhalen
het opvullen van gaten in het geheugen met (verzonnen) verhalen om de tekorten in het geheugen te verbloemen
verlies van uiterlijke waardigheid zoals waarden en normen

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Video

 alzheimer-nederland.nl
dementieinbeweging.nl en zorgvoorbeter.nl


Alzheimer
Vasculaire dementie
Lewy Body
Frontotemporale dementie
komt op jongere leeftijd voor. is erfelijk
trillen, gebogen houding, stijve spieren
Langzaam denken, spreken en handelen
De meest voorkomende vorm van dementie. 

Slide 15 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Het verloop van dementie is progressief. Wat betekend dit?

Slide 16 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de meest voorkomende vorm van dementie?
A
Alzheimer
B
Vasculaire dementie
C
Lewy body dementie
D
Frontotemporale dementie

Slide 17 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke mengvorm van dementie komt heel veel voor?
A
Vasculaire dementie en Lewy Body dementie
B
Lewy Body dementie en Frontotemporale dementie
C
Alzheimer en Vasculaire dementie
D
Alzheimer en Lewy Body dementie

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke hersenfunctie gaat bij dementie als eerst achteruit?
A
Het korte termijngeheugen
B
Het lange termijn geheugen

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Verloop dementie
 • Leven gemiddeld 8 jaar met de ziekte. 
 • Diagnose wordt gemiddeld na 14 maanden gesteld. Bij jonge mensen duurt dit > vier jaar. 
 • Aantal klachten en de ernst ervan neemt toe. 
 • Progressieve ziekte.


Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vooruitblik
 • week 2:college benaderingswijzen
 • week 3: agressie en probleemgedrag
 • week 4: kennistoets module VT

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vragen?
Zelfstandig werken
Canvas deelopdracht D
 • Voorbereidende opdracht: bestuderen ZorgPad.

 • Dementie-game -  mee starten tijdens de lesuren van Chantal. Bij vragen kun je een chat sturen naar Nienke

Om 11.30 uur klassikale afsluiting van de les. 
Bij vragen chatten/inbellen via Teams.

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies