cross

VWOoefentoets 2.4

De overheid heeft in een bepaald jaar een begrotingstekort. In zo’n geval kan de overheid verschillende maatregelen nemen.

Welke gevolgen heeft de volgende maatregel voor de overheid?  

Het btw-tarief verhogen. 
Dit heeft gevolgen voor de 1 (inkomsten/uitgaven)                              van de overheid. Die worden dan 2 (hoger/lager)                                    en het begrotingstekort wordt 3 (groter/kleiner.)                                           Leerdoel 31
1
2
3
inkomsten
uitgaven
hoger
lager
groter
kleiner
1 / 48
volgende
Slide 1: Sleepvraag
EconomieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 48 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

De overheid heeft in een bepaald jaar een begrotingstekort. In zo’n geval kan de overheid verschillende maatregelen nemen.

Welke gevolgen heeft de volgende maatregel voor de overheid?  

Het btw-tarief verhogen. 
Dit heeft gevolgen voor de 1 (inkomsten/uitgaven)                              van de overheid. Die worden dan 2 (hoger/lager)                                    en het begrotingstekort wordt 3 (groter/kleiner.)                                           Leerdoel 31
1
2
3
inkomsten
uitgaven
hoger
lager
groter
kleiner

Slide 1 - Sleepvraag

De overheid heeft in een bepaald jaar een begrotingstekort. In zo’n geval kan de overheid verschillende maatregelen nemen.

Welke gevolgen heeft de volgende maatregel voor de overheid?  

Het btw-tarief verhogen. 
Dit heeft gevolgen voor de (inkomsten/uitgaven)                                  van de overheid. Die worden dan (hoger/lager)                                      en het begrotingstekort wordt (groter/kleiner.)                                           Leerdoel 31
inkomsten
uitgaven
hoger
lager
groter
kleiner

Slide 2 - Sleepvraag

De vier belangrijkste inkomsten van de overheid zijn: directe belastingen, indirecte belastingen, ...
Leerdoel 31
A
Premies volksverzekeringen en Sociale zekerheid
B
Sociale zekerheid en Premies zorgverzekeringen
C
Premies volksverzekeringen en Premies zorgverzekeringen
D
Gasbaten en Premies werknemersverzekeringen

Slide 3 - Quizvraag

Belasting over inkomen, winst en vermogen is
Leerdoel 32
A
Indirecte belasting
B
Directe belasting

Slide 4 - Quizvraag

Belasting die je betaalt wanneer je een product koopt is een voorbeeld van .....
Leerdoel 32
A
directe belasting.
B
indirecte belasting.

Slide 5 - Quizvraag

Loonbelasting is een ... belasting.
Leerdoel 32
A
directe
B
indirecte

Slide 6 - Quizvraag

Belasting die verwerkt zitten in de prijs van een product, noem je
Leerdoel 32
A
Indirecte belasting
B
Directe belasting

Slide 7 - Quizvraag

Wat is geen directe belasting
Leerdoel 32
A
Inkomstenbelasting
B
Accijns
C
Vennootschapsbelasting
D
Btw

Slide 8 - Quizvraag

Je koopt in de winkel een spijkerbroek. Betaal je op dat moment indirecte of directe belasting?
Leerdoel 32
A
Directe belasting
B
Indirecte belasting

Slide 9 - Quizvraag

Direct of indirect?

Over een prijs in de postcodeloterij betaal je kansspelbelasting.
Leerdoel 32
A
directe belasting
B
indirecte belasting

Slide 10 - Quizvraag

Draagkrachtbeginsel wil zeggen dat mensen met een hoog inkomen procentueel meer belasting betalen dan iemand met een minder hoog inkomen.
Leerdoel 33
A
juist
B
onjuist

Slide 11 - Quizvraag

Het Nederlandse belastingstelsel is zo ingericht dat...
Leerdoel 33
A
het nettoloon gelijk is aan het brutoloon
B
naarmate je meer brutoloon hebt, je procentueel meer belasting gaat betalen
C
er altijd een vast bedrag afgaat van je brutoloon
D
er altijd een vast percentage afgaat van je brutoloon

Slide 12 - Quizvraag

Draagkrachtbeginsel wil zeggen dat mensen met een hoog inkomen meer belasting willen betalen dan iemand met een minder hoog inkomen, dit is solidair.
Leerdoel 33
A
juist
B
onjuist

Slide 13 - Quizvraag

Brutoloon is Nettoloon min loonbelasting en sociale premies
Leerdoel 34
A
juist
B
onjuist

Slide 14 - Quizvraag

Wat gebeurt er met het BRUTOloon als de sociale premies en loonbelasting omlaag kunnen?
Leerdoel 34
A
Het brutoloon stijgt
B
Het brutoloon blijft gelijk
C
Het brutoloon daalt

Slide 15 - Quizvraag

Brutoloon is lager dan nettoloon
Leerdoel 34
A
Juist
B
Onjuist

Slide 16 - Quizvraag

Het brutoloon krijg je uitbetaald op je betaalrekening
Leerdoel 34
A
Juist
B
Onjuist

Slide 17 - Quizvraag

Hoe bereken je het nettoloon?
Leerdoel 35
A
Brutoloon - loonbelasting + premies
B
Brutoloon - loonbelasting - premies
C
Brutoloon + loonheffing
D
Brutoloon - btw

Slide 18 - Quizvraag

Nettoloon =
Leerdoel 35
A
brutoloon - (loonbelasting + sociale premies)
B
brutoloon - loonbelasting
C
brutoloon - sociale premies
D
brutoloon

Slide 19 - Quizvraag

Bereken het nettoloon:
Brutoloon: € 3.000,-
Loonbelasting: € 800,-
sociale premies: € 150,-
Leerdoel 35
A
€ 3.950,-
B
€ 2.200,-
C
€ 2.050,-
D
€ 1.950,-

Slide 20 - Quizvraag

Bereken het brutoloon:
Nettoloon: € 3.000,-
Loonbelasting: € 800,-
sociale premies: € 150,-
Leerdoel 35
A
€ 3.950,-
B
€ 2.200,-
C
€ 2.050,-
D
€ 1.950,-

Slide 21 - Quizvraag

Wanneer we van ons loon de sociale premies en loonbelasting afhalen houden we over:
Leerdoel 35
A
Nettoloon
B
Brutoloon

Slide 22 - Quizvraag

BTW is een voorbeeld van :
Leerdoel 36
A
directe belasting
B
indirecte belasting
C
rutte belasting
D
alle antwoorden zijn onzin

Slide 23 - Quizvraag

BTW voor voedsel is
Leerdoel 36
A
0%
B
6%
C
19%
D
21%

Slide 24 - Quizvraag

Op alle producten zit btw.
Leerdoel 36
A
Onjuist
B
Juist

Slide 25 - Quizvraag

Op alle producten zit accijns.
Leerdoel 36
A
Onjuist
B
Juist

Slide 26 - Quizvraag

Het normale btw-tarief is 21%
Leerdoel 36
A
Juist
B
Onjuist

Slide 27 - Quizvraag

Je oma geeft een feestje. Over de wijn die ze koopt, betaalt ze
Leerdoel 36
A
Accijnzen
B
BTW
C
Accijnzen en BTW
D
Inkomstenbelasting

Slide 28 - Quizvraag

Waarop zit geen accijns?
Leerdoel 36
A
Alcohol
B
Brandstof
C
Tabak
D
Voedsel

Slide 29 - Quizvraag


De overheid heft accijns op rookwaren zoals sigaretten. 
Hierna staan beweringen over de gevolgen van het heffen van accijns op sigaretten. 

Welke bewering is juist?
Leerdoel 36
A
Door accijns stijgt de afzet van sigaretten.
B
Door accijns stijgt de kwaliteit van sigaretten.
C
Door accijns stijgt de prijs van sigaretten.
D
Door accijns stijgt de winst op sigaretten.

Slide 30 - Quizvraag

Waarom heft de overheid op producten accijns?
Leerdoel 36
A
Consumptie stimuleren
B
Consumptie laten remmen

Slide 31 - Quizvraag

Op welke producten heft de overheid accijns?
Leerdoel 36
A
benzine, chocola, kleding
B
sigaretten, frisdrank, kleding
C
alcohol, sigaretten, benzine
D
alcohol, medicijnen, benzine

Slide 32 - Quizvraag

Wat betekent de afkorting btw?
Leerdoel 36
A
belasting toenemende waarde
B
belasting toegevoegde waarde
C
belasting totale waarde
D
belasting tegen waarde

Slide 33 - Quizvraag

Is verkoopprijs inclusief btw of exclusief btw?
Leerdoel 37
A
inclusief
B
exclusief

Slide 34 - Quizvraag

Wat is de consumentenprijs?
Leerdoel 37
A
verkoopprijs zonder btw
B
de btw
C
verkoopprijs met btw
D
inkoopprijs

Slide 35 - Quizvraag

Een winkelier ontvangt voor zijn producten:
Leerdoel 37
A
de inkoopprijs inclusief BTW
B
de verkoopprijs exclusief BTW
C
de verkoopprijs inclusief BTW
D
de inkoopprijs exclusief BTW

Slide 36 - Quizvraag

Een nieuwe auto kost € 12.900,- exclusief BTW. Hoeveel kost de auto inclusief BTW?
Leerdoel 37
A
€ 15.609,-
B
€ 27.090,-
C
€ 10.661,16
D
€ 15.351,-

Slide 37 - Quizvraag

Over voedingsmiddelen betaal je 9% btw.
Inclusief btw betaal je = ...... %
Leerdoel 37
A
9%
B
91%
C
100%
D
109%

Slide 38 - Quizvraag

Wat is de consumentenprijs?
Leerdoel 37
A
verkoopprijs zonder btw
B
verkoopprijs
C
verkoopprijs met btw
D
inkoopprijs

Slide 39 - Quizvraag

Brood heeft een ..... tarief BTW
Leerdoel 37
A
hoog (21%)
B
laag (9%)
C
geen (0%)
D
wisselend

Slide 40 - Quizvraag

Een brood kost bij de bakker € 2,69 Hoeveel is de verkoopprijs?
Leerdoel 37
A
€ 3,25
B
€ 2,93
C
€ 2,47
D
€ 2,22

Slide 41 - Quizvraag

Joost koopt een broek van € 99,- inclusief 21% btw. Wat is de prijs exclusief btw?
Leerdoel 37
A
119,79
B
106,36
C
81,82
D
81,81

Slide 42 - Quizvraag

Een tank benzine kost € 103,-
Er zit 47% accijns op benzine.
Hoeveel accijns is dit?
Leerdoel 38
A
€ 48,41
B
€ 32,93

Slide 43 - Quizvraag

Met ingang van 1-4-2020 gaat de accijns op sigaretten omhoog met € 1,- de prijs van een pakje is nu € 6,70 Hoeveel procent is deze stijging van de oude prijs?
Leerdoel 38
A
18,9%
B
15%
C
20%
D
12,9%

Slide 44 - Quizvraag

Slide 45 - Tekstslide

Je hebt 3 verschillende BTW tarieven.
Welke van onderstaande voorbeelden vallen onder het laagtarief?
Leerdoel 39
A
elektronica
B
medicijnen
C
schoonmaakazijn
D
leesboeken

Slide 46 - Quizvraag

Onderwijs valt onder het volgende btw tarief
Leerdoel 39
A
0%
B
9%
C
21%
D
dat hangt van het soort product af

Slide 47 - Quizvraag

Eerste levensbehoeften vallen onder het volgende btw tarief
Leerdoel 39
A
0%
B
9%
C
21%
D
dat hangt van het soort product af

Slide 48 - Quizvraag