Grammatica Blok 4- les 1

Grammatica blok 4- les 1
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo k, tLeerjaar 2

In deze les zitten 10 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Grammatica blok 4- les 1

Slide 1 - Tekstslide

Lesplanning
  • Lesdoel
  • Weet je het nog?
  • Instructie nieuwe theorie -> nwgez.
  • Zelfstandig werken
  • Einde les

Slide 2 - Tekstslide

Lesdoel
Je weet: 
  • Hoe je een in in zinsdelen moet verdelen en je kan de zinsdelen benoemen (wwg, ond, lv, mw, bijw, bijv, bijstelling).  
  • Hoe je het naamwoordelijk gezegde in een zin moet benoemen.

Slide 3 - Tekstslide

Weet je het nog?
Verdeel deze zin in zinsdelen en benoem de zinsdelen: 

De zoon van de docent heeft zijn blauwe tas, een Eastpak, verloren.


Slide 4 - Tekstslide

zin 4 maken we samen:

Slide 5 - Tekstslide

Wat is een koppelwerkwoord?
  • Komt voor in een naamwoordelijk gezegde
  • koppelt het onderwerp aan het deel waarin een bn of zn staat. Het onderwerp is iets (doet niet iets).
  • Er zijn 9 koppelwerkwoorden; de belangrijkste zijn:                        zijn, worden, blijven, blijken en lijken
vb: De docent is ziek -> is (kww) koppelt ziek aan De docent

Slide 6 - Tekstslide

4.5 - Naamwoordelijk gezegde
https://thiememeulenhoff.bbvms.com/p/basic_720_400_ot_ap_grey/c/2599724.html

Vb:   De boom is prachtig
          De boom is ziek geworden

Slide 7 - Tekstslide

naamwoordelijk gezegde
Bestaat altijd uit 2 delen:
* een werkwoordelijk deel
* een naamwoordelijk deel

Vb:
Het schilderij is mooi
Het schilderij is mooi geworden

Slide 8 - Tekstslide

Zelfstandig werken
Maken online: Grammatica Blok 4: 4.4 en 4.5

Oortjes in mag.
Vragen? Steek je vinger op.

timer
15:00

Slide 9 - Tekstslide

Einde les
Korte samenvatting
Nog vragen?

Huiswerk: 
Blok 4 Grammatica 4.4 en 4.5!
                                                                

Slide 10 - Tekstslide