5.1 Verbranding

5.1 Verbranding
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

Onderdelen in deze les

5.1 Verbranding

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat heb je nodig voor verbranding?


  • Brandbare stof
  • Voldoende zuurstof
  • Ontbrandingstemperatuur

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Brandbestrijding

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Brandbestrijding door wegnemen van voorwaarden

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Welke voorwaarde is hier weg gelaten als een vorm van brandbestrijding?
A
Zuurstof
B
Brandstof
C
Temperatuur

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke voorwaarde is hier weg gelaten als een vorm van brandbestrijding?
A
Zuurstof
B
Brandstof
C
Temperatuur

Slide 7 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke voorwaarde is hier weg gelaten als een vorm van brandbestrijding?
A
Zuurstof
B
Brandstof
C
Temperatuur

Slide 8 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat moet je doen als je de vlam in de pan hebt tijdens het koken?

Slide 9 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Verbranding van elementen en verbindingen
                        + 
  • Oxide: atoomsoort zuurstof en atoomsoort van het verbrande element
  • Metaaloxiden en niet-metaal oxiden
Roest
Water
FeO
H2O

Slide 10 - Tekstslide

Benoemen dat wanneer de brandstof uit 1 atoomsoort bestaat er altijd een oxide ontstaat. Dat je verbranding kan hebben met elementen maar voornamelijk met verbindingen. 
Rood = niet metaal
Blauw = metaal

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Naamgeving oxiden
Metaaloxiden: naam metaal + oxide 
Niet-metaaloxiden: naam atoomsoort + oxide + voorvoegsels                                                                           (geeft het aantal atomen weer)
1
mono
2
di
3
tri
4
tetra
5
penta
6
hexa
Na2O: natriumoxide

SO2: zwaveldioxide
H2O: diwaterstofmono-oxide (water)

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Even oefenen
Metaaloxiden: naam metaal + oxide 
Niet-metaaloxiden: naam atoomsoort + oxide + voorvoegsels
1
mono
2
di
3
tri
4
tetra
5
penta
6
hexa
1: MgO
2: CO2

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe noemen we MgO?

1
mono
2
di
3
tri
4
tetra
5
penta
6
hexa

Slide 14 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe noemen we CO2?

Slide 15 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Verbranding van verbindingen
1. Altijd O2 voor de pijl
2. Na de pijl:
Als je brandstof C bevat, krijg je CO2
Als je brandstof H bevat, krijg je H2O
Als je brandstof S bevat, krijg je SO2
VB. verbranding van C2H5OH:
C2H5OH + O2 -> CO2 + H2O    en dan kloppend maken!
C2H5OH + 3O2 -> 2CO2 + 3H2O

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Nu zelf: Verbranding van C4H7S
Atoom in brandstof
Verbrandingsproduct
C
CO2
H
H2O
S
SO2

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verbranding
4C4H7S + 27O2 -> 
16CO2 + 14H2O + 4SO2

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

(On)volledige verbranding
Volledige verbranding: Voldoende zuurstof aanwezig om alle brandstof te verbranden
Onvolledige verbranding: Te weinig zuurstof om alle brandstof te verbranden

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gevaar bij onvolledige verbranding


Er kan CO ontstaan (koolstofmono-oxide)

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 22 - Video

Deze slide heeft geen instructies

(On)volledige verbranding

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Reagentia
Reagens = een stof waarmee je een andere stof kunt aantonen

2 kenmerken:
Selectief: het reageert maar op 1 stof
Gevoelig: het reageert al bij kleine hoeveelheid

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Reagentia
Reagens
Aan te tonen stof
Waarneming
Wit kopersulfaat
Water/waterdamp
Het wordt blauw
Helder kalkwater
Koolstofdioxide
Het wordt troebel
Broomwater
Zwaveldioxide
Het wordt kleurloos

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Explosieve verbranding
Een explosie is een snelle en heftige verbrandingsreactie

Extra voorwaarden voor explosie:
- Fijn verdeelde brandstof en zuurstof (in verhouding)
- Reactie waarbij heel veel warmte vrijkomt, en er gassen worden gevormd

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 27 - Video

Deze slide heeft geen instructies