2.4. Verbranding

2.4 Verbranding
1 / 36
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 36 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

2.4 Verbranding

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een verbrandingsreactie?

Slide 2 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Verbranding
Een verbrandingsreactie is een chemische reactie waarbij altijd O2 wordt verbruikt.

Brandstof + O2 --> Verbrandingsproducten

Slide 3 - Tekstslide

Bij een verbrandingsreactie ontstaat er minimaal één verbrandingsproduct dat zuurstofatomen bevat --> minimaal 1 oxide
Verbrandingsproducten
Bij verbrandingsreacties worden oxides gevormd!
! Oxides: moleculen die bestaan uit zuurstof atomen en één andere atoomsoort !

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Naamgeving oxiden
 naam atoomsoort + oxide + voorvoegsels
1
mono
2
di
3
tri
4
tetra
5
penta
6
hexa

SO2: zwaveldioxide
H2O: diwaterstofmono-oxide (water)

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Oxides!
Atoomsoort in brandstof
oxide
naam
C
CO2
koolstofdioxide
H
H2O
water
S
SO2
zwaveldioxide

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Volledige verbranding
Volledige verbranding is wanneer je voldoende zuurstof hebt om de reactie te laten verlopen. Water en koolstofdioxide ontstaan.  

Voorbeeld:
CH4 (g) + 2 O2 (g) -> CO2 (g) + 2 H2O (g)           

Slide 7 - Tekstslide

zuurstof komt meestal uit de lucht
Onvolledige verbranding
Onvolledige verbranding is wanneer je niet genoeg zuurstof hebt om de reactie volledig te laten verlopen. Er ontstaan gevaarlijke verbrandingsproducten zoals koolstofmono-oxide of roet C(s).
Voorbeeld:
CH4 (g) +  O2 (g) -> CO (g) + 2 H2O (g)

Slide 8 - Tekstslide

Bij het volledig verbranden van 1 liter aardgas heb je twee liter zuurstof nodig. In lucht zit 21% zuurstof wat betekent dat je ongeveer 10 liter lucht nodig hebt. 

Is er te weinig lucht, dan krijg je onvolledige verbranding. 

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Koolstofmono-oxide
Koolstofmono-oxide (CO) is een geurloos, kleurloos, brandbaar en giftig gas. 

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aardgas
De warmte in huis wordt in Nederland meestal opgewekt door aardgas. De brandstof is dan dus aardgas. 

 Mengsel van methaan (CH4), koolstofdioxide (CO2) en stikstof (N2)

Slide 11 - Tekstslide

Bij het volledig verbranden van 1 liter aardgas heb je twee liter zuurstof nodig. In lucht zit 21% zuurstof wat betekent dat je ongeveer 10 liter lucht nodig hebt. 

Is er te weinig lucht, dan krijg je onvolledige verbranding. 
Heeft aardgas een geur?
A
Ja
B
Nee

Slide 12 - Quizvraag

Nee. Dit wordt eraan toegevoegd door een gasbedrijf. Zo ruik je meteen waneer er een brandbaar of zelfs explosief gas vrijkomt. 
Is een verbrandingsreactie een chemische reactie?
A
Ja, want de beginstoffen verdwijnen en nieuwe stoffen ontstaan.
B
Nee, want de beginstoffen verdwijnen niet.

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Verbranding
Brandstof: C4H7

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verbranding
 C4H7S + O2 

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verbranding
C4H7S + O2 => 
CO2 + H2O + SO2

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verbranding
4C4H7S + 27O2 => 
16CO2 + 14H2O + 4SO2

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

wat is het reactieschema van verbranding?
A
brandstof + stikstof --> verbrandingsproduct(en)
B
brandstof --> zuurstof + verbrandingsproduct(en)
C
stikstof + zuurstof --> verbrandingsproduct(en)
D
brandstof + zuurstof --> verbrandingsproduct(en)

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Aantoningsreacties
Een aantoningsreactie is een reactie waarmee je de aanwezigheid van een bepaalde stof aantoont. 

Reagens: een stof die de aanwezigheid van een andere stof kan aantonen

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Reagentia
Reagens
Aan te tonen stof
Waarneming
Wit kopersulfaat
Water/waterdamp
Het wordt blauw
Helder kalkwater
Koolstofdioxide
Het wordt troebel

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aantoningsreacties
Zuurstof
Een gloeiende houtspaander gaat feller branden/gloeien
Waterstof
Wanneer je waterstof verband hoor je een duidelijke 'plop'

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is er nodig om vuur/een verbranding te starten en aan de gang te houden?

Slide 22 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat heb je nodig voor verbranding?


  • Brandbare stof
  • Voldoende zuurstof
  • Ontbrandingstemperatuur

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is het verschil tussen thermolyse en verbranding?

Slide 24 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat heb je nodig voor een verbranding?
A
brandbare stof, zuurstof
B
brandbare stof, zuurstof en temperatuur
C
brandbare stof, zuurstof en een vlam
D
brand en temperatuur

Slide 25 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Brandbestrijding

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat kan je doen om te blussen?

Slide 27 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Brandbestrijding door wegnemen van voorwaarden

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke voorwaarde is hier
weg gelaten als een vorm
van brandbestrijding?
A
Zuurstof
B
Brandstof
C
Temperatuur

Slide 29 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke voorwaarde is hier weg gelaten als een vorm van brandbestrijding?
A
Zuurstof
B
Brandstof
C
Temperatuur

Slide 30 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke voorwaarde is hier
weg gelaten als een vorm
van brandbestrijding?
A
Zuurstof
B
Brandstof
C
Temperatuur

Slide 31 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Brand blussen 
Hoe blus je een brand met olie/vet? Bijvoorbeeld een vlam in de pan tijdens het koken 

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 33 - Video

Deze slide heeft geen instructies

5.1 Verbranding
  • Verbranding: reactie van brandstof met zuurstof 
  • Voor het plaatsvinden van verbranding zijn er drie voorwaarden  
  • Wegnemen van 1 voorwaarde helpt in brandbestrijding
  • Oxiden: molecuul met zuurstof atomen en één andere atoomsoort 
  • Naamgeving van oxiden
  • Volledige vs. onvolledige verbranding


Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdrachten maken
Maken: 1, 2, 6, 10, 11

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een verbrandingsreactie?

Slide 36 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies