Menselijke ontwikkeling

Menselijke ontwikkeling
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
Zorg en WelzijnSecundair onderwijs

In deze les zitten 10 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Menselijke ontwikkeling

Slide 1 - Tekstslide

Human development index (HDI)
= Samenvatting van graad van menselijke ontwikkeling van alle landen ter wereld

Wordt bepaald door het gemiddelde van 3 factoren:

  • levensverwachting 
  • kennis 
  • levensstandaard

Slide 2 - Tekstslide

Naar wat kijken we bij de factor levensverwachting?
A
gezondheid
B
leeftijd
C
welvaart
D
welzijn

Slide 3 - Quizvraag

De factor kennis wordt gemeten aan de hand van analfabetisme en ...?
A
kennisindex
B
gezondheidsindex
C
onderwijsindex
D
ontwikkelingsindex

Slide 4 - Quizvraag

Hoe meten we welvaart?
Het Bruto Nationaal Product (BNP) is de totale geldwaarde (totale inkomen) van alle goederen en diensten die door inwoners van een land worden geproduceerd

Is dit een goede maatstaf om te weten of een land in het algemeen ontwikkeld is?

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Opdracht
  • Zoek het HDI rapport van 2022 en zoek op welke landen hoog en welke laag scoren
  • Bekijk volgend filmpje en geef 3 uitdagingen waar de wereld voorstaat en 3 mogelijkheden

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

uitdagingen en mogelijkheden
Sinds 2 jaar is voor het eerst de HDI naar beneden gegaan voor 9/10 landen in de wereld
We moeten actie ondernemen door te zorgen voor empowerment, het aanpakken van de mentale gezondheid en de polarisatie die ons verdeelt
Hoe? Investeren in onderwijs, verzekeren dat iedereen bescherming krijgt en innoveren op sociaal, technologisch en economisch vlak

Slide 9 - Tekstslide

Duurzame ontwikkelingsindex
legt verband tussen de mate van menselijke ontwikkeling en de ecologische schade die er het gevolg van is
Factoren die deze index bepalen:
  • CO2 uitstoot
  • grondstofverbruik 
  • drempel inkomensniveau

Slide 10 - Tekstslide