Oorzaken van criminaliteit

CRIMINALITEIT
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

CRIMINALITEIT

Slide 1 - Tekstslide

Wat is een "strafblad"?
A
Een document waarin alle straffen beschreven staan
B
Een document waarin alle misdrijven staan
C
Een document met de uitleg over welke straf je kan krijgen
D
Een document waarin staat waarvoor iemand is veroordeelt en welke straf hij kreeg

Slide 2 - Quizvraag

Wanneer krijg je een strafblad?
A
Altijd
B
Na een overtreding
C
Na een misdrijf

Slide 3 - Quizvraag

Welke oorzaak van criminaliteit hoort bij de volgende beschrijving: ''Als je een biologische stoornis hebt kan je extreem agressief reageren''?
A
Maatschappelijke omstandigheden
B
Biologische factoren
C
Groepsdruk
D
Slechte opvoeding

Slide 4 - Quizvraag

Welke oorzaak van criminaliteit hoort bij de volgende beschrijving: '' Ouders hebben een voorbeeldfunctie, maar zij kunnen er ook voor zorgen dat je een slecht voorbeeld hebt''?
A
Maatschappelijke omstandigheden
B
Biologische factoren
C
Groepsdruk
D
Slechte opvoeding

Slide 5 - Quizvraag

De officier van justitie zal een zaak seponeren als:
A
de verdachte ontkent.
B
de verdachte meteen het misdrijf bekent.
C
de politie te weinig bewijzen heeft.
D
de verdachte liever niet vervolgd wil worden.

Slide 6 - Quizvraag

Wat voor soort straffen kan de rechter geven?

Slide 7 - Open vraag

Als de officier van justitie een zaak seponeert, dan:
A
mag een verdachte thuis wachten op de rechtszaak.
B
sluit de officier van justitie een soort deal met de verdachte.
C
wordt de verdachte niet verder vervolgd.
D
wordt de verdachte door de rechter vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

Slide 8 - Quizvraag

Wat kan de officier van justitie NIET ?
A
Seponeren
B
Schikken ( Een boete geven )
C
Een vonnis uitbrengen
D
Voor de rechter slepen

Slide 9 - Quizvraag

Door wie wordt de verdachte geholpen tijdens de rechtszaak?
A
De officier van justitie
B
Advocaat

Slide 10 - Quizvraag

Hoe heet de uitspraak van een rechter in een rechtszaak?
A
Oordeel
B
Veroordeling
C
Vonnis
D
Rechterlijke uitspraak

Slide 11 - Quizvraag

wie EIST er tijdens een rechtszaak een straf?
A
rechter
B
Ovj
C
advocaat
D
slachtoffer

Slide 12 - Quizvraag

wat is onjuist?
A
Halt = Het Alternatief
B
Bij een Haltstraf krijg je altijd een strafblad
C
Halt straffen zijn voor jongeren tussen 12 & 18
D
Haltstraf = leer- werkopdracht

Slide 13 - Quizvraag

HERHALING
Wat is criminaliteit?

Slide 14 - Tekstslide

Wat is een goede omschrijving van criminaliteit?
A
Asociaal gedrag.
B
Alle overtredingen die in de wet staan.
C
Alle misdrijven die in de wet staan.
D
Strafbare feiten die minder erg zijn.

Slide 15 - Quizvraag

Wat is een misdrijf?
A
Zonder te betalen in de tram zitten.
B
Op de fiets zonder licht in het donker fietsen.
C
Een krat bier uit de supermarkt stelen.
D
Wildplassen.

Slide 16 - Quizvraag

Je krijgt een strafblad als je ………………
Welke woorden zijn weggelaten?

A
een overtreding begaat.
B
een bekeuring krijgt.
C
wordt aangehouden.
D
een misdrijf begaat.

Slide 17 - Quizvraag

Voor overtredingen krijg je meestal gevangenisstraf.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 18 - Quizvraag

Stel, je bent overvallen en je durft niet goed meer alleen over straat te gaan. Dat is een voorbeeld van
A
niet-materiële schade.
B
asociaal gedrag.
C
materiële schade.
D
veelvoorkomende criminaliteit

Slide 19 - Quizvraag

Samenvatting (sleep naar de juiste plek)
Bij criminaliteit spreken we over alle misdrijven zoals deze staan beschreven in de wet. Een misdrijf houdt namelijk in dat het gaat om ernstige strafbare feiten. Op het moment dat je opgepakt wordt hiervoor dan zijn er ernstige gevolgen. Het gaat om een verhoor door de politie, zwaardere straffen en een strafblad.      Het is ook tijdsgebonden, omdat spugen vroeger nog strafbaar was en nu alleen asociaal. Het is ook plaatsgebonden, omdat hier wapenbezit strafbaar is en in de VS niet. 

ernstige gevolgen 
criminaliteit
strafblad
misdrijf
tijdsgebonden
plaatsgebonden
proces-verbaal
overtredingen

Slide 20 - Sleepvraag

Wat zijn oorzaken van criminaliteit?

Slide 21 - Woordweb

Welke drie maatschappelijke oorzaken zijn er die de kans op crimineel gedrag vergroten?

Slide 22 - Open vraag

timer
1:00
Rechter
Advocaat
Officier van justitie
Leest de beschuldiging voor en eist een bepaalde straf voor een verdachte.
Probeert aan te tonen dat de verdachte onschuldig is of probeert ervoor te zorgen dat de straf zo laag mogelijk uitvalt.
Beslist of een verdachte schuldig is en legt eventueel een straf op.

Slide 23 - Sleepvraag

Rechter(s)
Advocaat
Verdachte
Officier van justitie

Slide 24 - Sleepvraag