Hoofdstuk 1

1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
RetailMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Logistiek

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bedrijfskolom
Maak de bedrijfskolom kloppend 
Chocoladefabriek
Supermarkt
Importeur
Cacaoplantage
Groothandel

Slide 7 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Samenwerking in de bedrijfskolom
Leverancier: Een fabrikant, importeur of groothandelaar
 zij leveren goederen.
Expediteur: verzorgt het transport voor een ander bedrijf (ook alle papieren)
Transporteur: Tussen de schakels van de bedrijfskolom is er transport.  
Informatiesystemen: Zorgen voor de juiste informatie op het juiste 
moment.

Slide 8 - Tekstslide

Computers, handhelds, barcodescanner, kassa, app, internet etc. 
Nollen heeft een bakkerij, hij koopt zijn broden in bij 'bakkerij Fuite' deze worden opgeslagen bij distributiecentrum firma Bakker. Vervolgens worden deze vervoerd door de firma Brinks.

Wat is in bovenstaande tekst de leverancier, distributiecentrum, transporteur en Retailer?

Slide 9 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Derving 

Slide 10 - Tekstslide

derving
Noem eens één voorbeeld van Criminele en niet criminele derving

Slide 11 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat zijn aandachtspunten bij de interne goederenstroom:
1. Goederenontvangst
2. Goederenopslag
3. Voorraadbeheer
4 Afname van de voorraad

Slide 13 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Goederenontvangst:                                         
 • Wanneer komt de levering
 • magazijn opgeruimd 
 • transportmiddelen gereed 
Goederenopslag: 
 • Zware artikelen onder 
 • Hardlopers vooraan in magazijn 
 • Etiketten goed lezen 
Voorraadbeheer:
 • registeren, bijhouden en bewaken van de voorraad.
 • Veiligheidsvoorraad. 
 • Inventariseren 
Afname van de voorraad door verkopen: 
 • Bestelpunt 
 • Veiligheidsvoorraad

 

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een distributiecentrum?

Slide 15 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Mark heeft een kledingzaak en koopt zijn kleding in in Parijs. In Nederlands worden de goederen eerst opgeslagen door firma Dokkum. dan worden de kledingstukken vervoerd door bedrijf SnelleJelle.
Wat is firma Dokkum?
A
distributiecentrum
B
transporteur
C
expediteur
D
leverancier

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Mark heeft een kledingzaak en koopt zijn kleding in in Parijs. In Nederlands worden de goederen eerst opgeslagen door firma Dokkum. dan worden de kledingstukken vervoerd door bedrijf SnelleJelle.
Wat is SnelleJelle?
A
distributiecentrum
B
transporteur
C
expediteur
D
retailer

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Inkopen en bestellen (1/2)
Veel grootwinkelbedrijven hebben een afdeling inkoop die overeenkomsten afsluit met leveranciers. 
 • Inkoper: Persoon die gespecialiseerd is in inkopen en onderhandeld over gunstige voorwaarden en prijs. 
 • Inkoopovereenkomst: Hierin wordt de deal vastgelegd tussen inkoper en verkoper 
 • Raamovereenkomst: Afspraak tussen inkoper en leverancier over te leveren goederen. 

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Is er een verschil tussen inkopen en bestellen?
A
Ja
B
Nee

Slide 21 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Inkopen vs. bestellen
Inkopen: 
Een inkoper onderhandeld dan vooral over de voorwaarden van goederen die in de toekomst geleverd gaan worden. Voor een inkoper is maken van afspraken belangrijk, voor nieuwe producten en nieuwe leveranciers. 
Bestellen: 
Je sluit aan bij de voorwaarden van de leverancier of de inkoopovereenkomst die is gesloten. Voor bestellen is vooral het aantal en het moment van leveren belangrijk. Vaak herhalingsaankoop!

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

= Multichannel!

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht 3 p's
Het is belangrijk dat de drie P's steeds op een goede manier gecombineerd worden. Als één van de drie P's te veel aandacht krijgt, zal dat ten koste gaan van de andere twee. Als er bijvoorbeeld te veel aandacht is voor het maken van winst, dan zullen mens en milieu daar de dupe van worden.
 1. Bespreek samen waarom te veel aandacht voor het maken van winst ten koste kan gaan van mensen en milieu.
 2. Bespreek ook waarom te veel aandacht voor mensen ten koste kan gaan van milieu en opbrengst.
 3. En bespreek nu ook waarom te veel aandacht voor het milieu ten koste kan gaan van mensen en winst/opbrengst.

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat doet of zou jouw bedrijf kunnen doen aan verduurzaming?

Slide 26 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Keurmerken

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Maakwerk 
Hoofdstuk 1 opgave 1 t/m 15 

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Criminele derving
A
Goederen gaan verloren doordat er ingebroken wordt
B
Goederen gaan verloren doordat iemand iets laat vallen in de winkel

Slide 30 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies