Pettson & Findus

Pettson en Findus:
      Op Kamers
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
MediawijsheidBasisschoolGroep 1,2

In deze les zitten 17 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Introductie

Pettson & Findus: Pettson gaat kamperen Regisseur: Kaspar Jancis. Land: Duitsland Jaar: 2018 Lengte: 81 min Leeftijd: 4+ Taal: Nederlands Thema's van de film • (op)groeien • zelfstandigheid • gezelligheid • kamperen • angst • eenzaamheid • samen/vriendschap Findus is groter gegroeid en wil graag een plekje voor zichzelf. Pettson vind het een fijn idee om niet meer zijn slaapkamer te hoeven delen en bouwt een oud wc-hokje om tot een huisje voor zijn kat. Maar als het eenmaal zover is, voelt Pettson zich plotseling eenzaam. Ook Findus moet op zijn beurt erg wennen aan zijn nieuwe bestaan. Uiteindelijk komen ze er allebei achter dat samen toch fijner is dan alleen.

Instructies

Benodigdheden:

 • tekenplaat (uitgeprint)
 • papier
 • kleurpotloden/stiften

Leerdoelen: 

 • leerlingen laten kennis maken met de verschillen tussen animatie en live-action figuren.
 • leerlingen bewust laten kijken naar het beeld (decor en kostuum)
 • leerlingen bewust laten luisteren naar geluid (achtergrondgeluid en muziek)
 • leerlingen laten samenwerken
 • leerlingen laten fantaseren over het thema zelfstandigheid
Kerndoelen:

 • Kerndoel 56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed. Dit doen we door kinderen in aanraking te laten komen met een evenwichtig aanbod aan bijzondere films en bijbehorende opdrachten. 
 • Kerndoel 47:De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectievenlandschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. Het bekijken van een Cinekid film opent nieuwe werelden en breekt grenzen. 
 • Kerndoel 3:De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren. Na  afloop vanhet fi lmbezoek is er aandacht voor reflectie. Na de vertoning zelf, in filmzalen, of met behulpvan lesmateriaal in de klas. Dit zorgt voor aansluiting op de kerndoelen Nederlandse taal, dieook weer een samenhang hebben met mediawijsheid’ . Daarbij gaat het over zichzelf informeren, feiten en meningen onderscheiden’ en deelnemen aan discussie’

Onderdelen in deze les

Pettson en Findus:
      Op Kamers

Slide 1 - Tekstslide

Introductie 

Binnenkort gaan jullie met de klas naar de film Pettson en Findus. 

Middels deze les maken de kinderen alvast kennis met Pettson en Findus en de thema's die in de film aan bod komen.

Ook leren ze bewust kijken en luisteren naar filmische elementen. 
Vraag 
Luister
Opdracht
Tip
Kijk

Slide 2 - Tekstslide

Legenda:

Waar staan deze iconen voor, hoe werkt deze les? Klik in de volgende dia's op de iconen voor uitleg. 
Wie is Pettson? En wie is Findus?

Heb jij al eerder een film van Pettson en Findus gezien?

Slide 3 - Tekstslide

Introductie

Vraag wie al bekend zijn met Pettson en Findus.

Laat de kinderen raden wie wie is. (Findus is de kat op links, en Pettson de man op rechts)
Wat zijn de verschillen tussen Findus en een echte kat?

Wist je dat... Findus een animatie-poppetje is?
Kennen jullie nog meer animatie-figuren? 
Personage

Slide 4 - Tekstslide

Introductie van Findus (als animatie-figuur)

Verschillen  tussen Findus en een 'echte' kat: Findus kan praten, loopt rechtop en draagt kleding en een hoedje. Dat doet een echte kat allemaal niet. 

Introductie van het woord animatie-poppetje

Vertel de kinderen dat animatiepoppetjes in een computer worden gemaakt en daarom niet in het echt bestaan. 

Laat de kinderen meer animatie-poppetjes opnoemen, of geef anders zelf nog meer voorbeelden (Woezel & Pip, Buurman en Buurman, Tip de Muis).


Is Pettson ook een animatie-poppetje?
Personage

Slide 5 - Tekstslide

Introductie van Pettson (als 'echte man')

Vertel de kinderen dat Petsson geen animatie-poppetje is, maar een 'echte man').
Laat de kinderen zoveel mogelijk kenmerken van Pettson opnoemen (een man, met bril en hoed, lang, baard..).
Fragment 
[03:08-04:10]

Slide 6 - Tekstslide

In dit fragment vertelt Findus aan Pettson dat hij is gegroeid en meten ze zijn lengte op. 
Thema
Vorm samen met je klas een rij van klein naar groot.

Slide 7 - Tekstslide

Groeien

Een belangrijk thema in de film is groeien/groter worden. 
 
Door de kinderen in een rij van klein naar groot te laten staan, krijgen ze inzicht in lengteverschillen.

Fragment 
[37:12 - 39:08]
of 
[40:49 - 41:28]

Slide 8 - Tekstslide

In dit fragment bouwen Pettson en Findus aan een nieuw huisje voor Findus alleen. 
Thema
Hoe ziet jouw droomhuis eruit?

Slide 9 - Tekstslide

Eigen fantasie

Jullie hebben net gezien dat Findus een eigen huisje krijgt. 

Tekenopdracht

Stel je eens voor: je gaat verhuizen en krijgt een huisje, helemaal voor jezelf. Hoe zou deze er dan uit zien?
Groot/klein? In welke kleuren? Wat zou er allemaal in staan? 

Maak een tekening van jouw droomhuis.
Fragment
[1:11:40-1:12:58]

Slide 10 - Tekstslide

In dit fragment zie je hoe Pettson en Findus hun waardering voor elkaar uitspreken. Het zijn goede vrienden die op elkaar kunnen rekenen.

"Samen is leuker dan alleen"
Thema
Speel het alleen/samen-spel.

Slide 11 - Tekstslide

Het alleen/samen-spel

Verdeel de groep in tweetallen (met eventueel een groepje van 3).
Leg dan uit dan wanneer jij (de leraar) "samen!" En dat als je "alleen!" roept, ze elkaars handen weer los laten. 

Maak het moeilijker door af en toe hetzelfde woord achter elkaar te roepen.
Decor
Wat en wie zie je allemaal in dit plaatje?

Slide 12 - Tekstslide

Bewust kijken

Laat de kinderen zoveel mogelijk voorwerpen, objecten en details opnoemen.

Andere mogelijke vragen: 
Is er veel of weinig licht? 
Is het dag of is het nacht?
Geluid
Welke geluiden hoor je allemaal in het volgende stukje?

Slide 13 - Tekstslide

Bewust luisteren

In de volgende dia staat een fragment uit de film klaar.  
Vraag de kinderen vooraf om goed op de geluiden te letten.

Vraag na het fragment wat ze allemaal hebben gehoord (de wind, bewegende takken, muziek en bange geluiden van Findus), en vraag of ze de geluiden eng of vrolijk vonden.
Fragment ('eng')
[25:26 – 25:55]

Fragment ('vrolijk')

Slide 14 - Tekstslide

Vraag de kinderen vooraf om goed op de geluiden te letten. 
 
Vraag na het fragment wat ze allemaal hebben gehoord (de wind, bewegende takken, muziek en bange geluiden van Findus), en vraag wat ze van de geluiden vonden/ wat ze erbij voelden.
Kostuum
Wat voor kleren hebben Pettson en Findus aan?

Slide 15 - Tekstslide

Bewust kijken

Wat voor kleding hebben Pettson en Findus aan? 
En in welke kleuren?

Slide 16 - Tekstslide

Kostuum ontwerpen

Deel de kleurplaten uit aan de kinderen (1 per duo) en geef ze de opdracht om de kostuums in nieuwe kleuren te ontwerpen. Zorg ervoor dat ze samen beslissen welke kleuren de kostuums krijgen. (Kan ook na het kijken van de film)
Tot ziens op Cinekid!

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies