TH/ HA -Present continuous (ontkenning en vragen)

What are we going to do today?
Present continuous
 (herhaling)

Nieuw: 
Present continuous: ontkenning en vragen
uitleg + oefenen
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 40 min

Onderdelen in deze les

What are we going to do today?
Present continuous
 (herhaling)

Nieuw: 
Present continuous: ontkenning en vragen
uitleg + oefenen

Slide 1 - Tekstslide

Present Continuous (aan de gang zijn tegenwoordige tijd)

Herkenningswoorden?
Now, right now, at this moment, during this time

Hoe?
 am/is/are+werkwoord+ing

Slide 2 - Tekstslide

step 2 present continuous
Basisregel: am/is/are + werkwoord + ing
Wanneer: Als iets op dit moment gebeurt. I
you
he/she/it
we
you
they
positive
am
are
is
are
are
are
walk
walk
walk
walk
walk
walk
ing
ing
ing
ing
ing
ing

Slide 3 - Tekstslide

Choose the Present Continuous.

Listen! The birds ___ a song!
A
sing
B
singing
C
are sing
D
are singing

Slide 4 - Quizvraag

Our teacher _______ English right now! (teach)

Slide 5 - Open vraag

Present continuous - Ontkenning
Subject +
Form of to be +
Not
Verb + ing
I
Am/’m
not
Watching
TV.
You/we/they
Are/’re
not
Watching
TV.
He/she/it
Is/’s
not
Watching
TV.

Slide 6 - Tekstslide

Choose the Present Continuous:
Our teacher ___ the grammar.
A
doesn't explain
B
isn't explaining
C
do not explain
D
is not explaining

Slide 7 - Quizvraag

He _________ to win the game.
(not/try) (long version)

Slide 8 - Open vraag

Choose the Present Continuous:
Why ___ for vacation?
A
are we leaving
B
are we leave
C
we leaving
D
do we leave

Slide 9 - Quizvraag

Present continuous - Questions
am/are/is+
persoon +
werkw. + ing
?
Am
I
Watching
TV?
Are
you/we/they
Watching
TV?
Is
he/she/it
Watching
TV?

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Link

Aan de slag!
blz. 143

- zelfstandig in stilte (5 min). 
opd. 1, 2, 4, 5 & 7 
(+ nakijken)

Klaar?
woordtrainer unit 4.2 t/m 4.5 (laptop)


timer
5:00
Het is stil
Je mag
fluisteren
Je mag overleggen

Slide 12 - Tekstslide