PJDB - Respect Stellingen

1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
MentorlesPraktijkonderwijsLeerjaar 1-4

In deze les zitten 20 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Week van respect
Wat is respect voor jou?

Voor wie heb jij respect?

Moeten mensen voor jou respect hebben?

Slide 2 - Tekstslide

Respect is ten eerste:
De ander de ruimte geven, maar zelf ook die ruimte in mogen nemen.

Sta open voor de ander, hoe anders hij/zij ook is. Zelfrespect is minstens zo belangrijk, want hoe wil je zelf behandeld worden?

Slide 3 - Tekstslide

Respect is ten tweede:
Een ander accepteren zoals hij is, ongeacht zijn huidskleur, geloofsovertuiging, geslacht en dergelijke

We zijn allemaal gelijkwaardig en we willen zelf ook als gelijkwaardig gezien worden.

Slide 4 - Tekstslide

Respect is ten derde:
Verdraagzaam zijn:

Wanneer je op een verdraagzame, open en vriendelijke manier met de ander omgaat, zul je merken dat je meestal zelf ook zo wordt behandeld.

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Stelling
Opstaan voor een oudere 
in de tram moet.

Slide 7 - Tekstslide

Stelling
Je hoort je ouders met 'u' 
aan te spreken.

Slide 8 - Tekstslide

Stelling
Vriendjes mag je verraden.

Slide 9 - Tekstslide

Stelling
Je mag een brood stelen.

Slide 10 - Tekstslide

Stelling
Het Suikerfeest moet op school gevierd worden.

Slide 11 - Tekstslide

Stelling
Schoolregels mag je overtreden, daar zijn juist regels voor.

Slide 12 - Tekstslide

Stelling
Sport helpt bij de integratie 
van allochtonen.

Slide 13 - Tekstslide

Stelling
Ik respecteer alleen mensen die mij respecteren.

Slide 14 - Tekstslide

Stelling
Voor misdadigers hoef je geen respect te hebben.

Slide 15 - Tekstslide

Stelling
Oude mensen hebben meer recht op respect dan jonge mensen.

Slide 16 - Tekstslide

Stelling
Anderen niet respecteren is onbeleefd.

Slide 17 - Tekstslide

Stelling
Als je iemand pest, betekent het dat je geen respect hebt voor diegene.

Slide 18 - Tekstslide

Stelling
Godsdienstige overtuigingen (en alles wat er bij iemands geloof hoort) moet je altijd respecteren.

Slide 19 - Tekstslide

Stelling
Als je iemand respecteert, zeg je eerlijk wat je denkt, ook als dat pijnlijk of moeilijk is. 

Slide 20 - Tekstslide