Social media

Social media
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
MentorlesMiddelbare schoolmavoLeerjaar 1

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Social media

Slide 1 - Tekstslide

Welke social media gebruik jij?

Slide 2 - Tekstslide

Wat zijn de voordelen
van social media?

Slide 3 - Woordweb

Wat zijn de gevaren
van social media?

Slide 4 - Woordweb


Op school hebben we een social media protocol. Hierin staan regels en afspraken waaraan iedereen zich moet houden.

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Reageer niet anoniem op artikelen, tweets, etc.
Gebruik je eigen identiteit, zeker als 
het over de Waerdenborch gaat. 
Spreek voor jezelf, wees eerlijk en 
duidelijk in wat je bedoelt.
Zeg wie je bent:

Slide 7 - Tekstslide

Gebruik geen gegevens van medeleerlingen, medewerkers van 
de school, andere mensen of zelf verzonnen personen.
Ga zorgvuldig om met vertouwelijke informatie. Alles wat op internet wordt geplaatst kan daar na lange tijd nog worden teruggevonden.
Respecteer privacy:

Slide 8 - Tekstslide

Publiceer geen foto's, filmpjes, geluidsfragmenten, tweets waarmee je jezelf en/of anderen 
in de problemen kunt brengen.
Publiceer alleen afbeeldingen 
en geluidsopnamen als de mensen 
die erop staan dat goed vinden.
Denk na over afbeeldingen: 

Slide 9 - Tekstslide

Verzend of plaats geen berichten die kwetsend, obsceen, discriminerend of haatdragend zijn voor een ander persoon, een groep of de school.
Gedraag je online zoals je dat 
ook binnen (en buiten) de school 
hoort te doen.
Toon respect:

Slide 10 - Tekstslide

Reageer niet op berichten 
van binnen of buiten de school
tijdens lestijd.
Gebruik e-mail en social media 
in de les ALLEEN als je daar toestemming voor hebt.
Doe normaal:

Slide 11 - Tekstslide

Als je de berichtgeving aan hebt staan, word je steeds gestoord.
Geconcentreerd werken kun je dan niet!
- van  games / snapchat / instagram
- van facebook
- van whats-app ....... e.a. apps
iPad gebruik tijdens de les: Zet berichtgeving uit..... 

Slide 12 - Tekstslide

Je maakt met de begeleide toegang de keuze 
om geconcentreerd te werken!
iPad gebruik tijdens de les: Gebruik begeleide toegang!
Hoe? Je kunt dat instellen!

Slide 13 - Tekstslide

In de volgende slides volgen een aantal stellingen


EENS: Ga aan de rechterkant van het lokaal staan


ONEENS: Ga aan de linkerkant van het lokaal staan

Slide 14 - Tekstslide

STELLING 1:

Social media heeft een slechte invloed 
op de leerprestaties van leerlingen

Slide 15 - Tekstslide

STELLING 2:

Een social media protocol op school 
is overbodig

Slide 16 - Tekstslide

STELLING 3:


(Cyber)pesten moet strafbaar gesteld worden

Slide 17 - Tekstslide

STELLING 4:

Social media is een hype: 
Het waait vanzelf wel weer over

Slide 18 - Tekstslide

Tijdens de les de berichtgeving uit of begeleide toegang op je iPad.
Wat vind jij?

Slide 19 - Open vraag

Gedragscode: email en social-media op de Waerdenborch. Wat heb je geleerd?

Slide 20 - Woordweb