KP-3 Les 5

KOSTPRIJS
Hoofdstuk 7:
Break-Even-Analysis
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 17 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

KOSTPRIJS
Hoofdstuk 7:
Break-Even-Analysis

Slide 1 - Tekstslide

Lesplanning

Slide 2 - Tekstslide

Inhoud 
Hoofdstuk 7: Break-Even-Analysis
7.1 Variabele Kosten  opgave 1 t/m 3Slide 3 - Tekstslide

7.1 Break even analyse
  • Break even = het bedrijf maakt geen winst en geen verlies.
  • De winst is dus 0.
  • Break even afzet (BEA) = de afzet (stuks) waarbij het bedrijf geen winst of verlies maakt.
  • Break even omzet (BEO) = de omzet (revenue/ingreso) waarbij het bedrijf geen winst of verlies maakt.

Slide 4 - Tekstslide

BEA = Break Even Afzet
Hoeveel stuks moet ik verkopen om mijn kosten terug te verdienen?

Slide 5 - Tekstslide

7.1 De functie van de break even analyse
Door middel van de break even analyse weet je als ondernemer hoeveel producten je minimaal moet verkopen om je constante kosten terug te verdienen.

Wanneer je in de gaten hebt dat je niet op dit aantal uitkomt kun je vervolgens gaan bijsturen.

Slide 6 - Tekstslide

Formule BEA
Break Even Afzet = 
                              totale constante kosten
verkoopprijs per stuk - variabele kosten per stuk
                                        

pvC

Slide 7 - Tekstslide

Formule BEO
break-even afzet x verkoopprijs 

Slide 8 - Tekstslide

7.1 Break even analyse
De break-even-afzet = Kritische afzet of bedrijsminimum genoemd. 


Berekenen van de break-even-afzet wordt gebruikt gemaakt van de dekkingsbijdrage.


Slide 9 - Tekstslide

Dekkingsbijdrage
Als je het verschil weet tussen de verkoopprijs per stuk en de variabele kosten per product dan weet je de dekkingsbijdrage. Deze dekkingsbijdrage kun je gebruiken om de constante kosten en de winst af te dekken. 

Verkoopprijs - variabele kosten

Slide 10 - Tekstslide

Voorbeeld 1
A. Bereken de dekkingsbijdrage: Verkoopprijs - Variabele kosten.

B. Bereken de afzet waar geen winst wordt gemaakt en ook geen verlies (BEA):                          
Totale Constante kosten / dekkingsbijdrage.
(weten we bij welke afzet de constante kosten exact terugverdiend-> er is geen winst en geen verlies). 

Break Even Afzet = 
                              totale constante kosten
verkoopprijs per stuk - variabele kosten per stuk

Slide 11 - Tekstslide

Voorbeeld 1
C. Bereken de break even omzet (BEO):

Break-even afzet x verkoopprijs.

Slide 12 - Tekstslide

Opgaven
Opgave 1 t/m 3

Slide 13 - Tekstslide

Opgave 1
A. Dekkingsbijdrage
Verkoopprijs - Variabele kosten
€24 - €9= €15

B. BEA
Totale Constante kosten / dekkingsbijdrage
€225.000/ €15 =15.000 producten

C.BEO
Break-even afzet x verkoopprijs
15.000 x €24= €360.000

Slide 14 - Tekstslide

Opgave 2
A. Variabele kosten
Verkoopprijs - Variabele kosten= dekkingsbijdrage
€16,50  - ??????       = €7,50
€ 16.50 - €9,- =€ 7.50


B. BEO

BEA:
Totale Constante kosten / dekkingsbijdrage
€198.000/ €16,50 =26.400 stuks

BEO:
Break-even afzet x verkoopprijs
26.400 x €16,50= €435.600

Slide 15 - Tekstslide

Opgave 3
A. Bereken de Kostprijs:
                              €180.000. +  €342.000
                                   40.000          38.000  

                                     €4,50 + €9=€13,50
B. De verkoopprijs:
Winst: 25% v/de verkooprijs
Kostprijs + 25% = 100%
100%- 25% = 75%NC+WV
7513,50100=18euro

Slide 16 - Tekstslide

Opgave 3 (vervolg)
C. BEO
Verkoopprijs - Variabele kosten
€18 - €9= €9

BEA:
Totale Constante kosten / dekkingsbijdrage
€180.000/ €9  =20.000 stuks

BEO:
Break-even afzet x verkoopprijs
20.000 x €18= €360.600

Slide 17 - Tekstslide