Reflecteren met de STARR methode

Reflecteren met de STARR methode
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Reflecteren met de STARR methode

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel
Aan het einde van de les kun je de STARR methode gebruiken om effectief te reflecteren.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je al over reflecteren met de STARR methode?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat is reflectie?
Reflectie is het bewust nadenken over je eigen ervaringen en daarvan leren.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waarom reflecteren met de STARR methode?
De STARR methode is een gestructureerde benadering voor het reflecteren op specifieke situaties.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

STARR methode: Situatie
Beschrijf de specifieke situatie waarop je wilt reflecteren.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

STARR methode: Taak
Wat was jouw taak of rol in de situatie? Wat werd er van je verwacht?

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

STARR methode: Actie
Welke acties heb je ondernomen in de situatie?

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

STARR methode: Resultaat
Wat was het resultaat van jouw acties? Wat heb je bereikt?

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

STARR methode: Reflectie
Hoe kijk je nu terug op de situatie? Wat heb je geleerd?

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 11 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 12 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 13 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.