Ontwikkelingspsychologie les 1, 11.1

Ontwikkelingspsychologie
 Methodisch begeleiden: problemen, stoornissen, passend onderwijs, sociale kaart, etc.

Periode 6
 

1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
OntwikkelingspsychologieMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Ontwikkelingspsychologie
 Methodisch begeleiden: problemen, stoornissen, passend onderwijs, sociale kaart, etc.

Periode 6
 

Slide 1 - Tekstslide

Inhoudsopgave
Voortgangstoets
Tips/tops periode 5
Onderwerpen periode 6
 11.1 Problemen bij het leren

Slide 2 - Tekstslide

Voortgangstoets
Bespreking?
Hoe is het gegaan?
Wat ging goed/ wat niet?
Wat hielp vanuit de les ontwikkelingspsychologie?

Slide 3 - Tekstslide

Tips/tops van periode 5

Slide 4 - Woordweb

Onderwerpen periode 6

 Boek pedagogisch Werk 1

– Thema 10 Achterstanden en stoornissen
• 10.1 Ontwikkelingsachterstand en –stoornis
• 10.2 Signalen
• 10.3 Oorzaak en gevolg
• 10.4 Ontwikkelingsstoornissen
• 10.5 Motorische en leerstoornissen
• 10.6 Aandachtsstoornissen

– Thema 11 Problemen en stoornissen
• 11.1 Problemen bij het leren
• 11.2 Gedragsproblemen
• 11.3 Gedragsstoornissen

Slide 5 - Tekstslide

Pedagogisch Werk 
Thema • 11.1 Problemen bij het leren 
Thema 11.1 Problemen bij het leren

Slide 6 - Tekstslide

11.1 Problemen bij het leren
Leerproblemen: het leerproces stagneert.


Ieder kind leert op eigen manier en in eigen tempo.
Leerstof (methodes) zijn gericht op het gemiddelde kind.


Leerproblemen vaak tijdelijk.
Mogelijke oorzaken:
- externe factoren (ziekte kind, scheiding, verhuizing etc)
- niet passende didactiek (systeem gerelateerd leerprobleem)

Slide 7 - Tekstslide

11.1 Problemen bij het leren  
Achterstand of vertraging
 

Leerachterstand: achterop zijn in vergelijking met rest van de klas.
Mogelijke oorzaken: ziekte kind, wisseling leerkrachten etc.


Leervertraging: door langzame ontwikkeling van het kind. Natuurlijk gegeven en verschil tussen kinderen.
Bijv. het ene kind loopt al bij 9 maanden de ander pas bij 18 maanden.

Slide 8 - Tekstslide

11.1 Problemen bij het leren
Leerstoornis: Een stoornis komt van binnenuit (neurologisch) = aangeboren.
Problemen met automatiseren (= een handeling correct uitvoeren zonder erbij na te denken).


Dyslexie
: probleem met aanleren en toepassen van lezen en spellen op woordniveau.
Dyscalculie: problemen met het leren en automatiseren van basisvaardigheden van rekenen.

Beide stoornissen hebben niets te maken met intelligentie!

Slide 9 - Tekstslide

11.1 Problemen bij het leren

Leerproblemen herkennen
 • Hoe eerder des te beter grotere problemen voorkomen
 • jonge kinderen leren makkelijker
 • er kan verband ontstaan met gedragsproblemen


 Signalen:
 • Zeer snel afgeleid
 • Niet lang werken aan één taak
 • De ene dag veel beter dan de andere dag
 • Lijkt opdrachten regelmatig niet te horen
 • Onthoudt slecht wat er verteld wordt

Slide 10 - Tekstslide

Signalen bij problemen bij het leren

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Samenvatten 11.1
Problemen bij het leren
 • Leerproblemen
 • Systeem gerelateerd leerprobleem
 • Leerachterstand
 • Leervertraging
 • Leerstoornis
 • automatiseren
 • Dyslexie
 • Dyscalculie

Slide 13 - Tekstslide

Term
Definitie
Leerprobleem
Systeem-gerelateerd leerprobleem
Leerachterstand
Leervertraging
Leerstoornis
Automatiseren
Dyslexie
Dyscalculie

Slide 14 - Tekstslide

Wat vond je van de les?

Slide 15 - Woordweb

Tot volgende week! 

Slide 16 - Tekstslide