chemisch rekenen

Bereken de massa van 200 dm3 chroom.
1 / 8
volgende
Slide 1: Open vraag
Scheikunde

In deze les zitten 8 slides, met interactieve quizzen.

Onderdelen in deze les

Bereken de massa van 200 dm3 chroom.

Slide 1 - Open vraag

Bereken het volume van 20,0 gram kalium.

Slide 2 - Open vraag

Bereken de molecuulmassa van ether (C2H5OC2H5). Geef ook de eenheid!

Slide 3 - Open vraag

Bereken de molaire massa van tetrachloormethaan (CCl4). Geef ook de eenheid!

Slide 4 - Open vraag

Bereken de massa van 2,50 mol methanol, CH3OH. Gebruik tabel 98!

Slide 5 - Open vraag

Bereken het aantal mol in 100 gram natriumchloride (NaCl). Gebruik tabel 98!

Slide 6 - Open vraag

Bereken het volume in L van 1,00 mol ozongas (O3). Gebruik tabel 12 en 98!

Slide 7 - Open vraag

Bereken het aantal mol in 1,00 L benzeen (C6H6). Gebruik tabel 11 en 98!

Slide 8 - Open vraag