verzorgingsstaat 1: Wat is een verzorgingsstaat?

verzorgingsstaat
les 1
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 5 videos.

Onderdelen in deze les

verzorgingsstaat
les 1

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen:
-Zorg dat je uit kan leggen wat een verzorgingsstaat is en waarom solidariteit van belang is in een verzorgingsstaat. 
- Zorg dat je het welzijnsdilemma begrijpt en de begrippen links, midden en rechts hierin kan toepassen. 

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Past bij examendoel:
10. De kandidaat kan:
- de waarden noemen die ten grondslag liggen aan de verzorgingsstaat;
- kenmerken van de Nederlandse verzorgingsstaat beschrijven. 

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

vakbegrippen 1

verzorgingsstaat
solidariteit
sociale zekerheid
sociale zekerheidsstelsel
onderwijs
gezondheidszorg
sociale rechtsstaatcollectieve voorzieningen
vakbonden
sociale partners
CAO

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Verzorgingsstaat

De overheid bemoeit zich actief met de welvaart en het welzijn van haar inwoners.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 7 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Solidariteit
Als er bereidheid is in een groep of samenleving om risico’s met elkaar te delen.
klik hier

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welzijnsdilemma
Links
Midden
  • Bestaanszekerheid
  • Solidariteit
Rechts
  • Eigen verantwoordelijkheid

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Cuba 
Engeland

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Nederland

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

LINKS
Bestaans-zekerheid
Midden
Solidariteit
Rechts
Eigen verantwoordelijkheid

Slide 12 - Sleepvraag

Vergelijkingsvraag partijen/personen
Deze slide is te gebruiken voor vergelijkingsvraag tussen twee partijen/personen. De afbeeldingen zijn simpel te vervangen.
1. Klik op de afbeelding
2. Klik op het tandwiel
3. Bewerken (potloodje)
4. Verander afbeelding
De afbeelding past zich aan aan de vorm.

Verzorgingsstaat
Sociale zekerheid > alle uitkeringen die mensen verzekeren van een inkomen bij werkeloosheid, ziekte, ouderdom of arbeidsongeschiktheid
Goed onderwijs > voorbereiding op de arbeidsmarkt
Goede gezondheidszorg

Rechten & Plichten

Sociale Rechtsstaat

klik hier

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Wat vind jij? Hoe belangrijk is de sociale zekerheid?

Slide 15 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Socialezekerheidsstelsel

Verzekert mensen van een inkomen bij werkloosheid, ziekte, ouderdom of arbeidsongeschiktheid.

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vakbonden

Organisaties die de collectieve en individuele belangen van werknemers behartigen.

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 18 - Video

Dat deze vakbonden opgezet mogen worden staat vastgelegd in artikel 8.
werkgeversorganisaties 
Werkgevers zijn verenigd in werkgeversorganisaties zoals VNO-NCW en MKB-Nederland.

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

sociale partners
Werknemers- en werkgeversorganisaties noem je samen de sociale partners.

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Voor wie telt de cao?
A
leden van de bond
B
heel Nederland
C
niemand
D
voor alle werknemers

Slide 22 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

wat is niet waar?
A
Vakantiedagen zijn geregeld in de cao
B
iedereen heeft een cao
C
je baas moet zich houden aan de cao
D
op www.cao.nl staan de cao's

Slide 23 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Heb je nog vragen over deze les?

Slide 24 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Heb je nog tips voor de volgende les?

Slide 25 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Heel veel succes allemaal!
Met vriendelijke groet,
J. Sibbald

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies