Intro maatschappelijke problemen


Kunnen jongeren onder de 18 jaar invloed uitoefenen op het beleid? Waarom wel/niet?  
timer
1:30
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4

In deze les zitten 22 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les


Kunnen jongeren onder de 18 jaar invloed uitoefenen op het beleid? Waarom wel/niet?  
timer
1:30

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen: na deze les kan je...
  • De vier kenmerken van een maatschappelijk vraagstuk benoemen en toepassen
  • De begrippen normen en waarden, belangen en macht uitleggen
  • Je mening in verband met de rol van jongeren in de samenleving beargumenteren

Slide 2 - Tekstslide

Greta Thunberg (16, Zweden)

Slide 3 - Tekstslide

Spijbelen voor het klimaat (Opdracht 8 (vwo)/ 9 (havo) p.5)
  • Is klimaatsverandering een maatschappelijk  vraagstuk? Gebruik de criteria (lesboek p.9-10) in je antwoord. 
  • Vind je spijbelen een goede methode om een ambitieuzer klimaatsbeleid te eisen? Waarom wel/niet? 
timer
5:00

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Link

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Havo: opdracht 12 (p. 11)
Vwo: opdrachten 10, 12 en 13 (p. 6-7)

In groepjes van 2 of 3
timer
15:00

Slide 21 - Tekstslide

Lesdoelen: na deze les kan je...
  • De drie kenmerken van een maatschappelijk vraagstuk benoemen en toepassen
  • De concepten normen en waarden, belangen en macht uitleggen
  • Je mening in verband met de rol van jongeren in de samenleving beargumenteren

Slide 22 - Tekstslide