Tekeninglezen en bouwfasen: introductie

Tekeningen
lezen       en
 bouw-fasencheck ook:
NUtechniek
onder het kopje
  bedrijfskunde
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
Algemene bouwkundeMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 18 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Tekeningen
lezen       en
 bouw-fasencheck ook:
NUtechniek
onder het kopje
  bedrijfskunde

Slide 1 - Tekstslide

tekening lezen en bouwfasen: planning

Slide 2 - Tekstslide

tekening lezen en bouwfasen: inleiding
Bouwen doe je met verschillende partijen (opdrachtgever, ontwikkelaar, architect, aannemer, constructeur, adviseur, gemeente en dergelijke)

Een project kan alleen met een goed resultaat worden afgerond als er goede informatie wordt gedeeld en heldere instructies worden gegeven.

In de (bouw)techniek wordt veel gebruik gemaakt van technische tekeningen om anderen te informeren
Een technische tekening is daarom wel een belangrijk communicatiemiddel

Slide 3 - Tekstslide

Maar alleen als je met dat beeld wat te vertellen hebt!

Slide 4 - Tekstslide

tekening lezen en bouwfasen: inleiding
Een technische tekening is daarom wel een belangrijk communicatiemiddel
Omdat er veel partijen aan deze tekeningen  (of het Bim model) werken is het van belang dat deze tekeningen voldoen aan een aantal eisen EN dat iedereen die aan deze tekeningen werken deze eisen kennen.
Kortom  als bouwkundige moet je :
technisch kunnen tekenen en tekeningen kunnen lezen.

Slide 5 - Tekstslide

tekening lezen en bouwfasen: inleiding
technisch kunnen tekenen en tekeningen kunnen lezen.
In deze les:
Papierformaten
Kader
stempel (inhoud later)
schaal
pendikten
renvooi en
arcering

Slide 6 - Tekstslide

tekening lezen en bouwfasen: kern
Papierformaten

Slide 7 - Tekstslide

tekening lezen en bouwfasen: kern
Kader en Stempel
Binnen het kader tekenen
Tekeningen opgevouwen
bewaren
Op stemper aflezen waar
de tekening over gaat

Slide 8 - Tekstslide

tekening lezen en bouwfasen: kern
Schaal
afhankelijk van project en
projectgrootte, afhanke-
lijk wat je duidelijk wilt 
maken
1:1      detailtekeningen
(1:2)   detailtekeningen
1:5      detailtekeningen
1:10    bouwdelen (balkon, kozijn etc)
1:20   bouwdelen, uitvoeringstek,
1:50   uitvoeringstekeningen
1:100 vo-, do-, ba en bestektek.
1:200 overzicht, presentatietek.
1:500 situatietek.

Slide 9 - Tekstslide

tekening lezen en bouwfasen: kern
Pendikten
"hoe zwaarder het materi-
aal hoe dikker de pen."
arceringen dun, kader en 
stempel dikker
eea ook afhankelijk van
schaal.
0p basis van de rotring pennen:
rood dikte 0,18 mm
geel dikte 0,25 mm
groen dikte 0,35 mm
bruin dikte 0.5 mm
blauw dikte 0,7 mm
wit       dikte 1,0 mm
cad programma
instellingen

Slide 10 - Tekstslide

tekening lezen en bouwfasen: kern
Renvooi
symbolen; de taal van de
tekening benoemen
vaak boven het stempel
symbolen zelfde schaal
als tekenwerk
versch. soorten renvooi

Slide 11 - Tekstslide

tekening lezen en bouwfasen: kern
Arceringen
niet apart vermelden
wel goed gebruiken
ook in verschillende
schalen
wat is het verschil tussen
arcering en renvooi?

Slide 12 - Tekstslide

tekening lezen en bouwfasen: kern
stramienen
verschillende redenen
kan uitgangspunt maar
ook gevolg zijn
vanaf DO

Slide 13 - Tekstslide

tekening lezen en bouwfasen: kern
tekening starten:
op papier: goed bedenk-
en wat je  wilt weergeven
in autocad, beginnen met
tekenen en later schaal
en indeling bedenken

Slide 14 - Tekstslide

tekening lezen en bouwfasen: kern
tekening starten tips:
bedenk hoe groot ieder deel van je tekening wordt (plattegrond, gevel doorsnede, detail situatie en wat je op 1 tekening gaat weergeven.
Maak een schetsje met een mogelijke indeling.
werk overzichtelijk zodat je maten hoogten en indelingen kunt "overhalen".
bedenk vooraf waar vouwlijnen komen en probeer op die vouwlijnen niet te tekenen (lukt zeker niet altijd) Hou rekening met het gebruik (kleine cijfers zijn na twee keer vouwen en een korte wandeling door de regen niet meer leesbaar.)

Slide 15 - Tekstslide

tekening lezen en bouwfasen
opdracht lessenserie: 
Maak een boekje over deze lessenserie. In dit boekje zit een inhoudsopgave, een inleiding, de lesonderwerpen en een samenvatting/conclusie. Het boekje is voorzien van illustraties, voorbeelden van tekeningen en verwijzingen (Nen bladen of dergelijke. Maak het op in word en lever het na afloop van deze lessenserie in als pdf
(aan bod zullen komen: tekenen algemeen; Schetsontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, bouwaanvraag, bestektekening, uitvoeringstekening.)

Slide 16 - Tekstslide

tekening lezen en bouwfasen
opdracht deze les: 
Bedenk 10 serieuze vragen over de behandelde onderwerpen 
uit deze les en zet deze op portal. Nodig mij uit om deze te lezen 
Maak een opzet of indeling voor je boekje. Dit wordt een naslagwerk voor de komende jaren.
Alles wordt beoordeeld

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide