4.4 Remmen en botsen

Natuurkunde 3 havo
 • Vragen over 1-6 uit 4.3?
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Natuurkunde 3 havo
 • Vragen over 1-6 uit 4.3?

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

4.4 Remmen en botsen
Wat we geleerd hebben gaan we toepassen op
remmen en botsen

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Eerst herhalen ..
 • 4.1 De resulterende kracht
 • 4.2 Het (v,t)-diagram
 • 4.3 De formule van Newton

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Resulterende kracht
Wat betekent 'resulterende'?

Slide 4 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Als een voorwerp met een constante snelheid beweegt, dan zijn de nettokrachten
A
Positief
B
Negatief
C
Nul

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe loopt de grafiek in een (v,t)-diagram als de snelheid constant is?

Slide 6 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe loopt de grafiek in een (v,t)-diagram voor een eenparig versnelde beweging?

Slide 7 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe loopt de grafiek in een (v,t)-diagram voor een eenparig vertraagde beweging?

Slide 8 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Staat op de horizontale as
Is de oppervlakte onder de grafiek
Is de steilheid van de grafiek
Staat op de verticale as
Sleep naar het goede vak:
Snelheid
Versnelling
Afgelegde weg

Slide 9 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Een Opel Astra heeft een massa van 1300 kg. De remmen moeten voldoende remkracht kunnen leveren om te kunnen remmen met een versnelling van minstens 5,2 m/s2
Bereken hoe groot de remkracht minstens moet zijn

Slide 10 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen 4.4
4.4.1 Je kunt de stopafstand berekenen.
4.4.2 Je kunt de stopafstand bepalen door de oppervlakte onder de grafiek in een (v,t)-diagram te berekenen.
4.4.3 Je kunt uitleggen wat de werking is van de veiligheidsvoorzieningen in een auto aan de hand van het verkleinen van de vertraging.
4.4.4 Je kunt de druk op een ondergrond berekenen.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stopafstand bepalen
 • Als je wilt remmen duurt het even voordat het rempedaal is ingedrukt. Dit noemen we de reactietijd.
 • De auto rijdt nog een tijd verder, dit noemen we de reactieafstand.

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stopafstand bepalen
 • Nadat de remmen zijn ingedrukt, remt de auto af. 

 • De afstand die de auto aflegt tijdens het remmen noemen we de remweg.

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stopafstand = reactieafstand + remweg

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stopafstand
 • We kunnen de stopafstand ook berekenen door middel van een v,t-diagram. 
 • s = v * t
 • Dus met het berekenen van het
  oppervlak onder de lijn.

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Botsen met de auto
 • De grootte van de vertraging hangt af van:
 • de snelheid van de auto op het moment van de botsing
 • de tijd waarin hun lichaam tot stilstand wordt gebracht 

 • De vertraging moet zo klein mogelijk zijn om de verwondingen te beperken.

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Botsingstijd
Botsingstijd Δt groter maken door:
 • gordels
 • airbags
 • kreukelzone
 • verantwoorde rijstijl

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Druk (symbool p van pressure)
 • Druk verlagen door kracht te 'verdelen' over groot oppervlak A

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vragen?
Lees de paragraaf 4.4 (stilte)
Maak 1-7
Let op: volgende week is de toets.
Voorbeeldopgaven?

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bereken de druk bij een pop tijdens een botsing. Het oppervlakte van de gordel bedraagt 400 cm2.
En de kracht is 13 Kn

Slide 21 - Open vraag

gegeven:
F = 13 Kn = 13000 N
A = 400 cm2 = 0,04 m2

Gevraagd:
p (Pa)

Formule:
p = F / A

Antwoord
p = 13000 / 0,04 
p = 325.000 Pa 
p = 3,3 * 105 Pa
Bereken de stopafstand
bij deze afbeelding.

Slide 22 - Open vraag

Gegeven:
Reactieafstand
v = 17,5 m/s
tbegin = 0 s
teind = 0,75 s

gevraagd:
s (m)

Formule:
s = v * t

Antwoord:
s = 17,5 * 0,75
s = 13,125 m


Remweg
Gegeven:
vbegin = 17,5 m/s
veind = 0 m/s
tbegin = 0,75 s
teind = 4,5 s

gevraagd:
s (m)

formule: 
s = v * t

antwoord:
s = 17,5 * 3,75
s = 65,625 m

Stopafstand = reactieafstand + remweg
Stopafstand = 13,125 + 65,625
Stopafstand = 78,75 m 

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies